Skip to main content

Stor ökning av antalet kvinnliga jägare

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2010 07:03 CET

Anja Kjellsson på skogsfågeljakt

Svenska Jägareförbundets kvinnliga medlemmar har ökat med 73 procent sedan 1998. Särskilt roligt är det att cirka 36 procent av  medlemmarna upp till 18 år är flickor. Drygt fem procent av hela jägarkåren (jaktkortslösarna) är kvinnor.

- Kanske är det naturintresset som lockar  så många kvinnor att börja jaga, säger Maria Rankka, styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet. En Sifoundersökning visade nyligen att 83 procent av svenska kvinnor är intresserade av att få veta mer om djur och natur. Att jämföra med 75 procent av männen.

Intresset för jakt generellt bekräftas av en annan aktuell Sifomätning. Av den framgår att acceptansen för jakt är stor, 85 procent av svenska kvinnor accepterar jakt. För två år sedan var siffran knappt 82 procent. Acceptansen hos män var 88 procent både år 2008 och 2010.

Totalt har medlemsantalet i Jägareförbundet, som är en av Sveriges största folkrörelser, vuxit med drygt tusen personer på ett år och är idag 183 195. Av dessa är 13 553 kvinnor. Intresset för att jaga är särskilt stort hos kvinnor i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och i Stockholm.

Inom Jägareförbundet finns ett nätverk,  JAQT, som arbetar med att presentera jakten för fler kvinnor och förmedla vad jakt innebär. JAQT har verksamheter och kontaktpersoner runtom i landet, se http://www.jagareforbundet.se/Jagaren/Wilda-kvinnor-och-JAQT-2/JAQT---Kvinnliga-lokala-natverk/

Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent i Västerbotten är ansvarig för JAQTs verksamhet;

– För mig är jakten ett sätt att leva. Dessutom ger det ett fantastiskt gott och ekologiskt kött, tillägger hon.

 

För mer information kontakta:

 Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent och JAQT-ansvarig, 070 330 06 43

Maria Rankka, styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet, 0702-101144

Kristina Gustafsson, styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet, 070-362 61 16

Se även: http://www.jagareforbundet.se/Jagaren/Wilda-kvinnor-och-JAQT-2/JAQT---Kvinnliga-lokala-natverk/

 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument