Skip to main content

Partilles företagsklimat står sig bra

Nyhet   •   Sep 26, 2017 16:28 CEST

Företagsklimatet i Partille rankas tvåa i Göteborgsregionen, trea i Västra Götalandsregionen och hamnar på plats 18 bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga undersökning.

Partille kommun är kvar i tätklungan i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet även om kommunen går från plats femton till plats arton i den nationella rankingen. Kommunen behåller dock sin tredjeplats i rankingen bland Västra Götalandsregionen 49 kommuner.
– Partille fortsätter att prestera bra i Svenskt Näringslivs undersökning och är en av de kommuner som har bäst företagsklimat i Sverige, enligt undersökningen. Ett resultat som vi är stolta över, säger Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun.

Sporrade att fortsätta förbättra

Svenskt Näringslivs ranking bygger på svar från en enkätundersökning som skickats ut till företagare i samtliga svenska kommuner varje år sedan 2008. Årets enkät har besvarats av totalt 31 314 företag, vilket innebär en nationell svarsfrekvens på 50 procent. I Partille har enkäten skickats till cirka 167 företagare. 80 av dem, cirka 48 procent, har besvarat enkäten. Drygt 65 procent av dem upplever att det lokala företagsklimatet är bra eller mycket bra. Det är en ökning med över 9 procent på ett år och ligger en bra bit över riksgenomsnittet på cirka 43 procent.
– Partille har bland de nöjdaste företagarna i hela Göteborgsregionen och andelen ökar. Det omdömet vill vi förstås värna om. Samtidigt sporrar det oss att vilja fortsätta att förbättra det lokala företagsklimatet, säger Marieke Wolter.

Topp-tre i flera viktiga jämförelser

Partilleföretagarna ger det lokala företagsklimatet omdömet 3,83 på en sexgradig skala i Svenskt näringslivs undersökning 2017. Sverigesnittet ligger på 3,36. Kommunen ligger även på topp-tre-listan för flertalet av de viktigaste jämförelserna i undersökningen. I Göteborgsregionen är det bara Härryda kommun som får ett bättre omdöme med 4,07 på skalan och därmed har bytt plats med Partille i regiontoppen. Härryda har även tagit ett rejält kliv uppåt till plats 4 på den nationella rankingen
– Det är en fantastisk prestation. Härryda har mycket på gång framåt. Som utvecklingen av flygplatsen, Landvetter Syd och planerna på nya järnvägen. Tillväxten gynnar hela regionen – inte minst Partille. Så det är bara att gratulera, säger Marieke Wolter.

Näringslivet prioriterad fråga i Partille

Partille kommun jobbar aktivt med resultaten både från Svenskt Näringsliv och från Sveriges kommuner och landstings löpande servicemätningar och har åtgärder inplanerade för att nå ännu högre resultat. Relationen till näringslivet är en prioriterad fråga inom hela den kommunala organisationen – från politiker och kommunledning till enskilda tjänstemän.
– Vi är en attraktiv kommun och det ska vara lätt att göra rätt för våra företagare. Vi vill förenkla för dem och satsar på en väg in med samlad service och information samt en förstärkt dialog med näringslivet på bred front, säger Marieke Wolter och poängterar att det är viktigt att sätta in Partille kommuns näringslivsarbete i ett regionalt sammanhang.

– Tillväxten i Göteborgsregionen är stark, men här finns utmaningar som kräver samverkan över kommungränserna för att främja regionens företagsklimat och att samla kraft kring det gemensamma målet att bli Sveriges bästa storstadsregion för företagare. Med en gemensam verktygslåda, till exempel för frågor om upphandling och kompetensförsörjning, skulle vi kunna nå längre.

FAKTA

Företagsklimat

Huvudsyftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning och ranking är att låta företagare i Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Rankingen baseras till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på statistiska faktorer. Enkäten skickas även till ett mindre urval lokala politiker i kommunerna.

Partille kommun använder resultatet som diskussionsunderlag i kontakt mellan företagare och lokala politiker för att se hur vi kan gå framåt och att bli ännu bättre på att möta företagarnas önskemål och tankar om utveckling av företagsklimatet.

Svenskt Näringsliv kommer till Partille den 9 oktober för att presentera årets rankingresultat närmare för företagare och lokala politiker och tjänstemän. Läs mer.

Bland Sveriges bästa kommuner

Partille får fortsatt högt betyg i Svenskt Näringslivs ranking. I år rankas kommunen:

 • Tvåa i Göteborgsregionen, efter Härryda
 • Trea i Västra Götalandsregionen, efter Härryda och Vårgårda
 • Plats 18 av Sveriges 290 kommuner

Näst bäst i Göteborgsregionen

Så rankas Göteborgsregionens kommuner i 2017 års undersökning (2016 års placering inom parantes).

 • Härryda 4 (24)
 • Partille 18 (15)
 • Öckerö 23 (49)
 • Stenungsund 61 (53)
 • Mölndal 84 (48)
 • Ale 88 (55)
 • Kungsbacka 128 (141)
 • Tjörn 134 (93)
 • Lerum 141 (183)
 • Kungälv 199 (181)
 • Alingsås 200 (198)
 • Göteborg 206 (168)
 • Lilla Edet 248 (209)