Skip to main content

Föreningar med fokus på barn och ungdomsverksamhet prioriterade när corona-bidraget fördelats

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2020 12:00 CEST

Föreningar med omfattande barn- och ungdomsverksamhet eller annan prioriterad verksamhet har prioriterats när Jönköpings corona-bidrag fördelats.

Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet och som drabbats av ett stort intäktsbortfall på grund av pandemin har prioriterats när corona-bidraget fördelats. Kultur- och fritidsnämnden fick via Jönköpings kommuns ändringsbudget ett extra bidrag på tre miljoner kronor att fördela till de föreningar, vars ekonomi påverkats negativt i samband med pandemin.

– Trots detta extra tillskott av medel är vi fortsatt medvetna om vårt förenings- och kulturlivs utmaningar då många arrangemang tvingas ställa in. De föreningar som har evenemang i juli och augusti kommer drabbas hårt och har samtidigt inte haft möjlighet att få kompensation via detta bidrag då ansökningsperioden var tidsbegränsad fram till den 30 juni säger Julia Sandwall som är avdelningschef för kultur och bibliotek, Jönköpings kommun.

Corona-bidraget är ett komplement till regeringens stora stödpaket och har kunnat sökas av de ideella föreningar i Jönköpings kommun vilka i dag får bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. Föreningar med verksamhet med fokus på barn- och unga och som under perioden 12 mars–30 juni haft stora intäktsbortfall på grund av rådande restriktioner har prioriterats i bidragsgivningen.
Totalt sökte 69 föreningar bidraget och det totala redovisade intäktsbortfallet hos de sökande föreningarna är cirka 10 miljoner kronor.

– Vi har givetvis tagit hänsyn till andra bidrag* som föreningarna fått när vi har gjort den slutgiltiga fördelningen, med vårt bidrag har vi kunnat komplettera övriga stöd så pass bra att vissa föreningar har fått kompensation upp till 80 procent av deras redovisade intäktsbortfall, säger Martin Gårlin, avdelningschef kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun.

Förutom corona-bidraget har Jönköpings kommun också stöttat föreningslivet med ytterligare cirka 2 miljoner kronor i form av hyresreduktioner och nolltaxa under perioden april till juni. Kultur- och fritidsförvaltningen stöttar dessutom det fria kulturlivet i två olika projekt, 380 000 kronor har fördelats mellan den lokala musikfestivalen #Supportyourlocalmusic och Österängens Konsthall som under sommaren och hösten kommer samordna utställningar med lokala professionella konstnärer.

– Det känns bra att kunna stötta vårt föreningsliv lite extra i dessa tider för att säkerställa att den fina föreningsverksamhet som bedrivs i kommunen får rätt förutsättningar att leva vidare Vi kommer vara fortsatt lyhörda, föra dialog med både föreningar och enskilda aktörer utifrån hur situationen med pandemin utvecklar sig avslutar Henrik Andersson, ordförande i Kultur och fritidsnämnden.

*) Bidrag som t ex Riksidrottsförbundet, Statens kulturråd eller Svenska Filminstitutet men också Jönköpings kommuns andra stöd till föreningarna på knappt 2 miljoner kronor genom hyresreduktion och nolltaxa.

Föreningarna delats in i tre priogrupper och det ekonomiska stödet har fördelats utifrån det.

Grunden för prioriteringen har varit följande:

Prio 1. Stor ekonomisk skada under tiden 12 mars–30 juni och har en omfattande barn – och ungdomsverksamhet eller prioriterad verksamhet.

Prio 2. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i mindre omfattning eller mindre ekonomisk skada

Prio 3. Föreningar med liten ekonomisk skada eller liten/ingen barn- och ungdomsverksamhet

Ett maxtak på kompensationsbidraget från kultur- och fritidsnämnden sattes till 500 000 kr för att så många föreningar som möjligt skulle få del av de 3 miljoner kronor som skulle fördelas.


Kontakt:

Mazar Alijevski, förvaltningsdirektör kultur- och fritidsförvaltningen
tfn 036-105488, mazar.alijevski@jonkoping.se

Henrik Andersson, ordförande kultur- och fritidsnämnden
tfn 0739282446, henrik.andersson1@jonkoping.se

Martin Funck, enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen
tfn 036-106922, martin.funck@jonkoping.se

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 140 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på www.jonkoping.se.