Absolut växer internationellt men minskar i USA

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2019 08:30 CEST

Pernod Ricard, världens näst största vin- och spritproducent och moderbolag till The Absolut Company, ökade försäljningen med 6 procent till 9 182 miljoner euro räkenskapsåret 2018/2019. Resultatet förbättrades med 8,7 procent till 2 581 miljoner euro. Försäljningen av Absolut Vodka ökade med 4 procent på de internationella marknaderna utanför USA, medan minskningen på den amerikanska marknaden påverkades negativt på grund av lagerjusteringar. Sammantaget minskade försäljningen globalt med 3 procent.

Den internationella försäljningen hade en tvåsiffrig tillväxt på över tjugo marknader. På den asiatiska marknaden växte försäljningen med 33 procent i Indien och 32 procent i Kina. Även i Kanada, Brasilien, Turkiet och Frankrike ökande försäljningen tvåsiffrigt.

– Absolut Vodka blir allt mer internationellt genom ökad närvaro på flera nya marknader runt om i världen. Nya konsumenter i bland annat Kina, Indien och Afrika får en egen relation till varumärket, vilket är mycket glädjande, säger Anna Malmhake, VD, The Absolut Company.

Progressiv marknadsföring

Marknadsföringen av Absolut Vodka har länge kännetecknats av ett optimistiskt och progressivt synsätt i frågeställningar som rör exempelvis HBTQ-frågor och lika rättigheter för alla. Under året har flera lokalt anpassade och skräddarsydda aktiviteter och kampanjer med just den utgångspunkten bidragit till ökad internationalisering av varumärket.

– Transparens, yttrandefrihet och likabehandling oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning är kanske självklarheter för många av oss. Men det är rättigheter som tyvärr inte är givna i alla länder. Så länge vi tillverkar och exporterar vodka kommer vi göra vad vi kan för att sprida positiva budskap som sätter människors lika värde i främsta rummet, säger Anna Malmhake.

I Absolut Lab i Shanghai har Absolut Vodka samlat de mest innovativa erbjudanden i en unik butik. Sofistikerade kinesiska konsumenter har höga förväntningar på vad varumärken ska erbjuda.

I Indien är importerad vodka fortfarande mycket exklusivt på grund av höga importtullar. De som är intresserade av utländska premiumprodukter är en köpstark och attraktiv målgrupp. Med kampanjen ”Born Colourless”, och en film med samma namn som visades i samband med Cricket World Cup, har Absolut Vodkas värderingar fått ett starkt uttryck i Indien.

I USA lanserades i april kampanjen "Planet Earth’s Favorite Vodka", som lyfter Absoluts fokus på hållbarhet, transparens och acceptans. I samarbete med Absolut Vodka har den amerikanske konstnären Dan Tobin Smith skapat ett konstverk med den klassiska Absolut-flaskan, tillverkad av skräp. I kampanjen har man även anordnat städaktioner, där konsumenter har bjudits in att delta i att exempelvis rensa vattendrag på skräp. Andra marknadsföringsaktiviteter i USA under året inkluderar ett sponsorskap av Pride-festivalen i New York, och tillsammans med fotografen och filmaren David LaChapelle hyllade Absolut Vodka minnet av Stonewall-revolten i New York 1969, då polisens trakasserier mot homosexuella och transpersoner ledde till omfattande demonstrationer.

Traditionella svenska smaker är attraktiva på nya marknader

Intresset för innovationer och nya produkter är fortsatt viktigt, både inom segmentet sprit och kategorin vodka. En tydlig trend är att konsumenterna i allt större utsträckning söker ett tydligt ursprung, hög kvalitet på hantverket och ingredienser.

Efter lanseringen av Absolut Juice i Storbritannien har sortimentet med jordgubbe och äpple utökats med rabarber, Absolut Juice Rhubarb. Under året har Absolut Juice, som är inspirerad av klassiska svenska smaker, även lanserats på den amerikanska marknaden.

Absolut Extrakt, inspirerad av svensk akvavittradition och smaksatt med kardemumma, som introducerades 2017 går bra i exempelvis Brasilien, Nigeria, Sydkorea och Kina.

– Det är väldigt roligt att intresset för svenska drycker ökar både här hemma och utomlands. Många svenska tillverkare av sprit, vin, öl och cider har på kort tid utvecklat en stor hantverksskicklighet. Själva vill vi väcka liv i intresset för akvavit och gläds åt den ökade efterfrågan av Åhus Akvavit, som vi har introducerat på de trendmässigt viktiga marknaderna London och Los Angeles, säger Anna Malmhake.

I The Absolut Company’s produktfamilj ingår även Malibu, rom med smak av kokos och kaffelikören Kahlúa.

Fjolårets satsning på ”Malibu Games” blev en stor framgång och kampanjen har fortsatt även i år. Kahlúa fortsätter också satsningen på hållbar kaffeproduktion, i synnerhet genom programmet ”Coffee for Change” som stöttar kaffeodlarna i mexikanska Veracruz där kaffet till likören odlas.

Mer om Planet Earth’s Favorite Vodka och Born Colorless
Planet Earth’s Favorite Vodka samarbete med konstnären Dan Tobin Smith
Born Colourless, Indien

För mer information, kontakta:
Paula Eriksson, VP Corporate Affairs & Communications 
Tel: 070 - 190 12 07
E-post: paula.eriksson@pernod-ricard.com

The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa, Our/Vodka och Åhus Akvavit.

Absolut Vodka är världens sjätte största internationella spritvarumärke. All Absolut Vodka tillverkas i Åhus, Skåne, med samma kontinuerliga destillation som introducerades av dess progressive grundare LO Smith. Idag är det Sveriges enskilt största livsmedelsexport.

Malibu är världens största rombaserade spritdryck med kokosnötssmak. Kahlúa kaffelikör är världsledande inom sitt segment.

Sedan juli 2008 är The Absolut Company, tidigare V&S Vin & Sprit AB, ett bolag inom Pernod Ricard-koncernen, #2 inom vin och sprit globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget har 550 anställda och försäljning i över 120 marknader. VD är Anna Malmhake.

Läs vidare »

The Absolut Company tecknar miljardavtal – hållbarhet i fokus i nytt 10-årigt partnerskap med Ardagh Group

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2019 08:00 CEST

The Absolut Company, som ägs av Pernod Ricard, världens näst största vin- och spritproducent, har tecknat ett 10-årigt avtal med Ardagh Glass Limmared AB om leverans av flaskor till Absolut Vodka. Avtalet som beräknas vara värt mer än fem miljarder kronor har fokus på hållbarhet och innovation samt säkerställer kapacitet för framtida tillväxt.

Rekordtillväxt för dryckesbranschen – tre nya producenter varje vecka

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 07:00 CEST

Antalet dryckesproducenter i Sverige fortsätter att öka i snabb takt. Bara under 2018 ökade branschen med 25 procent, eller med nästan tre nya producenter i veckan. Vid årsskiftet fanns närmare 700 företag i Sverige som tillverkar öl, vin eller andra alkoholhaltiga drycker.

Pernod Ricard lanserar nya hållbarhetsmål - social hållbarhet och terroir på agendan

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2019 11:00 CEST

Världens näst största dryckeskoncern, Pernod Ricard – den koncern som The Absolut Company, med varumärken som Absolut, tillhör – lanserar nu åtta nya konkreta och ambitiösa hållbarhetsåtaganden kopplade till FN:s hållbarhetsmål.

Koncernens åtta nya hållbarhetsåtaganden, som lanseras den 3 april, gäller hela Pernod Ricard-koncernen i vilken The Absolut Company ingår sedan 2008. Åtagandena på allt från bevarandet av produkternas ursprungsmiljö (det franska begreppet terroir) och sociala aspekter såsom ansvarsfull konsumtion och bekämpning av alkoholmissbruk.

Pernod Ricard och The Absolut Company har en lång historia av hållbarhet. Nyligen utsågs Pernod Ricard till ett av FN:s så kallade Global Compact LEAD-företag, som det enda vin- och spritföretaget på den prestigefulla listan där endast 34 bolag ingår.

The Absolut Company, där varumärken som Absolut, Malibu och Kahlúa ingår, har de senaste åren sjösatt flera stora hållbarhetsprojekt – bland annat Absolut Vodkas The Green Hustle, som syftar till att höja kunskapen om hållbarhet inom bartenderyrket och inspirera till enkla lösningar som förändrar branschen underifrån. År 2016 lanserade kaffelikören Kahlúa Coffee for Change, ett framgångsrikt projekt som syftar till att förbättra förhållandena för kaffeodlare i ett antal byar i mexikanska delstaten Veracruz.

Absolut Vodka, koncernens största varumärke och Sveriges enskilt största livsmedelsexport, har ett av världens mest hållbara destillerier ochflera av restprodukterna från produktionen återanvänds – bland annat den så kallade dranken som fungerar som föda för hundratusentals djur inom det sydsvenska jordbruket. Samtidigt går endast omkring 1 procent av avfallet från produktionen till deponi.

– Vi bryter ständigt ny mark i vår strävan att uppnå en cirkulär produktion och visa hur våra produkter kan konsumeras på ett ansvarsfullt sätt. Därför är vi väldigt stolta över att ingå i en koncern med lika höga ambitioner vad gäller hållbarhet, säger Anna Malmhake, VD på The Absolut Company.

Som en fortsättning på Pernod Ricards och The Absolut Companys framgångsrika hållbarhetsarbete presenterar nu koncernen åtta nya åtaganden för hållbarhet, inom fyra olika områden, som sträcker sig fram till år 2030. Flera av dessa har The Absolut Company redan uppnått.

Värna om ursprung och terroir: 

Varenda en av Pernod Ricards produkter hämtar sin karaktär ur sitt ursprung, sin terroir. På det här området fokuserar vi på att vårda produkternas terroir och dess biologiska mångfald, samtidigt som vi svarar på utmaningar förknippade med klimatförändringar för att säkerställa ingrediensernas kvalité både på kort och lång sikt. 

1. Biologisk mångfald – till 2030 ska samtliga bolag i koncernen ha ett pågående strategiskt projekt för att möta de mest akuta frågorna som rör biologisk mångfald.

2. Regenerativt jordbruk – till 2025 ska koncernen utveckla pilotprojekt inom regenerativt jordbruk i 8 vinregioner – Argentina, Kalifornien, Cognac, Champagne, Spanien, Australien, Nya Zeeland och Kina – med syfte at höja kvaliteten på den brukbara jorden, avrinningen och ekosystemen. Till 2030 ska Pernod Ricard samarbeta med över 5 000 jordbruk för att ytterligare sprida kunskapen.

Värdesätta människor:

Pernod Ricards värdeord convivialité handlar om gemenskap, glädje och respekt för alla människor. På det här området fokuserar vi på ökad mångfald och rättvisa för alla, och att skapa förutsättningar för människor längs hela distributionskedjan.

3. Jämlikhet och framtida ledarskap – till 2022 ska koncernen ha jämlika löner över hela verksamheten och till 2030 ska samtliga medarbetare ha fått en så kallad future-fit-träning åtminstone var tredje år för att utveckla nya färdigheter på hållbarhetsområdet.

4. Delad kunskap och lärande – till 2030 ska koncernen utbilda 10 000 bartenders om framtidens hållbara barupplevelse och i hur man utövar ett hållbart värdskap för sina kunder. I det här uppdraget ingår att främja till mindre avfall och utfasning av plastprodukter.

Producera cirkulärt:

Världen består av ändliga resurser, under enorm press. Pernod Ricard åtar sig att minska avfall i varje steg genom att visa upp, producera och distribuera produkterna på sätt som optimerar och bidrar till bevarandet av naturresurser.

5. Förpackning och avfall – till 2025 kommer Pernod Ricard att förbjuda allt marknadsföringsmaterial tillverkat av engångsplast och till 2030 kommer alla förpackningar och emballage att vara hållbara. Utöver det här ska koncernen fram till 2030 sjösätta fem utvecklingsprojekt som utforskar nya sätt att distribuera vin och sprit, samt bidrar till att öka återvinningsgraden på de tio största marknaderna med låg återvinningsnivå.

6. Vattenbalans – Pernod Ricard har också tagit fram en plan för att uppnå vattenbalans i avrinningsområden med hög risk (som Indien och Australien) till 2030. Koncernen åtar sig att återföra allt vatten som förbrukas på produktionsanläggningarna i dessa områden.

Hållbart värdskap:

Vin och sprit för samman människor och spelar en viktig roll i samhället. Pernod Ricard har åtagit sig att bekämpa alkoholmissbruk i samhället genom att utveckla verksamheten och marknadsföringen, vidta åtgärder mot skadlig alkoholkonsumtion och är engagera sig tillsammans med intressenter för att få till stånd en verklig förändring.

7. Alkoholmissbruk – till 2030 ska varje bolag inom koncernen ingå minst ett partnerskapsprogram med syfte att bekämpa alkoholmissbruk.

8. Responsible party – till 2030 utökar Pernod Ricard sitt Responsible Party-program globalt för att nå åtminstone en miljon unga vuxna. Responsible Party startades för tio år sedan tillsammans med Erasmus Student Network i syfte att öka studenters kännedom om ansvarsfull konsumtion. Sedan dess har programmet nått 400 000 studenter i Europa.

Pernod Ricard har utöver dessa åtta åtagandet detaljerade planer för att åtgärda sitt koldioxidavtryck inom både jordbruk och produktion, införliva FN:s strategi för mänskliga rättigheter över hela värdekedjan, ta itu med avfallsvatten, styra om till fullt förnybar energianvändning och ytterligare driva sin marknadsföring för att vara så inkluderande och ansvarsfulla som möjligt.

Besök www.pernod-ricard.com/en/our-commitments/ för mer information om hållbarhetsmålen.

The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa och Our/Vodka. Absolut Vodka är världens femte största internationella spritvarumärke. Absolut Vodka tillverkas i Åhus, Skåne, och är Sveriges enskilt största livsmedelsexport. Malibu är världens största rombaserade spritdryck med kokosnötssmak, med försäljning i över 150 länder. Kahlúa kaffelikör är världsledande inom sitt segment. Sedan juli 2008 är The Absolut Company, tidigare V&S Vin & Sprit AB, ett bolag inom Pernod Ricard-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm, VD är Anna Malmhake.

Världens näst största dryckeskoncern, Pernod Ricard – den koncern som The Absolut Company, med varumärken som Absolut, tillhör – lanserar nu åtta nya konkreta och ambitiösa hållbarhetsåtaganden kopplade till FN:s hållbarhetsmål.

Läs vidare »

Nytt initiativ ska minska barsvinn – cocktail för cocktail

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 09:00 CET

Fortsatt exportframgång för Absolut Vodka - ökar globala försäljningen för andra året i rad

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 08:00 CEST

Pernod Ricard, moderbolag till The Absolut Company, ökar försäljningen med 6 procent till 8 987 miljoner euro för räkenskapsåret 2017/2018 och redovisar en vinst på 2 358 miljoner (+6,3 procent). Absolut Vodka, koncernens största produkt och världens sjätte största spritvarumärke till volym, fortsätter att växa. Den globala försäljningen ökade med 2 procent.

The Absolut Company presenterar 30 år av ikoniskt mode under Fashion Week Stockholm

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 15:32 CEST

Ta del av både dagens och morgondagens ikoniska mode när The Absolut Company för första gången visar delar av Absolut Vodkas unika modesamling tillsammans med nyförvärv av HAAL, Nhu Duong och Per Götesson.

Absolut Home får egen unik flaska – Nu lanseras Absolut Åhus

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2018 10:52 CEST

​I anslutning till öppningen av nya besökscentret Absolut Home lanseras nu Absolut Åhus – en unik flaska, designad av konstnären Ola Kalnins. Absolut Åhus kommer att finnas tillgänglig att köpa på Systembolaget i Åhus och i det regionala beställningssortimentet med säljstart i augusti.

Lokalt hantverk i fokus när Absolut öppnar besökscenter

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 08:00 CEST

När besökscentret Absolut Home officiellt invigs den 29 juni i Åhus, innebär det starten för vad som är tänkt att bli ett av Skånes mest populära resmål för svenska och internationella turister.

Här är teamet som ska göra Absolut Home i Åhus till en besökssuccé

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 07:30 CEST

Johan Trollnäs, Marie Croon och Fredrik Wallgren är klara för Absolut Home som öppnar i sommar.

Platschef blir Johan Trollnäs som senast kommer från Kosta Lodge som VD och strategisk utveckling. Johan har en lång bakgrund som VD för ett flertal turistdestinationer.

– Det känns otroligt roligt och inspirerande att få vara med och bygga upp Absolut Home från början, säger Johan Trollnäs.

Åhus-födda Marie Croon blir driftschef. Marie har en bred bakgrund i regionen från både arbete inom resebranschen och senast Kristianstads-Österlen flygplats

För Absolut Home’s resturang, Resturang Villan, är den meriterade kocken Fredrik Wallgren signerad restaurangchef. Fredrik har en lång erfarenhet som restaurang chef och kock för bland annat National Geographic’s flagskepp The Explorer, Gondolen i Stockholm och senast Nordic Sea Winery.

– Det är en spännande utmaning att vara med utveckla den svenska dryckestraditionen och visa att mat och dryck i kombination kan lyfta upplevelsen. Vårt mål är att i stor utsträcking jobba med lokal leverantörer som en del i Absolut Vodka’s starka band till regionen, säger Fredrik Wallgren.

– Vi är oerhört glada att ha hittat, och knutit till oss, ett team med en imponerade erfarenhet från branschen som vi är helt övertygade om kommer göra Absolut Home till den succé vi vill att det ska bli, säger Magnus Hammarskjöld, Head of Project Development Absolut Home.

PRESSKONTAKT:

Maria Beres, Maria.Beres@pernod-ricard.com

ABSOLUT HOME – THE ÅHUS VILLA:

I snart 40 år har Absolut Vodka producerats och skeppas från Åhus i Skåne. Idag är vi världens 5e största spritvarumärke

Vår “One source. One Community. One Superb vodka” filosofi där vi har kontroll på hela produktionen från ax till färdig flaska gör Absolut Vodka unik bland de stora vodkavarumärkena. Vi tar ansvar för både miljön och människorna i Åhus, där all produktion av Absolut Vodka sker

I sommar kommer vi öppna dörrarna till Absolut Home – the Åhus Villa, så att vi kan berätta vår unika historia. Vi kommer erbjuda besökarna att ta del av vår historia, vårt arbete, men också ge dem möjlighet att besöka själva fabriken. Vi kommer även ha en restaurang och bar där vi visar hur vi är en del av den svenska mat och dryckestraditionen. 

The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa och Our/Vodka. Absolut Vodka är världens femte största internationella spritvarumärke. Absolut Vodka tillverkas i Åhus, Skåne, och är Sveriges enskilt största livsmedelsexport. Malibu är världens största rombaserade spritdryck med kokosnötssmak, med försäljning i över 150 länder. Kahlúa kaffelikör är världsledande inom sitt segment. Sedan juli 2008 är The Absolut Company, tidigare V&S Vin & Sprit AB, ett bolag inom Pernod Ricard-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm, VD är Anna Malmhake.

Johan Trollnäs, Marie Croon och Fredrik Wallgren är klara för Absolut Home som öppnar i sommar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Senior Manager Corporate Communications
  • Corporate Communications
  • Kayrrihjn.mlEkiuroeithqr@pmreromnoxvd-sgrixocacfrddd.cncomep
  • +46 (0)70 565 72 84
  • +46 (0)8 744 74 00

Om The Absolut Company

The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa och Our/Vodka. Absolut Vodka är världens femte största internationella spritvarumärke. Absolut Vodka tillverkas i Åhus, Skåne, och är Sveriges enskilt största livsmedelsexport. Malibu är världens största rombaserade spritdryck med kokosnötssmak, med försäljning i över 150 länder. Kahlúa kaffelikör är världsledande inom sitt segment. Sedan juli 2008 är The Absolut Company, tidigare V&S Vin & Sprit AB, ett bolag inom Pernod Ricard-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm, VD är Anna Malmhake.

Adress

  • The Absolut Company
  • Marieviksgatan 19B
  • 11797 Stockholm
  • Select A State