ZTE Sweden AB

ZTE lanserar CLM-lösningen UniCare CEM

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2013 10:34 CET

Den 1 november 2013 - ZTE lanserar CLM-lösningen Unicare CEM som syftar till att förbättra operatörernas NPS (net promoter scores).

I en tid där informations- och kommunikationstekniken blir allt mer integrerad och de traditionella telekomtjänsterna är mättade, blir en kundcentrerad strategi allt viktigare för operatörerna. Större operatörer har därför infört NPS som en central indikator för att mäta kundlojalitet. Men att förbättra sin NPS är ibland lättare sagt än gjort.

ZTEs Unicare CEM är en CLM-lösning (customer lifecycle experience management) som förenklar processen genom att utvärdera de faktorer som påverkar NPS och bryter ned dessa i kundernas olika behovscykler.

– ZTE har samlat sina resurser för att utveckla Unicare CEM för att analysera användarnas beteenden och de faktorer som påverkar användarupplevelsen. Lösningen baseras på omfattande undersökningar och avancerad teknikintegrering och hjälper operatörerna att förbättra såväl sin NPS som sina intäkter och lönsamhet, säger Magnus Isaksson, CTO på ZTE i Norden.

I inköpscykeln använder Unicare CEM big data-teknik för att definiera användargrupper och undergrupper, och jämför operatörernas tjänsteutveckling, terminalutveckling och prispolicys för att sedan kunna skapa förbättringsåtgärder.

I användningscykeln skapar Unicare CEM en självbetjäningskanal för slutanvändarna och minskar kundernas behov av att kontakta operatörens kundtjänst. Lösningen är även utformad med ett specifikt gränssnitt för personalen i kundtjänsten och ett drift- samt underhållscenter med end-to-end lösningar för att förbättra driften och underhållet. CLM-lösningen identifierar och eliminerar även effektivt luckor mellan KPI:er och användarupplevelser.


Mer information:
Jenny Lönnquist
AxiCom
Mobil: 070 775 89 57
Mejl: jenny.lonnquist@axicom.se  


Om ZTE
ZTE är en börsnoterad global leverantör av telekommunikationsprodukter och nätverkslösningar. ZTE har den bredaste och mest omfattande produktportföljen i världen och täcker i princip vartenda segment för fasta nät, trådlösa nät, tjänster och terminaler. Företaget levererar innovativa specialanpassade produkter och tjänster till fler än 500 operatörer i fler än 140 länder och hjälper dem att åstadkomma kontinuerlig tillväxt av intäkter och bidrar till att forma hur världen kommunicerar i framtiden. ZTE ökade under 2010 omsättningen med 21 % till mer än 10.6 miljarder USD. ZTE avsätter drygt 10 procent av den årliga omsättningen för forskning och utveckling och har intagit en ledande ställning i flera internationella organisationer som utvecklar framtida telekomstandarder. Bolaget är för socialt ansvarstagande (CSR, Corporate Social Responsibility). ZTE är medlem i FNs Global Compact initiativ som innebär att företaget följer tio utvalda principer vid utveckling och genomförande av CSR-projekt. ZTE är Kinas enda börsnoterade telekomleverantör. Aktierna handlas på börserna i Hong Kong och Shenzhen under koden 0763.HK (för H-aktier) och 000063.SZ (för A-aktier). Vänligen besök www.zte.com.cn