COPA-DATA Scandinavia AB

zenon Smart Interfaces: COPA-DATA startar forskningsprojekt om intelligenta användargränssnitt

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 13:00 CEST

Användningen av modern hårdvara såsom smartphones and surfplattor ökar i den industriella miljön. Detta innebär även en ökad efterfrågan på nya operativsystem samt nya sätt att interagera med programvara och visualisera processer. Inom ramen för forskningsprojektet ”zenon Smart Interfaces” tar COPA-DATA itu med dessa nya marknadskrav och utvidgar sitt utbud av automationslösningar för mobila enheter.

I detta forskningsprojekt har COPA-DATA fokuserat på främst två områden. Ena området fokuserar på intelligenta användargränssnitt som kan anpassa sig efter användaren och den specifika situation denne befinner sig.  Det andra området fokuserar på interageringskoncept som erbjuder mer funktionalitet än det som vanligtvis innefattas vid design av gränssnitt. Syftet är bland annat att få ett automationssystem som självständigt kan upptäcka den hårdvara som körs och automatiskt anpassa sig för optimal användbarhet på just den enheten. Med denna forskning räknar man med att uppnå en lösning som innefattar följande fyra innovationer: 1) nya begrepp/koncept runt gränssnitt/interagering, 2) intelligenta användargränssnitt, 3) anpassningar för användning på mobila enheter, och 4) stöd under utveckling och applikationsdesign.

Anpassningsbara användargränssnitt

Reinhard Mayr, Product Manager på COPA-DATA förklarar: ”Personal inom produktion eller underhåll vill kanske övervaka sin produktion på en surfplatta/pekplatta och kanske även ha möjligheten att ta direkt kontroll över produktionen. En annan målgrupp vill å andra sidan kanske planera sitt ledningsmöte och nå viktig produktionsinformation via sin mobila enhet. Nu handlar det inte enbart om tillgänglighet av data oberoende av tid och plats, utan snarare hur de kan presenteras och kommuniceras – beroende av vad för typ av kommunikationplattform man använder. Det är dessa utmaningar vi vill adressera med detta forskningsprojekt.”

Nya sätt att interagera

Den integrerade modulen Batch Control för batchbaserad produktion har förbättrats och utökats i zenon 7.10. Nyheterna sträcker sig från integrerade funktioner och support för touch i zenon Runtime till utökad integration i Report Viewer. Användaren kan exempelvis fritt välja från recept, batch eller lot och visa data från dessa i Report Viewer. Data samlas i en eller flera rapporter som automatiskt arkiveras och skrivs ut i önskat format. Dessutom erbjuder Batch Control nya filtermöjligheter och datautbyte med andra system som t.ex. ERP. Användaren kan även dra nytta av flera möjligheter att visa data och skapa en komplett översikt. Processen och recept kan t.ex. visas på en skärm medan produktionsförloppet och individuella processteg visas på en annan skärm.
Vid utvecklingen av interageringskoncept inom industribranschen, finns en rad särskilda utmaningar jämfört med konsumentmarknaden, som bör respekteras i forskningsprojektet:

  • En ökad bullerexponering kan förväntas inom industriella arbetsmiljöer, vilket begränsar, eller till och med omöjliggör, användningen av röststyrning.
  • Element på bildskärmen ska kunna manövreras på smutsiga ytor med handskar.
  • Ökade risker och en högre sannolikhet för olyckor är del av den industriella miljön. Därför är det av yttersta vikt att vara extremt noga, särskilt med tanke på feltolkade eller tvetydiga gester. Risken för oavsiktliga eller felaktiga uppgifter måste minimeras genom särskilda lås- och säkerhetsmekanismer.

Reinhard Mayr tillägger: "För säker och effektiv hantering av utrustning kommer det sannolikt att krävas en kombination av olika interageringsformer, såsom eye-tracking, gester och röst. Kommandot kan enbart utföras när systemet känner igen alla tre interaktioner.”

Forskningsprojekt etablerar omfattande förarbete

COPA-DATA har under de senaste åren redan åstadkommit en hel del förberedande arbete på vägen mot intelligenta användargränssnitt med nya sätt att interagera. I den senaste mjukvarureleasen, zenon 7.10, finns 64-bitars applikation, implementering av DirectX som grafikmotor samt stöd för Windows 8 baserad Multi-Touch. Ytterligare resultat från tidigare studier i ämnet användargränssnitt, vilka gjordes under 2011 med olika representanter från externa forskningsanläggningar, används i forskningsprojektet ”zenon Smart Interfaces”. Projektet avser att pågå under tre år och stöds ekonomiskt av Österrikiska ”Research Promotion Agency” (FFG).

För mer information, kontakta:

Olov Emås
Managing Director, COPA-DATA Scandinavia AB
Tel: 0766-470420
Mail: olov.emas@copadata.com
www.copadata.com

COPA-DATA är teknikledande inom ergonomiska och dynamiska processlösningar. Företaget grundades 1987 och utvecklar programvaran zenon för HMI/SCADA, Dynamic Production Reporting och integrerade PLC-system vid huvudkontoret i Österrike. zenon säljs via egna dotterbolag i Europa, Nordamerika och Asien, samt via partner och distributörer över hela världen. Tack vare en decentraliserad företagsstruktur får kunderna tillgång till lokal kontaktperson och support. Som självständigt bolag kan COPA-DATA agera snabbt och flexibelt, fortsätta ta fram nya standarder för funktionalitet och användarvänlighet, och leda utvecklingen på marknaden. Mer än 80 000 installerade system i över 50 länder innebär nya möjligheter till effektiv automation inom livsmedels-, energi-, infrastruktur-, fordons- och läkemedelssektorerna.

Mer information finner du på: www.copadata.com