Skip to main content

Skymmer och ser - Jenny Magnusson & Patrik Elgström

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2014 11:26 CET

Välkommen på pressvisning
Torsdag 27 mars kl. 10.00

Jenny Magnusson och Patrik Elgström arbetar med skulptur respektive fotografi.

För Värmlands Museum gör de en utställning med titel SKYMMER OCH SER. Den kretsar kring en tematik som är central i bådas konstnärskap, materialitet, rum och arkitektur. En undersökning av betraktarens och den egna rörelsen i relation till rum, plats och ting. 

Med titeln SKYMMER OCH SER vill konstnärerna påvisa en aktivitet som är kopplade till bådas arbeten. Där SKYMMER kan tala om något som är dolt. Där meningen finns bakom det dolda.
Avsaknaden av subjekt gör det mångtydigt i all sin enkelhet - är det något som skymmer, eller någon? Rent av jag själv? SER talar om viljan att studera, att ge akt på detaljer. Samband och orsak. Att ge sig in i det materiella i materialet. Att se meningen i det som står framför. Bokstavligen. För Jenny Magnusson och Patrik Elgström är alltid rummet utgångspunkt för verkens tillblivelse och presentation. Arbetena göras alltid för det specifika rummet där de samverkar inbördes samt med arkitekturen och rummet. Arbetena bär alltid på en individuell berättelse som möts i rummet och något ytterligare uppstår. I utställningen SKYMMER OCH SER vill konstnärerna pröva och se vad händer i mötet mellan fotografiets materialitet och skulpturernas realitet.

Jenny Magnussons utgångspunkt för hennes arbete är arkivet, att återvända och återanvända. Skulpturerna görs alltid på plats som en del i en balanserande installation. Hon arbetar med platsspecifik skulptur och där laborerar hon med vardagliga ting. Objekt och material. I relation. Jenny ser ting och objekt som enheter eller moduler än som bärare av historia. Hon söker en exakthet mellan objekten och dess position i rummet. Beståndsdelarna i verken är ej vigda för den specifika skulpturen, endast till platsen vid det tillfället, under den tiden. Skulpturen uppstår på plats, som ett stopp i en pendlande rörelse där verk uppstår och upplöses och sedan bli till i nya konstellationer. Jenny Magnussons verk ställer frågor om tingens förgänglighet, hur vi använder dem och om akten att göra och se. 

Patrik Elgströms arbete med foto har sin utgångspunkt i det vardagliga. De senaste åren har han arbetar med SKYMMER ÄLVEN, som är ett fotografiskt arbete i området längs med Göta älv. Området där älven skiljer och separerar staden från landet. Det är en subjektiv geografisk gestaltning av ett område som har ett historiskt och materiellt värde som växer och förändras över tid. Där centrum och periferi förskjuts och omskapas. Där makt och blick skapar framtid. Utgångspunkten i SKYMMER ÄLVEN är att fokusera på det som står i vägen. Det som skymmer kontakten med älven. Snarare än något som utgör ett fotografiskt motiv så som en vy eller porträtt. Det är väggar. Ytor som blir material. Obstruktioner. Skuggor och gör det till fotografiskt svart. ”Mitt fotografiska arbete är som en rörelse på en mycket liten och bestämd yta”.

 


Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med cirka en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst för att ge upplevelser och insikter om vad det är att vara människa, belysa samtidsfrågor och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en viktig mötesplats med ett rikt programutbud. Vi strävar efter delaktighet och vill nå alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bland annat genom våra fyra filialer.