ZTE Sweden AB

ZTEs nettoresultat ökade med 23,5 procent

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2013 09:00 CEST

Den 22 juli 2013 – ZTE meddelar att vinsten för första halvåret 2013 har ökat med cirka 23,5 procent jämfört med föregående år och företagets positiva resultat förväntas fortsätta att öka.

Baserat på ZTEs preliminära finansiella resultat har bolaget uppnått ett nettoresultat till aktieägarna om 322 miljoner SEK under första halvåret 2013. Det är en ökning om 23,5 procent i jämförelse med föregående år och med två kvartal i rad som uppvisat positiva resultat. ZTEs intäkter minskade under första halvåret 2013 med 11,6 procent till 40 miljarder SEK till följd av en minskad efterfrågan på GSM- och 3G-produkter i Kina, samt en minskad försäljning av GSM-telefoner och USB-modem.

Till följd av ZTEs ökade fokusering på effektivitet och en förbättrad kostnadskontroll ökade bruttovinstmarginalen under första halvåret samtidigt som kostnaderna för försäljning, administration samt forskning och utveckling minskade betydligt. ZTE redovisade även en ekonomisk vinst för försäljningen av ett dotterbolag.

Under första halvåret 2013 ökade den kinesiska Renmenbins värde gentemot den amerikanska dollarn, vilket resulterade i en mindre gynnsam valutahandel i jämförelse med året innan. ZTE påverkades även av värdeminskningen av euron, japanska yenen samt en del tillväxtmarknaders valutor gentemot den amerikanska dollarn.


Om ZTE
ZTE är en börsnoterad global leverantör av telekommunikationsprodukter och nätverkslösningar. ZTE har den bredaste och mest omfattande produktportföljen i världen och täcker i princip vartenda segment för fasta nät, trådlösa nät, tjänster och terminaler. Företaget levererar innovativa specialanpassade produkter och tjänster till fler än 500 operatörer i fler än 140 länder och hjälper dem att åstadkomma kontinuerlig tillväxt av intäkter och bidrar till att forma hur världen kommunicerar i framtiden. ZTE ökade under 2010 omsättningen med 21 % till mer än 10.6 miljarder USD. ZTE avsätter drygt 10 procent av den årliga omsättningen för forskning och utveckling och har intagit en ledande ställning i flera internationella organisationer som utvecklar framtida telekomstandarder. Bolaget är för socialt ansvarstagande (CSR, Corporate Social Responsibility). ZTE är medlem i FNs Global Compact initiativ som innebär att företaget följer tio utvalda principer vid utveckling och genomförande av CSR-projekt. ZTE är Kinas enda börsnoterade telekomleverantör. Aktierna handlas på börserna i Hong Kong och Shenzhen under koden 0763.HK (för H-aktier) och 000063.SZ (för A-aktier). Vänligen besök www.zte.com.cn