Zenergy AB (Publ.)

Zenergy’s fortsatta expansion liksom information om den riktade nyemissionen från december 2016 på totalt 1,8 miljoner aktier

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 09:44 CET

Information om Zenergy’s fortsatta expansion liksom om den riktade nyemissionen från december 2016 på totalt 1,8 miljoner aktier som nu är registrerad

Zenergy AB (publ) (”Zenergy”) genomförde i december 2016 en riktad nyemission till en begränsad krets investerare. Detta har tidigare offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 12 december 2016. Totalt har 1,8 miljoner aktier registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå idag den 4 januari 2017. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Zenergy till 15 512 367 stycken och aktiekapitalet uppgår till totalt 3 412 721,24 SEK. Emissionen tillförde Zenergy 9 miljoner kronor före emissionskostnaderna som uppgick till 630 000 SEK.

Finansiell rådgivare vid den riktade nyemissionen har varit Göteborg Corporate Finance.

Fortsatt expansion; I en rad av tidningsartiklar igår den 3 januari 2017 från en interview under december 2016 står bland annat att läsa om att Zenergy har en stor beställning på gång. Korrekt återgivet efter den interview som gjordes borde varit att Zenergy har offererat många stora potentiella kunder med stora volym potentialer.

Aldrig tidigare har möjligheterna varit större för Zenergy än vad den ser ut att kunna bli under 2017. Detta gäller alla Zenergys fyra affärsområden; 1-ZIP-Byggbodar, 2-ZIP-Bostäder, 3-ZIP-Lokaler och 4-ZIP-Elementet.

Ny lagstiftning som träder i kraft från och med 2017 gällande kommunernas möjligheter att kringgå redan beslutade detaljplaner under 6 år, detta för att stimulera ett snabbare nyproduktionstempo av bostäder. Därutöver ges ett statligt bidrag för att stimulera byggandet av små hyresrätter från och med 2017.

Vi eftersträvar att lyckas erhålla en CE-märkning av vårt patenterade byggelement under första halvåret av 2017.

Zenergy kommer att leverera den första förskolan till Nässjö kommun för uthyrning under Q1-2017.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

mailto:info@zenergy.se, http://www.zenergy.se/