Skip to main content

Stenhammars slott renoveras

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2009 09:57 CET

Inom kort påbörjar Statens fastighetsverk (SFV) renoveringen av Stenhammars slott i Södermanland. Huvudbyggnaden kommer att genomgå en genomgripande renovering för att återställas i gott skick.

H. M. Konungen, Stenhammars godsförvaltning och Statens fastighetsverk har gemensamt beslutat att byggnaden ska genomgå en renovering med syfte att åter göra slottet beboeligt. För renoveringen har ett gemensamt åtgärdsprogram tagits fram och en överenskommelse har tecknats.

På egendomen Stenhammar bedrivs idag ett modernt jordbruk med bland annat 400 köttdjur som bidrar till att hålla betesmarkerna öppna. Av godsets totalt 2200 hektar mark utgörs 1400 hektar av produktiv skogsmark och 530 hektar åker- och betesmark. För att förse huvudbyggnad och övriga byggnader på godset med värme kommer en panncentral för biobränsle i form av träflis från egen skogsproduktion att uppföras. Vidare bedrivs viss forskning i nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

- Vi påbörjar renoveringen inom kort och ser fram emot att få återställa Stenhammars slott i gott skick, säger Pär Färdmo, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Stenhammar är en viktig del av vårt svenska kulturarv och vi är måna om att i renoveringen bevara slottets karaktär.

I arbetet ingår bland annat att utföra akuta åtgärder och att anpassa uppvärmningen till rådande energisituation. Renoveringen av huvudbyggnaden beräknas vara klar om drygt två år. Huvudbyggnaden kommer även att inrymma ett slottskontor med arkiv samt arbetsplatser och möjlighet till övernattning för forskare.

Stenhammar, som ligger sydväst om Flen i Södermanland, testamenterades till svenska staten i början av 1900-talet av friherre von Kraemer. Ett villkor i testamentet är att egendomen arrenderas ut till en prins av det regerande kungahuset. Idag arrenderar H. M. Konungen egendomen Stenhammar av svenska staten genom Statens fastighetsverk. Testamentet omfattar förutom egendomen Stenhammar en kapitalfond, "von Kraemers testaments-medel", som också kommer att stödja renoveringen av Stenhammar.

För mer information kontakta:

Pär Färdmo, fastighetschef SFV, 08 696 73 91, par.fardmo@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare SFV, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

För pressbilder se: www.sfv.se