Skip to main content

Johanneberg Science Park får nytt EU-projekt om öppna data

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2017 06:02 CEST

I SCORE - SMART CITIES AND OPEN DATA RE-USE - samarbetar nio städer runt om i Europa med Amsterdam i spetsen. Det handlar om att öppna data, att sänka trösklarna för samarbeten mellan företag i olika länder och driva utvecklingen av nya innovativa lösningar och gemensamma standarder för EU-länder. Detta kommer leda till att digitaliseringstakten ökar i Sverige.

Digitaliseringen av samhället går oerhört fort och i takt med globalisering och urbanisering ses öppna data som en av våra viktigaste råvaror. Öppna data kallas information från offentlig sektor som är tillgänglig att använda för vem som helst, utan andra krav än källhängivelse och vidarelicensiering. Ökat användande av öppna data kan bidra till fler innovativa idéer och till ökad transparens i offentliga verksamheter och generera samhällsnytta för medborgare och företag.

Alla länder som deltar i SCORE kommer att utveckla en testbädd som också är öppen för andra aktörer att delta i. Johanneberg Science Park leder arbetet kring implementering av resultat och lösningar i de olika ländernas testbäddar. Det gör att ett internationellt ekosystem av kunskapsutbyte utvecklas, vilket bidrar till att utveckla hur öppna data kan användas och skapa arbetstillfällen både i Sverige och internationellt.

Att dela data i SCORE-projektet förväntas leda till kraftigt reducerat biltrafikflöde och reducerade koldioxidutsläpp. Tillsammans har dessa nio städer den samlade expertisen och kunskapen som behövs, som de inte skulle kunna få på var sitt håll. I SCORE slår städerna samman sina resurser för att skapa samhällsnytta tillsammans.

– Öppna data blir en möjliggörare för att snabbare nå hållbarhetsmålen och skapa en attraktiv stad som underlättar och förbättrar livet för göteborgarna. Allmänheten och politikerna behöver involveras mer och kunskapsnivån utanför expertisgrupperingen kring öppna data bör höjas. I samverkan mellan länder kommer digitaliseringstakten öka avsevärt, i linje med vad EU och de enskilda länderna strävar efter, säger Maria Ådahl projektledare för SCORE från Göteborg.

– För Göteborgs Stad kommer det skapa ett stort värde att vara en del av SCORE projektet. Synkronisering och utvecklandet av ett gemensamt internationellt språk för öppna data förväntas bidra till ökad innovationstakt och större företagsamhet. SCORE projektet är ett exempel på samverkan med både näringsliv akademi för att nyttja potentialen i den nya tekniken som stöttar både hållbar stadsutveckling men också digitalisering inom vård och e-hälsa, säger Ante Baric, digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad.

– Städerna står inför samma utmaningar och har stora likheter vilket gör att man har allt att vinna på samverkan för effektivisering och snabbare omställning av samhället, fortsätter Ante Baric.

Fakta:
Interreg-projekt North Sea Region
Total budget: 25 000 000 SEK
Göteborgs budget: 5 200 000 SEK
Projektstart: 2018- 2022
Parter: Amsterdam City (projektledare), Bradford, Hamburg, Bergen, Göteborg, Aberdeen, Aarhus, Ghent, Dordrecht, University of Aarhus, University of Bradford, Amsterdam Data Science. 
Göteborg; Johanneberg Science Park i samarbete med Göteborgs Stad (Stadsledningskontoret, Konsument- och medborgarservice, Stadsbyggnadskontoret) 

Kontakt för frågor:
Maria Ådahl, Johanneberg Science Park
maria.adahl@johannebergsciencepark.com

0721-81 05 78

Ante Baric, Göteborgs Stad
ante.baric@stadshuset.goteborg.se
031-368 05 22

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.