Skip to main content

Fordonsgas i kollektivtrafiken – nu finns möjligheten även i Västernorrland!

Nyhet   •   Mar 04, 2013 11:11 CET

Sveriges största biogasproducent, Domsjö Fabriker, avser börja producera fordonsgas i samverkan med AGA Gas. Med det här seminariet vill vi visa hur ett sådant upplägg skulle se ut för dig som entreprenör och beställare. Vi vill också visa på andras erfarenheter av bussar med gasdrift.  Välkomna säger vi till bussentreprenörer, transportbolag, politiker och tjänstemän som arbetar med upphandling av transporttjänster! Seminariet är ett samarrangemang mellan Biogas Norr, Domsjö Fabriker, AGA Gas och Green Highway.

Datum: 2013-03-22

Plats: Stadshuset i Sundsvall

Anmälning: Senast 2013-03-15 till anna.albinsson@biofuelregion.se

Program

8.30 Registrering och fika

9.00 Inledning och välkommen, Anna Säfvestad Albinsson BioFuel Region

9.15

·  Biogasens klimatnytta och fördel gällande lokala utsläpp, Mattias Goldmann Gröna Bilister

·  Domsjö som fordonsgasproducent, Lars Winter VD Domsjö Fabriker

·  Aga som fordonsgasleverantör, Ragnar Sjödahl Marknadschef biogas AGA

·  Erfarenheter av biogasbussar i kallt klimat, Leif Drugge VD Bodens City Buss AB

·  Diskussion och frågor

12.00 Gemensam lunch