Skip to main content

SPF Seniorerna startar upprop för äldreomsorgen – och kräver ordentliga förändringar

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2020 14:53 CEST

SPF Seniorerna och andra aktörer har sedan flera år tillbaka pekat på bristerna i äldreomsorgen. Men från ansvariga politikers sida, på lokal liksom regional och nationell nivå, har alldeles för lite gjorts. Coronapandemin har tydliggjort detta än mer, ingen kan längre blunda för verkligheten och det omfattande förändringsbehov som finns i vården och omsorgen av äldre.

Nu kräver vi ordentliga förändringar i alla led: en omsorg som utgår från individens behov - med högre medicinsk kompetens och fler geriatriker, utbildningskrav för personalen, bättre arbetsvillkor, skärpt Socialtjänstlag, förändrade strukturer, bättre farmaceutisk kompetens, högre ekonomisk prioritering och ett tydligt ansvarsutkrävande.

Skriv under vårt Upprop för äldreomsorgen häroch hjälp oss att sätta högre tryck på politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering.

Läs mer om vårt Upprop för äldreomsorgen på vår webbsida

Några av SPF Seniorernas krav:

 • Ge omsorgstagaren större kontroll över sin vård och omsorg: när, var och hur de beviljade insatserna ska utföras. Förbättra personaltillgång och schemaläggning så att de äldre får en bättre kontinuitet med färre antal olika anställda att möta.
 • Anställ fler sjuksköterskor, läkare, vårdbiträden och undersköterskor med högre kompetens – utbildningen ska vara lika i hela landet, En kontinuerlig och flexibel kompetenshöjning som anknyter till aktuella vård- och omsorgsproblem måste införas. Öka utbildningen av geriatriker kraftigt.
 • Förbättra arbetsvillkoren. Lön och karriärmöjligheter måste utnyttjas för att göra yrkena attraktivare och förbättra rekryteringen.
 • Stärk ledningsfunktioner och kommunikation. Låt det dagliga arbetets utformning ske i mindre arbetsgrupper med ett begränsat antal omsorgstagare och stort självstyre.
 • Skärp lagstiftningen för omsorgen så att insatserna till äldre ger rätt till goda levnadsvillkor, och inte bara skälig levnadsnivå, som i dagens socialtjänstlag. Fastställ nationella minimikrav på både tillgänglighet och kvalitet.
 • Höj den medicinska kompetensen, både på ledningsnivå och hos de som arbetar närmast de äldre. Det kan antingen ske genom att regionerna tar över ansvaret för hemsjukvården och särskilda boenden, eller genom att primärvården i sin helhet övergår till kommunerna, så som det en gång var tänkt.
 • Förbättra hantering och användning av läkemedel inom äldrevården genom att knyta farmaceutisk kompetens till kommunerna, t ex genom att anställa kommunfarmaceuter.
 • Tillsätt en bred kriskommission för äldreomsorgen som analyserar dagens brister men också skyndsamt agerar för att förbättra situationen samt kommer med mer långsiktiga lösningar. 
 • SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 260 000 medlemmar i knappt 800 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

  http://www.spfseniorerna.se/

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.