Züblin Scandinavia AB

ZÜBLIN KLÄR IN VÄRTABANAN

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 09:45 CET

Stockholm, 11.01.2016. Züblin Scandinavia AB har den 30:e november tecknat kontrakt med Stockholm Stad om färdigställande av den 750 meter långa tunnel som är en del i inklädningen av Värtabanan, på vilken Hagastaden skall uppföras, den stadsdel som ska binda samman Stockholm med Solna.

Hagastaden har koppling till den unika Hagaparken medan ”staden” illustrerar hur Stockholms stad och Solna stad nu växer samman. En förutsättning för att kunna bygga Hagastaden är att delar av E4/E20 och Värtabanan byggs in i tunnlar. Ovanpå tunnlarna, som sträcker sig 800 meter mellan Norrtull och strax väster om Solnavägen, byggs bostadshus, kontor och delar av Norra Stationsparken. Området kommer att utvidga innerstaden och samtidigt knyta samman grannkommunerna Solna och Stockholm. Tunnelprojektet genomförs av Trafikverket i samarbete med Stockholms stad.

Den största utmaningen med arbetet är den trafiktäta omgivningen i vilken Hagastaden byggs. Züblin har genom digital simulering avsevärt kunnat korta produktionstiden på plats. Dels genom effektiv logistik på uppförandeområdet och dels genom hög prefabricerings-grad, där bl a armeringskorgar tillverkas på annat håll och fraktas till arbetsplatsen i rätt mängd och vid rätt tidpunkt.

-Vi är mycket glada att ha vunnit uppdraget och att vara en del av stadens fortsatta utveckling, säger Züblins VD Pär Land. Vår insats blir igen att bygga det viktiga fundament på vilket stadens parker och bostäder uppförs.

Züblin har lång erfarenhet av infrastruktur och grundläggnings-arbeten, bl. a. i Norra Länken och Citybanan.

Ed. Züblin AG, med säte i Stuttgart har cirka 14.000 anställda och med en årsomsättning på mer än 3 miljarder € är ett av Tysklands ledande byggföretag. Sedan bolaget grundades1898, har Züblin varit framgångsrikt i ett flertal av utmanande byggprojekt inom- och utomlands och är nu nummer ett i tysk byggnations- och ingenjörskonst. Företaget åtar sig alla byggrelevanta uppgifter - från grundläggningsprojekt till komplexa nyckelfärdiga konstruktioner. Züblin fäster stor vikt vid partnerskap baserat samarbete, och vår Züblin teamconcept har visat sitt värde som en framgångsrik partneringsmodell för mer än 15 år nu inom den globalt verksamma STRABAG SE koncernen. Som dotterbolag till Ed. Züblin AG är Züblin Scandinavia AB verksam inom avancerad djupgrundläggning, infrastrukturprojekt och geoenergi på den svenska marknaden sedan 2005. För mer information besök www.zueblin.de och www.zueblin.se.

Kontakt

Züblin Scandinavia AB

Silvia Jackson

Tel. +46 8 553 354 35

silvia.jackson@zueblin.se