Skip to main content

SMHI får uppdrag från EU att förvarna om översvämningsrisker

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2012 09:44 CET

EU kommissionen har sedan de stora översvämningarna i Europa kring millennieskiftet drivit frågan att stödja unionens medlemmar med ett förvarningssystem för översvämningskatastrofer. Efter ett flerårigt forskningsprogram har nu SMHI fått uppdraget att sätta systemet i drift och införa ett verksamt hjälpmedel för Europa.

Systemet ska på ett tidigt stadium kunna indikera risk för översvämningar och öka beredskapen för nationella räddningsorganisationer att hantera såväl preventiva som avhjälpande åtgärder.

SMHI har fått uppdraget tillsammans med de hydrologiska varningstjänsterna i Slovakien och Holland, SHMU och RWS. SMHI leder konsortiet i ett avtal som sträcker sig fram till 2016.

För mer information,
kontakta Niclas Hjerdt, Marknadsansvarig Hydrologi och Vattenförvaltning SMHI
tel. 011-495 8082
bild Niclas Hjerdt

Relaterade länkar

EFAS - the European Floods Alert System

Hydrologisk forskning

Hydrologiska tjänstens historia