Lindahl rådgivare vid försäljning av Rangbo Media AB (Rocket Revenue)

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 13:18 CEST

Lindahl har biträtt när Rangbo Media AB (Rocket Revenue) såldes till WBS Media Group. WBS har under de senaste åren utvecklats till att bli den största aktören inom performance marketing i den svenska dryckesbranschen.

Rocket Revenue har på kort tid utvecklats till att bli en av Sveriges ledande Facebook-byråer och med WBS i ryggen hoppas de nu på att snabbare kunna växla upp sin operation och utveckla sina erbjudanden. Med över 100 kunder har Rocket Revenue redan en ledande position i Sverige och WBS ser stora möjligheter att exportera både kompetens och arbetssätt till den internationella marknaden.

Lindahl har biträtt säljaren vid affären och teamet har bestått av Svante Liljedahl (ansvarig delägare) och Viktor Wihlstrand.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder Sparinstitutens Pensionskassa (SPK) i omvandlingen från tjänstepensionskassa till tjänstepensionsförening

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2019 11:42 CEST

I slutet av 2019 träder en ny lag i kraft, lagen om tjänstepensionsföretag. Lagen innebär bl.a. att nuvarande tjänstepensionskassor inte längre kan bedriva verksamhet som understödsföreningar utan måste omvandlas till en ny associationsform. Lindahl har fått SPK:s uppdrag att biträda med juridisk rådgivning i SPK:s omvandlingsprocess till tjänstepensionsförening.

SPK är en av Sveriges största försäkringsföreningar och administrerar och förvaltar pensioner och försäkringar för banktjänstemän. En försäkringsförening kan enklast liknas med ett ”försäkringsbolag” utan kommersiella intressen och med en sluten medlemskrets.

Lindahls team består huvudsakligen av Dennis Dicksen (ansvarig delägare) och Victoria Bromark.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

​Lindahl biträder K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB i nytt samarbete med Genova Property Group

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2019 11:04 CEST

Lindahl har agerat rådgivare när K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) tecknat avtal om att förvärva 30 procent av samtliga aktier i Genova Hold 23 AB av Genova Viby AB, ett helägt dotterbolag i Genova Property Group. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 325 Mkr.

K2A är ett fastighetsbolag med fokus på hyresbostäder för alla typer av boenden. De startade 2013 och har som affärsidé att äga, utveckla och förvalta hyresrätter och samhällsfastigheter i Stockholm och Mälardalen, samt i ett antal universitets-och högskoleorter i Sverige.

Lindahls team har bestått av Sten Gejrot (ansvarig delägare), Andreas Lindh och Sanna Hanspers.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder Cibes Lift Group vid förvärvet av Hiss i Skåne

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2019 10:28 CEST

Lindahl har biträtt hisstillverkningsföretaget Cibes Lift Group vid förvärvet av Hiss i Skåne AB, ett företag med verksamhet inom service, modernisering och nyinstallation av hissar. Cibes Lift Group är en av världens främsta tillverkare av lågfartshissar och genom förvärvet av Hiss i Skåne stärker Cibes sin position i regionen.

Hiss i Skåne har sitt kontor i Malmö och som snabbt har vuxit till att bli det största privatägda hissföretaget i området. Företaget har i dag närmare 30 anställda och blir ett helägt bolag inom Cibes Lift Group.

Lindahls team har bestått av Mårten Steen (ansvarig delägare), Patrik Rindstål, Emira Peterson, Olov Kling och Therese Norenäs.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl förstärker inom EU och konkurrensrätt – rekryterar Eric Ericsson

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2019 09:29 CEST

Lindahl biträder Calliditas Therapeutics AB (publ) vid strategisk inlicensiering

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2019 09:50 CEST

Lindahl har biträtt Calliditas Therapeutics AB (publ) vid en exklusiv inlicensiering av läkemedlet Budenofalk 3mg oral kapsel för den amerikanska marknaden från det tyska läkemedelsföretaget Dr. Falk Pharma GmbH. Avtalet omfattar alla indikationer för den amerikanska marknaden, exklusive särläkemedelsindikationer som inte riktar sig mot levern. Inledningsvis kommer Calliditas att utnyttja Dr. Falks kliniska data och expertis inom leverindikationer, såsom autoimmun hepatit (AIH), i syfte att påskynda godkännande och marknadstillträde. AIH är en särläkemedelsrubricerad leversjukdom som Calliditas uppskattar drabbar cirka 60 – 80 000 människor i USA och för vilka det idag inte finns någon godkänd behandling. Det totala avtalsvärdet uppgår till 40 miljoner euro (cirka 428 miljoner kr), inklusive framtida försäljningsmilstolpar och omfattar utöver detta även typiska royalties. Lindahls team bestod av Hugo Norlén, Erika Svensson, Michael Edquist, Caroline Martinez och Monica Lindström.

För mer information, se Calliditas pressrelease: 
https://www.calliditas.se/sv/strategisk-inlicensiering-relaterad-till-autoimmun-hepatit-for-den-amerikanska-marknaden-2942/

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder HANZA vid förvärv av tyska RITTER-koncernen

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2019 10:22 CEST

Lindahl har biträtt tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, vid förvärvat av den tyska tillverkningskoncernen RITTER Elektronik GmbH.
Köpeskillingen uppgår sammanlagt till totalt 12 MEUR och utgörs av en kontantdel och en aktiedel.

Förvärvet stärker HANZAs erbjudande, öppnar upp Tyskland som en ny kundmarknad, och bidrar till ökad vinst per aktie. För föregående år (2018) uppgår den sammanlagda försäljningen för HANZA och RITTER till 2,26 miljarder SEK med ett sammanlagt EBITDA resultat om 164 MSEK.

Lindahls team har bestått av Michael Edquist (ansvarig delägare), Erik Husdal, Patrik Rindstål och Carolin Martinez.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder Västtrafik AB i bolagets upphandling av kollektivtrafik i Göteborg Mölndal och Partille

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2019 10:20 CEST

Lindahl har biträtt Västtrafik AB i bolagets upphandling av kollektivtrafik i Göteborg Mölndal och Partille. Uppdraget, som löper under tio år, innebär ett helhetsansvar för trafiken inkluderande bl.a. trafikplanering. Trafiken kommer att köras med 370 bussar, varav 160 är elbussar. Det innebär att Västtrafik kommer att ha totalt 220 elbussar i trafik och därmed vara störst i Sverige på elbusstrafik. Transdev Sverige AB tilldelades kontraktet vars värde uppgår till drygt åtta miljarder kronor. Trafikstart är december 2020.

Anders Nilsson har varit ansvarig för uppdraget med biträde av framför allt Hanna Lundqvist och Filip Malm.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder familjen Bergkvist vid försäljningen av Bergkvist-Insjön AB

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2019 10:12 CEST

Lindahl har biträtt familjen Bergkvist i samband med dess försäljning av sågverkskoncernen Bergkvist‑Insjön till fonden ESSVP IV (med Orlando Nordics AB som rådgivare) och dess portföljbolag Dilasso Timber AB (publ). Familjen Bergkvist, som ägt Bergkvist-Insjön AB i fyra generationer, kvarstår som delägare och tillsammans med Siljan Group AB bildar bolagen sågverkskoncernen Bergkvist-Siljan med produktion i Insjön, Mora och Blyberg. Bergkvist-Insjön koncernen har en omsättning på ca 1,5 miljarder kronor och Siljan Group AB omsätter ca 1,4 miljarder kronor.

Lindahl biträde säljarna genom Gabriel Svedberg (ansvarig delägare), Emelie Carmhagen Wernoff, Helena Lindbäck, Anna Romell Stenmark och Erik Husdal.

Mer information finns att hitta här

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Liability for damages due to export of toxic waste: final ruling

Nyheter   •   Jul 17, 2019 10:18 CEST

In a long and extensive environmental liability suit in Sweden, approximately 800 Chileans sued a Swedish mining company. The claim was based on the grounds that the mining company had exported toxic waste to Chile which subsequently caused damage to the plaintiffs' health. The case regards a potentially tortious act which occurred more than 30 years ago and poses the question of whether a company can be liable for environmental damage disclosed long after the tortious act has taken place. Linda Hallberg and Tor Pöpke provide a summary of the case and comment on the decision. Read the article here.

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Project Manager
  • alrmexneanvfdrfna.qkkabtktjpuszf@lblinbtdauvhltp.sjpenr
  • +46 766 170 835

  • Presskontakt
  • Marketing Coordinator
  • mabvdenaleekinbee.ccjoochairnshysokon@rrlisdndytahdsl.tdselv
  • +46 766 170 820

Om Advokatfirman Lindahl KB

Affärsjuridik som ger resultat

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.