Zodiak Television AB

Zodiak har för avsikt att förvärva det snabbväxande Londonbaserade distributions- och produktionsbolaget Bullseye TV

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 09:17 CEST

Zodiak Television har för avsikt att förvärva Bullseye TV, ett snabbväxande internationellt distributions- och produktionsbolag baserat i London med en förväntad omsättning år 2007 på omkring 50 MSEK och rörelsemarginaler runt 20%. Samtidigt avser Bullseye göra ett inkråmsförvärv av koncernens distributionsarm Zodiak Television World, vars verksamhet därmed flyttas till London från Köpenhamn för att skapa en betydande heltäckande leverantör, helägd av Zodiak Television.

Zodiak Television och ägarna av Roth Media Ltd, verksam som Bullseye TV, har ingått ett Memorandum of Understanding avseende att Zodiak avser förvärva Bullseye TV och att bolaget skall göra ett inkråmsförvärv av Zodiak Television World. Affären är föremål för due diligence och slutgiltiga förhandlingar och beräknas vara klar innan slutet av september.

Bullseye etablerades i slutet av nittiotalet som ett dynamiskt och innovativt distribution- och produktionsbolag. Bolaget har nyligen listats på både Broadcasts Top 100 Production och Top 30 Distributors (där de benämndes som det snabbast växande distributionsbolaget i Storbritannien), de har ett starkt rykte i Storbritannien och en avundsvärd närvaro på den internationella TV-marknaden.

- "Bullseyes utveckling vad gäller såväl internationell distribution som 'content management' och produktion i Storbritannien är verkligen imponerande och jag är övertygad om att en fusion av våra distributionsverksamheter kommer att skapa en av de starkaste aktörerna på den internationella arenan samtidigt som vi dra nytta av goda synergier med Diverse i London", säger Patrick Svensk, VD för Zodiak Television.

Försäljningen av Zodiak Television Worlds tillgångar till Bullseye och flytten av verksamheten till London, som innebär att all distributionsverksamhet i Köpenhamn läggs ned, kommer att medföra betydande kostnader av engångskaraktär. Kostnaderna av engångskaraktär kommer att ha effekt i kvartal tre och integrationsprocessen kommer att pågå under året. Mer information följer när affären är klar.

Zodiak Television AB är verksam inom utveckling, produktion och exploatering av rörliga bilder under varumärkena MTV Mastiff, Mastiff Media, Jarowskij, T & T Broadcasters, Look Entertainment, Diverse Productions, Social Club Productions, 5th Element, Yellow Bird, TeleAlliance och Dixi Media i Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, USA, Polen, Ryssland och Ukraina. Dotterbolaget Zodiak Television World säljer koncernens och andra produktionsbolags program och rättigheter på den internationella marknaden med kunder i knappt 70 länder.

För mer information, vänligen kontaka:
Patrick Svensk, VD, Zodiak Television, +46708 66 07 30