U&We

ZeroMission inleder nytt samarbete med REDD – projekt i Yaeda Valley, Tanzania

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 16:14 CET

ZeroMission inleder ett samarbete med Carbon Tanzania och projektet Yaeda Valley REDD Project. I och med samarbetet erbjuds svenska företag och organisationer att klimatkompensera, genom bevarande av skog som ännu inte slagit igenom i Sverige men som är betydligt större i andra länder. Projektet har utvecklats i nära samarbete med lokalbefolkningen och genererar stora ekonomiska och sociala värden lokalt utöver de miljövinster som ges i form av klimatnytta och biologisk mångfald. Projektet är certifierat i enlighet med Plan Vivo och breddar ZeroMissions redan breda projektportfölj som idag innehåller projekt certifierade i enlighet med Plan Vivo, Gold Standard och CDM. Det stärker också ZeroMission som världens största återförsäljare av klimatkompensation från Plan Vivo-projekt.

Från klimatförhandlingarna i Warszawa COP19 kom rapporter om svårigheter för deltagande nationer att enas. Däremot gjordes rejäla framsteg inom REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation), FN:s initiativ för reducerad avskogning. Enligt beräkningar står avskogning och utarmning av skog, främst i utvecklingsländer, för nära 20 procent av världens koldioxidutsläpp. Efter Warsawamötet och genom FN:s initiativ kommer länder framöver kunna få prestationsbaserade ersättningar för utsläppsminskningar som åstadkoms genom reducerad avskogning. Ett konkret besked kom från Norges och Tysklands regering som genom Världsbanken kom överens om ett finansieringspaket till REDD värd hissnande 280 miljoner USD.

Att engagera sig i REDD är dock inte bara förbehållet FN och enskilda nationer. Det finns flera initiativ, program och partnerskap parallellt med klimatförhandlingarna som arbetar för att få fram åtgärder som bidrar till att minska utsläppen från avskogning. Flera initiativ härstammar från marknaden för frivillig klimatkompensation, inte minst genom Plan Vivo. Plan Vivo är en certifieringsstandard som jobbar med olika typer av skogsprojekt, däribland REDD och agroforestry, där småbrukare, lokalsamhällen och deras behov står i fokus. ZeroMission inleder nu ett klimatsamarbete med organisationen Carbon Tanzania och ett Plan Vivo-projekt kallat Yaeda Valley REDD Project. I och med det ges svenska organisationer och företag tillfälle att stödja en typ av projekt där världens ledare nu fokuserar sina insatser.

I Plan Vivo-projektet Yaeda Valley samarbetar Carbon Tanzania med lokala nomadsamhällen. Det grundar sig på ett upplägg där samhällena får betalningar för ekosystemtjänster genom försäljning av Plan Vivo-certifikat som gör bevarande av skog mer lönsamt än skövling. För att åstadkomma detta samarbetar lokala intressenter för att ta fram en markanvändningsplan, förtydliga och systematisera markägandeskap, bygga upp teknisk och administrativ kapacitet samt bygga upp kunskap kring förvaltning av naturresurser. Tre fokusområden när det gäller projektuppföljning är: i) att se till att markanvändningsplanen följs, ii) patrullering och rapportering för att upptäcka förändringar i markanvändning samt iii) beteendeförändring och i synnerhet när det gäller drivkrafter bakom avskogningen såsom svedjejordbruk. Genom betalningarna för ekosystemtjänster ges en diversifiering av deltagarnas inkomster samtidigt som projektet bidrar till uppfyllandet av lokala, nationella och globala miljömål.

Vill du lära dig mer om REDD generellt och projektet Yaeda Valley, besök vårt ZeroMission Forum den 18 december klockan 08.00. Mötet gästas av Hans Nilsagård, Ämnesråd vid Landsbygdsdepartementet, som ger oss en bild av de internationella klimatförhandlingarna kring skog och skogsbevarande. Marc Baker från organisationen Carbon Tanzania kommer också för att berätta om sina erfarenheter kring Yaeda Valley-projektet och bevarande av skog i Tanzania. 

Välkommen att kontakta oss på jenny.blomberg@uandwe.se eller 070-734 50 45


U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se