Zodiak Television AB

Zodiak Television AB årsrapport januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:34 CET

. Kraftigt ökade bruttovinstmarginaler i kvartal fyra jämfört med de två tidigare kvartalen.
. Kraftigt ökad omsättning i kvartal fyra jämfört med samma period föregående år liksom tidigare kvartal 2006.
. Förvärv av Diverse Productions i UK/US och konsolidering av TeleAlliance (51 % i januari 2007) i Ryssland mer än fördubblar Zodiaks hemmamarknad.
. Målsättningen att omsättningen 2007 kommer att uppgå till mer än 1 miljard kronor, samt att rörelsemarginalen ska vara 10 % för 2008, kvarstår.


Helåret 2006

. Rörelsens intäkter uppgick till 568,1 MSEK (482,0), en ökning med 18 %.
. Rörelseresultatet uppgick till 25,7 MSEK (34,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,5 % (7,2 %).
. Resultat efter finansiella poster uppgick till 19,6 MSEK (29,1).
. Resultatet efter skatt uppgick till 16,9 MSEK (45,2).
. Resultatet per aktie uppgick till 0,85 SEK (2,77).
. 27,0 MSEK (38,3) i positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Fjärde kvartalet 2006

. Rörelsens intäkter uppgick till 177,6 MSEK (130,3), en ökning med 36,3 %.
. Rörelseresultatet uppgick till 9,6 MSEK (8,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,4 % (6,8 %).
. Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,4 MSEK (7,5).
. Resultatet efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (11,4).
. Resultatet per aktie uppgick till 0,32 SEK (0,58).

För att se hela årsredovisningen, klicka på bifogad PDF-fil.

Zodiak Television AB bedriver utveckling, produktion och försäljning av TV-program under varumärkena MTV Mastiff, Mastiff Media, Jarowskij, T & T Broadcasters Look Entertainment, Diverse Productions, Social Club Productions och 5th Element i Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, USA, Polen och Ryssland. Dotterbolaget Zodiak Television World säljer koncernens och andra produktionsbolags program och rättigheter på den internationella marknaden med kunder i knappt 60 länder.