"Hos många lärare finns en nyfikenhet och en sund skepsis till digitalisering"

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 09:45 CEST

- Många lärare har en sund skepsis, men också ett stort intresse, man vill se att det här verkligen bidrar till undervisningen och de måste få tid och möjlighet att lära sig att använda det på rätt sätt. - Lärarna behöver få möjlighet att utveckla en trygghet och det finns också behov av att vetenskapligt utprova vad som fungerar, säger Göran Fransson professor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

Framgångsrika fiskfällor internationell succé

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2019 09:00 CEST

Vi behöver få fler yngre att bli yrkesverksamma fiskare. Därför har forskare som Lars Hillström, skapat fiskeredskap som är mer lätthanterliga och dessutom kan ge bra fångster. - Förr hade vi lika många fiskebyar i Gävleborgs län som här finns fiskare idag, genom att utveckla moderna ergonomiska fällor vill vi ändra på det, säger Lars Hillström.

Megastäder orsakar skövlad regnskog

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2019 08:00 CEST

Den globala urbaniseringen har en koppling till skövlingen av regnskogen i Brasilien, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. De massiva städerna som nu i expressfart växer upp I Asien och i Afrika, växer över planetens bördigaste jordbruksmark, måste trygga sin matförsörjning. Det sker i en skala som får återverkningar på vår gemensamma förmåga att producera mat i framtiden.

Forskningsprojekt ska få förskolor att lära av andra länder

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2019 12:00 CEST

​I Spanien är man ensam med 24 till 30 treåringar och då blir man bra på undervisning, som underlättar en annan typ av verksamhet, och det är en sak vi kan lära av, säger Kia Kimhag, lärare vid Högskolan i Gävle. Och besökare hos oss reagerar på att barn i den svenska förskolan är självständiga och att många förundras över att barnen kan så mycket i tidig ålder och att de får försöka själva.

Chefens förutsättningar avgör hur personalen mår

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2019 08:00 CEST

- Första linjens chefer är helt beroende av stödet och möjligheterna uppifrån. Det glöms lätt bort när man pratar om den enskilde chefen, säger Heidi Hagerman, forskare vid Högskolan i Gävle, som i en unik studie under lång tid följt chefer och personal på samma enhet.

Flexibelt arbete - himmel eller helvete?

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 13:27 CEST

- Förr i tiden sades det att höga krav går att hantera bara man har bra kontroll över jobbet, men om kraven blir för höga spelar det troligen mindre roll hur stort inflytande man har och då hjälper det inte att kunna välja att jobba när man vill. Här vet forskarna att bemanningsanställda har svårare att bli integrerade på arbetsplatsen, att de har en sämre hälsa och en överrisk för arbetsskador.

Ingenjörstrainees automatiserar resningen av midsommarstången

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 10:51 CEST

Under sommarlovets två första veckor har 20 gymnasieelever från Gävleborgs län sommarjobbat som ingenjörstrainees på Högskolan i Gävle. Välkommen till en presentation av projekten den 20 juni kl 12.30

Högskolan bäst i Sverige på att samarbeta med företag

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 12:33 CEST

Tillväxtverket och Energimyndigheten har nominerat Högskolan i Gävle som Sveriges kandidat till EU:s pris för företagsfrämjande. - Att vi nominerats som bäst i Sverige är ju en fantastisk bekräftelse för oss alla som är inblandade i detta, säger Ola Wiklund, samordnare för KTP vid Högskolan i Gävle.

Gävleforskarna ska få barnens drömmar att flyga

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 12:28 CEST

16 forskare från Högskolan i Gävle åker nu ut till 16 skolor i länet för att träffa elever i årskurs 4-9 och berätta om just sin forskarresa. - Några av våra forskare kommer att återvända till just den skola de själva har gått i. "Jag har suttit i de här lokalerna och jag har haft samma drömmar som er och jag kom in på det här." Det blir jättespännande, säger Signhild Olsson.

Barn utan känslomässiga band till naturen skyddar den inte. Det visar ny forskning från Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 12:00 CEST

- Ju mer barn identifierar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den i framtiden, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. - Det finns hos alltför många barn en fullständig saknad av erfarenhet av naturen och där naturen blir skrämmande, säger Matteo Giusti.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • totkmmkuy.ohloaofglprevgn@cchihgg.risecy
 • +46 73 642 85 49

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • stwqinraa.raliqbljlua@cbhiexg.vesebm
 • 073-915 05 50

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • anlenauk.sljalqalbmqerweg@lmhiocg.ggsegk
 • 070-410 63 78

 • Presskontakt
 • Kommunikatör sociala medier
 • maczriyae.xrhahiggla@hfuigtj.sffevn
 • 070-4857347

Om Högskolan i Gävle

En hållbar livsmiljö för människan

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

Forskningsprofiler
Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofiler. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. År 2010 fick Högskolan i Gävle rätt att bedriva egen forskarutbildning inom profilområdet Byggd miljö och 2012 fick vi den rätten även för profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv.

Vårt arbete för en hållbar utveckling
Redan i juli 2004, som andra lärosäte i Sverige, miljöcertifierades Högskolan i Gävle enligt ISO 14001. Certifieringen omfattar undervisning och forskning i samverkan med det omgivande samhället. Vi ligger därför i framkant när det gäller att arbeta med hållbar utveckling och det är vi oerhört stolta över!

Högskolan i Gävle är Sveriges näst största högskola med både en stark regional förankring och ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Totalt studerar 16 000 studenter vid lärosätet.

Högskolan erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Högskolan i Gävle är ett av Sveriges ledande lärosäten inom distansutbildning. Ett stort utbud av distanskurser och ett modernt IT-stöd gör att studenter kan bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Adress

 • Högskolan i Gävle
 • Kungsbäcksvägen 47
 • 801 76 Gävle
 • Sweden
 • Vår hemsida