Skip to main content

Ny rapport: Ekologiskt jordbruk bidrar till åtta av FN:s globala mål

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 06:30 CEST

I dag, på fyraårsdagen för de globala målen, lanseras rapporten Organic agriculture and the sustainable development goalsRapporten visar att det ekologiska jordbruket bidrar till 8 av de 17 globala målen, inklusive några av de mest centrala målen som att bekämpa klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och säkra rent dricksvatten.

– Rapporten bekräftar att det ekologiska jordbruket är en del av lösningen på många av de stora utmaningar vår livsmedelsproduktion står inför. Tillsammans med andra eko-organisationer runt om i världen kommer vi att använda rapporten för att sprida kunskap om de möjligheter som en ökad omställning till ekologiskt innebär, säger Charlotte Bladh André på Organic Sweden.

Rapporten visar att: 

  • ekologiska gårdar har i genomsnitt 50 procent högre artrikedom av växter och pollinerare. En tredjedel av all mat vi äter kommer från grödor som måste pollineras. 
  • det ekologiska jordbruket reducerar sitt negativa avtryck på klimatet genom att avstå från fossilkrävande konstgödsel. Globalt står produktionen av konstgödsel för hela 10 procent av jordbrukets växthusgasutsläpp. 
  • ekologiska jordar har stor potential att binda koldioxid från atmosfären då de i genomsnitt innehåller en större andel kol bland annat tack vare vallodling i växtföljderna, användning av stallgödsel och odling av mellangrödor.
  • ekologiska kretsloppsmetoder kan kraftigt minska näringsläckaget och därigenom risken för övergödning och döda havsbottnar.
  • ekologiska lantbrukare bidrar till att skydda yt- och grundvattnet eftersom de inte använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. 

Studien kompletteras med exempel på ekologiska lantbruksföretag från hela världen som ligger i framkant, däribland fyra svenska ekologiska gårdar; Biskophagens Odlingar i Skåne, Yttereneby Gård i Södermanland, samt Hagby Gård och Hånsta Östergärde i Uppland.

– Vi har många duktiga ekobönder i Sverige! Hela 20 procent av jordbruksmarken i Sverige är i ekologisk produktion. Det bidrar mycket till de fina siffror för klimat och miljö som svenskt lantbruk som helhet kan visa upp, säger Sofia Sollén-Norrlin på Ekologiska Lantbrukarna.

Om rapporten:

Bakom rapporten står IFOAM Organics International – den globala paraplyorganisationen för ekologiskt jordbruk – och det holländska företaget Eosta, som givit University of Twente i uppdrag att analysera över 50 forskningsartiklar och flertalet rapporter från FN:s olika organ IPBES, IPCC och FAO.

Organic Sweden är branschorganisation för alla som arbetar för ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel. Organic Sweden erbjuder en unik plattform för kunskapsutbyte och erfarenhet inom ekologisk produktion och konsumtion. Vi skapar möjligheter för ekologiska livsmedelsföretag att samarbeta för att på olika sätt ta vara på det växande marknadsutrymmet i Sverige och internationellt.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.