Skip to main content

8,6 miljoner till medlemmar i region Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2020 14:00 CET

Nacka tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden Fotograf: Carl Johan Erikson

Under 2019 har Hyresgästföreningen region Stockholm hjälpt medlemmar att få tillbaka över 8 600 000 kronor i hyresjuridiska ärenden. Det kan handla om allt ifrån för höga andrahandshyror till nedsättning av hyra på grund av trasig spis, toalett eller bristande ventilation.

Ett ärende från året handlade om hur två andelsägare i en fastighet hyrde ut en lägenhet till sin son, som i sin tur hyrde ut lägenheten till våra medlemmar (Den här typen av uthyrningsförförande är inte ovanligt i Stockholm). Värden debiterade 21 000 kronor i hyra för en lägenhet på 70 kvm. Efter att processen i Hyresnämnden påbörjades nådde parterna en förlikning, vilken innebar att medlemmarna fick tillbaka 75 000 kronor för den oskäliga andrahandshyran.

– Många medlemsärenden där det sker en återbetalning handlar om ockerhyror, alltså att medlemmen betalt för mycket i hyra. Men det kan också handla om felaktiga fakturor eller skadestånd. Det känns bra att kunna hjälpa medlemmar, som ofta befinner sig i en utsatt situation i förhållandet till hyresvärden, säger Johan Essén, jurist, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Som medlem i Hyresgästföreningen kan man få juridisk information samt hjälp av ärendehandläggare och jurister i hyresjuridiska ärenden. Region Stockholm handlägger ca 4 500 medlemsärenden per år.

För mer information, kontakta:

Zeljko Kranjec, Hyresgästföreningen region Stockholm
Chef, juridiska enheten
Tele: 0708511913
E-post: zeljko.kranjec@hyresgastforeningen.se

Johan Essén, Hyresgästföreningen region Stockholm
Processjurist
Tele: 0104591946
E-post: johan.essen@hyresgastforeningen.se

                                 Ärendehandläggare Anna Lundberg och jurist Amir Kolbadi med blommor från nöjda medlemmar

Jurist Amir Kolbadi och ärendehandläggare Anna Lundberg med blommor från nöjda medlemmar

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.