ZTE Sweden AB

ZTE genomför världens första 4G-samtal genom VoTD-LTE

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 13:28 CEST

25 juni 2013 – ZTE har genomfört världens första röstsamtal över TD-LTE (VoTD-LTE) i samarbete med China Mobile och Marvell Technology Group.

Röstsamtalet genomfördes på China Mobiles mobilnät i Guangzhou som använder ZTEs TD-LTE (4G) teknologi och IP Multimedia Subsystem plattform (IMS). Den telefon som användes var en smartphone med Marvells integrerade kretsar (chipset).

Idag finns det tre huvudsakliga metoder för att genomföra röstsamtal via 4G-nätet: Circuit Switched Fall Back (CSFB), dual standby och Voice over LTE (VoLTE). CSFB innebär att operatörerna använder sig av det långsammare GSM- eller 3G-nätet och det är den metod som används idag i samtliga 4G-nät i Sverige. Vid användning av dual standby måste terminalerna kunna stödja både 3G och 4G samtidigt vilket innebär dyrare telefoner. Med VoLTE, som är en IP-baserad samtalstjänst, behöver tjänsten bara använda sig av 4G-nätet. Jämfört med CSFB och dual standby så ger VoLTE en förbättrad röstkvalitet, minskad fördröjning och längre batterilivslängd för telefoner. VoLTE har länge funnits som den långsiktiga lösningen för de svenska 4G-operatörerna.

Jämfört med GSM- och 3G-nät är VoLTE mer frekvenseffektivt för röstsamtal, vilket gör det möjligt för operatörerna att hantera fler abonnenter. Även om sändningen görs genom IP-data så erbjuder VoLTE en förbättrad användarupplevelse jämfört med GSM- och 3G-tjänsterna. För operatörer förenklar VoLTE integrationen av data- och rösttjänster i mobilnäten och förenklar för Drift- och Underhållssystemen och därigenom uppnå kostnadsbesparingar. Därför anses VoLTE vara målet för utvecklingen av 4G-samtal.

Genombrottet med VoTD-LTE i Guangzhou kommer att påskynda införandet av telefonitjänster i TD-LTE-nät och sammanföra TD-LTE industrin med FDD-LTE industrin. Allt eftersom att marknaden för mobiltelefoner, TD-LTE trådlösa nätverk och IMS plattformar mognar kommer fler VoLTE-tjänster att lanseras.

ZTE fokuserar på innovation och optimering av TD-LTE-lösningar, med målet att främja en global ökning av TD-LTE nätverk tillsammans med industripartners. Den framgångsrika VoTD-LTE demonstrationen med China Mobile var ett viktigt steg mot framtida kommersiell spridning. Från början av 2013 har ZTE etablerat fältförsök och kommersiella nätverk med TD-LTE för 48 ledande operatörer i 33 länder, inklusive installationer i Europa, Indien, CIS, Asien-Stillahavsområdet och Sydostasien.


Om ZTE
ZTE är en börsnoterad global leverantör av telekommunikationsprodukter och nätverkslösningar. ZTE har den bredaste och mest omfattande produktportföljen i världen och täcker i princip vartenda segment för fasta nät, trådlösa nät, tjänster och terminaler. Företaget levererar innovativa specialanpassade produkter och tjänster till fler än 500 operatörer i fler än 140 länder och hjälper dem att åstadkomma kontinuerlig tillväxt av intäkter och bidrar till att forma hur världen kommunicerar i framtiden. ZTE ökade under 2010 omsättningen med 21 % till mer än 10.6 miljarder USD. ZTE avsätter drygt 10 procent av den årliga omsättningen för forskning och utveckling och har intagit en ledande ställning i flera internationella organisationer som utvecklar framtida telekomstandarder. Bolaget är för socialt ansvarstagande (CSR, Corporate Social Responsibility). ZTE är medlem i FNs Global Compact initiativ som innebär att företaget följer tio utvalda principer vid utveckling och genomförande av CSR-projekt. ZTE är Kinas enda börsnoterade telekomleverantör. Aktierna handlas på börserna i Hong Kong och Shenzhen under koden 0763.HK (för H-aktier) och 000063.SZ (för A-aktier). Vänligen besök www.zte.com.cn