Zenita AB

Zenita i strategiskt samarbete med Pacom Systems

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 16:23 CEST

Säkerhetsföretaget Zenita har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Pacom Systems som är marknadsledande inom integrerade säkerhetssystem.

Avtalet innebär att Zenita blir återförsäljare av Pacoms integrerade säkerhetssystem. Tillsammans avser företagen att utveckla nya tjänster med Pacom.is Unison som plattform.

-  Zenita är ett av Sveriges mest välmeriterade säkerhetsföretag med en unik kombination av certifieringar och behörigheter. Nu är vi inne en expansionsfas och kompletterar Zenitas klassiska kompetens och teknik inom säkerhet. Första steget har varit att utvärdera integrerade säkerhetssystem på marknaden. Valet föll på Pacom eftersom det ger oss stora möjligheter att utveckla nya, innovativa tjänster och helhetslösningar för nya kundsegment, kommenterar Jens Lennen som är vd för Zenita.

Säkerhetsbranschen präglas just nu av begreppet Security as a Service som innebär fokus på att leverera tjänster och helhetslösningar. Fördelen för företag och organisationer är större flexibilitet och affärsnytta.

-  Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Zenita och en spännande resa som kommer att leda säkerhetsbranschen i en helt ny riktning. VI är säkra på att partnerskapet kommer gynna våra befintliga och framtida kunder, säger Håkan Björkman, säljchef för Pacom i Norden.

Samarbetet innebär även att de kunder som idag använder Pacom.is Unison får större valfrihet eftersom antalet certifierade leverantörer för service, support och implementering ökar. 

Pacom Systems är idag representerade i en rad branscher exempelvis bank och finans, tillverkningsindustri och detaljhandel. 

Zenita är idag verksamma i en rad branscher exempelvis bank och finans, detaljhandel, kulturfastigheter och transportsektorn.Om Zenita 

Zenita är ett av Sveriges äldsta och mest välmeriterade säkerhetsföretag som utmanar den traditionella synen på säkerhet. Med en unik kombination av certifieringar har vi kompetens och teknik i toppklass. Förutom klassiska säkerhetssystem med överfallslarm, inbrottslarm, passersystem, brandlarm, kameraövervakning och integrerade säkerhetssystem erbjuder vi även en rad innovativa tjänster.