Skip to main content

SD-förslag om utbetalning av skadestånd föreslås av Riksrevisionen

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2011 19:54 CEST

Redan förra våren kom Sverigedemokraterna med ett förslag om en statlig garanti för utbetalande av skadestånd till brottsoffer. Detta förslag motionerade även riksdagsledamot Kent Ekeroth från justitieutskottet om i höstas utan att få något gehör. I motionen skrevs bland annat att "Proceduren, där offret måste förklara sig och vädja till den person som åsamkat skadan, att betala det utdömda skadeståndet, är en ytterligare förnedring och ett ifrågasättande av offret. Dessutom är denna process inte ens en garanti för att offret får den ersättning som en domstol en gång beslutat."
 
Idag kommer Riksrevisionen med en rapport där man föreslår att det ska bli enklare för den enskilde att få ut sitt skadestånd och att myndigheternas samarbete ska stärkas. I rapporten skriver man bland annat att "Det är inte rimligt att brottsutsatta själva ska behöva vara drivande för att få ut sitt skadestånd. Myndigheterna måste göra mer för att underlätta processen och förbättra informationen."
 
Även justitieminister Beatrice Ask instämmer i kritiken och lovar åtgärder:
"En målsägande känner sig nästan kränkt när man ska försöka få ut de pengar som man blivit tilldömd. Där kan rutinerna bli bra mycket bättre både i information och i hur myndigheterna samverkar" säger hon till TT.
 
 
Kent Ekeroth:
"Det är glädjande att Riksrevisionen och även regeringen nu kommit fram till det som vi tidigare sett och jag hoppas att man vågar gå långt i den här frågan och utlova en statlig garanti för skadestånd till brottsoffer. Jag hoppas inte regeringen lägger ett platt förslag på grund av att Sverigedemokraterna tidigare flaggat för det här förslaget."
 
 
För mer information
Eric Myrin, Pressekreterare
0708-183290
 
Pressjouren
08-500 00 055