ZTE Sweden AB

ZTE lanserar världens första 100 MHz radioenhet för LTE-Advanced mobilnät

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 10:00 CEST

5 juli 2013 – ZTE har lanserat ZXSDR R8978 som den första globalt tillgängliga radioenheten (Remote Radio Unit, RRU) för ultrabredband. Genom ZTEs effektiva förstärkare och energisnåla teknologi kan operatörer nu utveckla trådlösa nätverk för ultrabredband. 


ZXSDR R8978 kommer att underlätta utbyggnaden av nästa generations, trådlösa högkapacitets nätverk genom branschens första radio-modul för 4G enligt standarden TD-LTE med stöd för 100 MHz bandbredd. ZXSDR R8978 fungerar inom hela Band 41 på 190 MHz. Med stöd för en signalbandbredd om 5x20MHz är ZXSDR R8978 den första globalt tillgängliga basstationsanordningen som uppfyller LTE-Advanced kraven på över 100 MHz i bandbredd. 


Med stöd för upp till fem bärfrekvenser om vardera 20 MHz, uppfyller ZXSDR R8978 operatörernas strömförbrukningskrav i förhållanden som kräver hög kapacitet och stor täckningsgrad. Den avancerade och effektiva förstärkningstekniken inkluderar Crest Factor Reduction (CFR), Digital Pre-Distortion (DPD), Doherty, spänningsstyrda förstärkare och tidsreglerad energibesparing, något som ger en betydande minskning av strömförbrukningen. ZXSDR R8978 använder ljudlös och naturlig värmeavledning som sänker elkostnaderna genom en minskad energiförbrukning om 35 %, jämfört med radioenheter som använder traditionell värmeavledning via luftkonditionering. 


ZTE har konsekvent lett den globala utvecklingen inom TDD varianten för 4G-standarden LTE. 2007 lanserade ZTE branschens första .sk. main-remote (basbandsenhet och radioenhet som förbinds via fiber) basstation som nu har blivit standarden för trådlösa basstationer. 


Sedan juni 2013, har ZTE byggt såväl kommersiella som testnätverk för TD-LTE åt 48 världsledande operatörer i 33 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet, Sydostasien och i OSS-länderna.

Mer information:
Lina Perdius
AxiCom
Mobil: 070 018 78 75
Mejl: lina.perdius@axicom.se 

Om ZTE
ZTE är en börsnoterad global leverantör av telekommunikationsprodukter och nätverkslösningar. ZTE har den bredaste och mest omfattande produktportföljen i världen och täcker i princip vartenda segment för fasta nät, trådlösa nät, tjänster och terminaler. Företaget levererar innovativa specialanpassade produkter och tjänster till fler än 500 operatörer i fler än 140 länder och hjälper dem att åstadkomma kontinuerlig tillväxt av intäkter och bidrar till att forma hur världen kommunicerar i framtiden. ZTE ökade under 2010 omsättningen med 21 % till mer än 10.6 miljarder USD. ZTE avsätter drygt 10 procent av den årliga omsättningen för forskning och utveckling och har intagit en ledande ställning i flera internationella organisationer som utvecklar framtida telekomstandarder. Bolaget är för socialt ansvarstagande (CSR, Corporate Social Responsibility). ZTE är medlem i FNs Global Compact initiativ som innebär att företaget följer tio utvalda principer vid utveckling och genomförande av CSR-projekt. ZTE är Kinas enda börsnoterade telekomleverantör. Aktierna handlas på börserna i Hong Kong och Shenzhen under koden 0763.HK (för H-aktier) och 000063.SZ (för A-aktier). Vänligen besök www.zte.com.cn