På Teklafestivalen får tjejer prova på teknik på sina villkor

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 09:16 CEST

På KTH:s teknikfestival för unga tjejer, Tekla, får deltagarna testa, bygga och skapa med teknik i en rad spännande workshops med stor bredd på innehållet. Festivalen arrangeras den 12 oktober på KTH:s campus i Södertälje.

Grafen möjliggör världens minsta accelerometer

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2019 10:26 CEST

För varje dag som går gör nanoteknik och materialet grafen nya framsteg. Det senaste steget framåt har tagits av forskare vid KTH som lyckats skapa en pytteliten accelerometer av just grafen. Bland de tänkbara framtida applikationerna finns övervakningssystem för hjärt- och kärlsjukdomar samt kroppsnära teknik.

Svenska forskare hackar elbolag i Europa

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2019 10:47 CEST

Utan el faller vårt samhälle ihop likt ett korthus. Samtidigt är elnätet gammalt och inte utan svagheter. Både i Sverige och övriga Europa. Nu ska forskare vid bland annat KTH utveckla ett verktyg för att säkra elnäten. Sedan ska forskarna prova att hacka elbolag i Bulgarien och Italien för att ta reda på om det verkligen håller måttet.

Nio städer får miljonstöd för att snabba på klimatomställningen

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 10:50 CEST

Klimatutmaningen är en ödesfråga där städerna har en nyckelroll. Från Lund i söder till Umeå i norr, beviljas nu nio städer finansiering till projekt som kan snabba på klimatomställningen. Detta med sikte på att bli klimatneutrala till år 2030. Finansieringen sker inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som koordineras at KTH, och stödet omfattar totalt 35 miljoner som matchas med samma belopp från städerna, vilket ger en total budget om 70 miljoner.

- Med denna satsning vill vi tillsammans med städerna och deras partners mejsla fram innovationsinsatser som ger snabba och kraftfulla effekter för att uppnå klimatneutrala städer 2030. Men det är också helt nödvändigt att insatserna ger ett gott liv åt alla i staden, säger Viable Cities programchef Olga Kordas, som också är forskare på KTH.

Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö är de städer som nu får finansiering och tar sig an uppgiften att bli klimatneutrala till 2030.

- Städerna som beviljats stöd ska ta fram handlingsplaner med ett helhetsgrepp om klimatomställningen och bygga tvärsektoriella innovationsteam med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030, säger Susanne Karlsson, enhetschef på Energimyndigheten.

Bland inslagen i de ambitiösa handlingsplanerna för klimatarbetet finns spännande exempel på hur städerna ska arbeta för att ta tillvara möjligheter inom digitalisering och medborgarengagemang. Exempelvis kommer Göteborg att nyttja klimat- och beteendedata i en digital tvilling av den fysiska miljön som en katalysator i omställningsarbetet. Ytterligare ett exempel är Umeå där man kommer att arbeta vidare med medborgarengagemang för klimatomställning utifrån staden som testbädd för delningstjänster i programmet Sharing Cities Sweden.

Projekten inleds i september 2019 och löper över två år. De delfinansieras vardera med mellan tre och fem miljoner kronor. Satsningen är inspirerad av det arbete som pågår inom EU med så kallad ”mission-driven innovation”. En grundidé är att inrikta forskning och innovation mot en visionär, men konkret målsättning - Klimatneutrala städer 2030 - som kan samla många krafter och leda till banbrytande systemförändringar.

- Utöver de enskilda städernas projekt kommer även insatser göras för att städerna ska kunna arbeta tillsammans och dra nytta av lärdomar och insikter för snabbare klimatomställning. Vår gemensamma ambition är att vi ska inspirera världens städer, berättar Olga Kordas.

Om Viable Cities

Viable Cities är ett program inriktat på innovation för smarta och hållbara städer. Det är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sverige att ta en ledande roll i att bidra till transformativa systemförändringar för att lösa globala samhällsutmaningar. Viable Cities samordnas av KTH.

För mer information, kontakta:
Programchef Olga Kordas, 070-213 23 26 olga.kordas@viablecities.com
Enhetschef Susanne Karlsson, 016-544 23 75 susanne.karlsson@energimyndigheten.se
Kommunikationsstrateg Åsa Minoz, 072 - 210 88 26 asa.minoz@viablecities.com

Kort om projekten

Göteborg: Projektet inriktas på en datadriven klimatomställning för det goda livet i Göteborg. En viktig del i detta är nya systemlösningar kopplat till mobilitet som kan minska klimatpåverkan och ge förutsättningar för en anpassningsbar styrning av staden. En viktig ambition är att addera mer klimat- och beteendedata till modellen som kallas ”Virtuella Göteborg”, d.v.s. stadens digitala tvilling av den fysiska miljön. Man vill också nyttja den digitala tvillingen som katalysator i omställningsarbetet.

Kontakt: Henriette Söderberg, Göteborgs stad

Malmö: Malmö stad ska i detta projekt samla interna och externa intressenter i ett innovationsteam för att tillsammans skapa en målbild som möjliggör klimatneutralitet i Malmö till 2030. Innovationsteamet ska även arbeta fram en agil handlingsplan för hur målen ska nås. I vissa fall har intressenterna rådighet över de insatser som krävs. Projektet har ett särskilt fokus på medborgarengagemang. Inom projektet ska även undersökas vilka digitala verktyg som redan finns, och vad som behöver utvecklas, för att accelerera omställningen till en klimatneutral stad 2030.

Kontakt: Matilde Törnqvist, Malmö stad

Uppsala: Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll ska ta fram en handlingsplan för ett fossilfritt välfärdssamhälle 2030. Projektet ska 1) implementera nya IT-verktyg för visualisering i syfte att öka medvetenheten och stimulera ett brett deltagande i arbetet med att ta fram och sedan genomföra klimatfärdplanen, 2) utveckla tvärvetenskapliga och tvärsektoriella innovationsteam med akademi, näringsliv och samhälle för att göra Uppsala och Bergsbrunna till en internationell förebild som testbädd för hållbar stadsutveckling.

Kontakt: Björn Sigurdsson, Uppsala kommun

Umeå: Projektet för ett smart klimatneutralt Umeå 2030 utgår från ett konsumtionsperspektiv på stadens klimatpåverkan och inkluderar utsläpp inom och utanför Umeås geografiska gräns. Insatser inriktas på fyra hotspots för att minska hushållens klimatpåverkan: 1. Resande (flygande samt bilanvändning), 2. Livsmedel (köttkonsumtion, mjölkprodukter samt matsvinn), 3. Boendeenergi 4. Kläder och möbler. Arbetet involverar även utvecklingen av två helt nya stadsdelar, Tomtebostrand och Norra Ön, som båda har ambitionen att vara internationella hållbarhetsförebilder.

Kontakt: Sebastian Holmström, Umeå kommun

Läs mer om samtliga projekt på denna länk.

Klimatutmaningen är en ödesfråga där städerna har en nyckelroll. Från Lund i söder till Umeå i norr, beviljas nu nio städer finansiering till projekt som kan snabba på klimatomställningen. Detta med sikte på att bli klimatneutrala till år 2030. Finansieringen sker inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som koordineras at KTH, med en total budget om 70 miljoner.

Läs vidare »

KTH med i stort europeiskt universitetssamarbete

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 13:22 CEST

I en stor satsning på utbildning och forskning har EU-kommissionen finansierat 17 stycken europeiska universitetssamarbeten. I vart och ett av dessa ingår ett antal lärosäten, och KTH ingår i UNITE! tillsammans med tekniska universitet i Finland, Frankrike, Italien, Tyskland, Portugal och Spanien.

KTH-forskare har utvecklat teknik som kan möjliggöra nytt teleskop

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 08:57 CEST

I ett projekt vid Kungliga Tekniska högskolan har forskare utvecklat en helt ny typ av teknik för röntgenteleskop för att observera rymden. Teleskoptekniken har enligt forskarna potential att vara så mycket bättre än nuvarande röntgenteleskop att vår bild av universum i röntgen kan revolutioneras. Forskningsarbetet har precis publicerats i tidskriften Nature Astronomy.

Dilsa Demirbag-Sten får KTH:s stora pris 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 09:18 CEST

Det är entreprenören, författaren och journalisten Dilsa Demirbag-Sten som får KTH:s stora pris 2019. 2011 grundade hon stiftelsen Berättarministeriet och hittills har uppemot 50 000 barn i årskurserna 2-5 besökt Berättarministeriets utbildningscentrum. Syftet är att öka möjligheterna till en framgångsrik skolgång och stärkta förutsättningar att studera på högskola och universitet.

​Enkelt att se hur riksdagsledamöterna röstar

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 09:50 CEST

Intresserad av att lätt kunna se vilka riksdagspartier som röstar med vilka andra partiers förslag? Vill du kunna gå in på enskilda riksdagsledamöter och se hur ofta de är närvarande och vad de röstar på? Detta är nu möjligt tack vare appen RiksdagsViz som en grupp medieteknikstudenter på KTH har utvecklat.

Stockholm växer, grönområdena krymper

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 13:48 CEST

Under de senaste tjugo åren har Stockholm expanderat snabbt. Med en beräknad befolkningsökning om 11 procent mellan 2015 och 2020 är Stockholm den snabbast växande huvudstaden i Europa. Den bebyggda marken har under 2005 till 2015 ökat med 15 procent vilket motsvarar 116 kvadratkilometer. Parallellt med detta har stadens grönområden krympt. Det visar forskning från KTH som bygger på satellitdata.

Pressinbjudan: Ny KTH-idé på turné med popup för återbruk

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 14:24 CEST

Behovet av att göra sig av med ägodelar på ett enkelt och hållbart sätt är stort. Stockholm Vatten och Avfalls popup för återbruk, återvinning och miljöfarligt avfall är på turné tillsammans med forskningsprojektet Eccentric. Mellan 23 och 26 maj finns den på Valhallavägen 79 utanför KTH för att ta emot föremål från närboende, studenter och medarbetare på KTH.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig / forskningsinformatör
  • prmkesris@cfktkkh.acseqn
  • 08 - 790 69 60

Om KTH

Sveriges största tekniska universitet

KTH i Stockholm svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Ett stort antal nationella och lokala kompetenscentra är förlagda till KTH.

Länkar