Skip to main content

Världen står inför tredubbel kris

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2011 07:15 CEST

Klimatförändringar, utarmade naturresurser och stigande livsmedelspriser gör det svårt för vår jord att försörja alla. När jordens befolkning når 7 miljarder den här månaden varnar ActionAid för en tredubbel kris.

En ny rapport som ActionAid släpper den här veckan visar vilka länder som är bäst respektive sämst förberedda på en klimat- och hungerkris.

Rapporten On the Brink är baserad på en nyligen gjord undersökning i 28 utvecklingsländer.

– Hur hållbar framtiden är för vår växande befolkning beror helt på hur vi tar itu med klimatförändringarna, krympande resurser och de snabbt stigande matpriserna, säger Joanna Kerr, generalsekreterare för ActionAid International och fortsätter:

– Vi vill uppmana världens ledare när de möts på G20 nästa månad att öka investeringarna i kvinnors småskaliga jordbruk i fattiga länder och att leverera utlovade pengar till klimatanpassningar.

De 10 länder som rankas som mest utsatta för krisen
– Demokratiska republiken Kongo, Burundi, Sydafrika, Haiti, Bangladesh, Zambia, Indien, Sierra Leone, Etiopien och Rwanda – står för nästan en fjärdedel av världens befolkning.

De länder som är bäst förberedda för krisen är bland annat Brasilien, Malawi, Etiopien och Tanzania.

– Med 78 miljoner fler barn att försörja årligen finns det inte en minut att förlora, säger Joanna Kerr.

Resultaten från undersökningen som ActionAid låtit göra visar bland annat att:

  • Minst 10 länder, med 1,5 miljarder av världens befolkning, är mycket känsliga för den klimatrelaterade livsmedelskrisen. På grund av klimatförändringarna kan ytterligare en halv miljard människor stå inför kronisk hunger år 2050.

  • Alla samhällen som tillfrågats i undersökningen på landsbygden i Afrika, Asien och Amerika menar att det oregelbundna och extrema vädret hindrat dem från självförsörjning.

  • Ohållbara jordbruksmetoder och en större tillströmning än någonsin av utländska investerare - som vill styra resurser som mineraler, olja, biobränslen och vatten - kan lämna miljoner av de fattigaste människorna utan tillräckligt med åkermark för att producera mat.

  • Världen står inför en ny era där höga livsmedelspriser kommer att försätta ytterligare 44 miljoner människor i fattigdom. Världens efterfrågan på biobränsle - framställd av vete, majs, sojabönor och sockerrör - innebär att livsmedelspriserna kommer att fortsätta att stiga om inte de rika länderna kan hitta alternativa energikällor.

För mer information, kontakta:
Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, 0733-80 80 74

ActionAid är en organisation som bekämpar fattigdom i ett samarbete mellan människor i rika och fattiga länder. Vi arbetar med människor över hela världen för att bekämpa hunger och sjukdom, söka rättvisa och utbildning för kvinnor, ställa företag och regeringar till svars och hantera nödsituationer i över 40 länder.


Vilka länder är mest sårbara för en kommande trefaldig kris?
Från mer till mindre sårbara: Demokratiska republiken Kongo, Burundi, Sydafrika, Haiti, Bangladesh, Zambia, Indien, Sierra Leone, Etiopien, Rwanda, Liberia, Tanzania, Guatemala, Nepal, Pakistan, Moçambique, Kambodja, Lesotho, Vietnam, Kenya, Malawi, Kina, Brasilien, Nigeria, Uganda, Senegal, Gambia, Ghana.

Vilka länder är mest förberedda för den trefaldiga krisen?
Från mer till mindre förberedda: Brasilien, Malawi, Rwanda, Etiopien, Tanzania, Nepal, Uganda, Bangladesh, Haiti, Sydafrika, Kina, Lesotho, Zambia, Burundi, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Indien, Moçambique, Nigeria, Guatemala, Vietnam, Gambia, Kenya, Kambodja, Senegal, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan.

Hur gjorde ActionAid undersökningen?
ActionAid har gjort undersökningen i 28 utvecklingsländer inomtvå huvudområden: övergripande sårbarhet för klimat- och hungerkris, och viktiga politiska åtgärder som kan minska sårbarheten.

Bifogade filer

PDF-dokument