Skip to main content

Sopa framför egen dörr Systembolaget! Öppet brev till Systembolaget

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2013 16:38 CET

Öppet brev till Systembolaget:

Winefinder, liksom våra seriösa kollegor på nätet, växer kraftigt. Lägre priser än Systembolaget, snabbare och gratis hemleverans är tillsammans med massor av goda viner som uppskattas av världens ledande vinkritiker men inte finns i Sverige anledningen till att näthandeln växer. Det finns inga tecken på att alkoholmissbruket ökat på grund av näthandeln, tvärtom har det minskat de senaste fem åren. Winefinder har inget emot monopolet och anser att Systembolaget, sedan näthandeln konstaterades vara laglig 2007, vässat sitt erbjudande. Sund konkurrens är alltid bra för svenska konsumenter och Winefinder sporras av att hela tiden ge våra kunder bättre viner, priser och service.

Lev upp till era egna etiska regler

Enligt Systembolagets uppdrag (www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Att-balansera-ansvar-och-service/) skall man ”ständigt sträva efter att utveckla Systembolagets sociala, miljömässiga och etiska ansvar”.

Det var därför ledsamt, om än inte överraskande, att Systembolaget i årets första nummer av sitt nyhetsbrev ”Systembolaget & omvärlden” kom att sätta ett nytt lågvattenmärke i sina försök att misskreditera den aktör som på allvar kommit att utmana monopolet vad gäller utbud, prissättning och service i segmentet kvalitetsviner.

Man väljer att nämna oss under rubriksättningen: ”Nätbutik säljer alkohol till unga”, och hänvisar i sin artikel till en sammanställning av olika näthandlares ålderskontroller som gjorts av Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF.
Man framställer oss därmed för det första som ett oseriöst företag, och för det andra som ett typexempel på den typ av vinstdrivande företag som, med laglig vinförsäljning via nätet hotar folkhälsan, till skillnad från Systembolagets massförsäljning av bag-in-boxviner med volymrabatter i sina hundratals butiker.  

Vi vill klargöra följande:

Låt oss för det första beklaga att Systembolaget fortsätter att utnyttja nykterhetsrörelsen, speciellt dess ungdomsförbund, i sitt syfte att angripa konkurrenter.

Att en ungdomsorganisation som till stor del består av tonåringar som, med sitt synsätt, engagerar sig för att påverka samhällsdebatten är i grunden positivt, och deras engagemang är beundransvärt.

Systembolaget är emellertid ingen ungdomsorganisation. När man än en gång ansträngt sig för att nämna sina konkurrenter med hänvisning till UNF:s påståenden (av vilka man bara publicerar valda delar) blir det uppenbart att Systembolaget vid det här laget satt i system att gömma sig bakom nykterhetsrörelsen – och nu till och med dess ungdomsförbund – för att slippa framträda i eget namn. Det är ett beteende som knappast skulle hedra något företag, men i synnerhet inte ett företag som till sin helhet ägs av staten.

Vid det här laget tycks Systembolaget ha satt i system att smutskasta sina konkurrenter på alla upptänkliga vis förutom, förstås, genom att faktiskt konkurrera, exempelvis genom att erbjuda landets vinkonsumenter ett bättre utbud och bättre service.

Låt oss för det andra titta på vad som faktiskt sägs i UNF:s egen sammanställning (http://www.unf.se/PageFiles/519/Sammanst%c3%a4llning%20n%c3%a4thandel%20alkohol%20UNF%202012.pdf).
Man har under 2011 och 2012 låtit personer under 20 år göra ett antal provköp från olika näthandlare. Av sammanställningen framgår att man vid ett tillfälle lyckades beställa en låda vin från Winefinder men att speditören upptäckte sitt misstag och då återvände och hämtat vinet. UNF:s andra provköp från Winefinder misslyckades redan i beställningsstadiet. Inget av detta framgår i Systembolagets nyhetsbrev.

Kanske hör Systembolagets benägenhet att gömma sig bakom andra samman med en intern självinsikt. Enligt Systembolagets bokslutskommuniké för 2011 lyckades man nämligen bara upprätthålla sina ålderskontroller i 15 av 418 butiker.
Enligt Systembolagets redovisning, som finns enkelt tillgänglig på deras egen hemsida, betalar man årligen 100-tals miljoner i aktieutdelning till staten, vilket kanske inte är så märkligt eftersom Systembolaget AB, enligt statens ägardirektiv (även dessa utlagda på den egna hemsidan), har ett årligt avkastningskrav. Ett krav som, kan tyckas, något motsäger den bild av ett monopol som bedrivs utan vinstintresse enkom för att skydda folkhälsan som Systembolaget självt gärna målar upp.

Alkoholmissbruket är ett samhällsproblem som måste tas på allvar. Missbruket orsakar enorma kostnader för samhället och ett omätbart mänskligt lidande för de människor som drabbas. Sverige är i behov av en kontinuerlig och seriös alkoholpolitisk debatt som anpassats till en samtid där det statliga monopolet i detaljhandeln kompletterats av en laglig konkurrens från e-handeln.

Från Winefinders sida kan vi bara beklaga att Systembolaget inte tycks det minsta intresserade av att delta i en sådan debatt utan istället misskrediterar Winefinder eller andra aktörer som uppenbart minst lika aktivt som Systembolaget för att upprätthålla de svenska försäljningsreglerna.

  Ole Nielsen

  VD, Winefinder

Fakta:

Nätbutik säljer alkohol till unga

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) har testat om ålderskontrollen fungerar på nätet. UNF-medlemmar har gjort provköp från tio slumpmässigt utvalda bolag som säljer alkohol via nätet. 17- och 18-åringarna lyckades beställa och få leverans av öl och vin från hälften av dem.

"Testerna visar på ett systemfel som UNF länge har uppmärksammat. Aktörer med vinstintresse ska inte tillåtas sälja alkohol eftersom de värderar vinsten högst och därmed inte klarar av att ta sitt ansvar. Vi har sett det i matbutiker, på krogar och vi ser det nu hos vinklubbarna”, skriver UNF:s ordförande Linda Engström i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

De nätbutiker som sålde alkohol till unga var Bottleshop247, Bodegashop, Vinsajten, Winefinder och Vinboden.


Winefinder ApS är ett av Winefinder AB helägt danskt dotterbolag som erbjuder Nordens största sortiment av kvalitetsviner till lägre priser än Systembolaget. Nordens mest meriterade vinkommitté, bestående av vinexperter och sommelierer från några av Sveriges bästa restauranger, väljer ut vinerna. Winefinder AB som grundades 2005 är en svensk verksamhet med inriktning på vinrelaterade arrangemang. Det svenska huvudkontoret finns i Helsingborg med representation i Stockholm, Malmö och Kristianstad.

Information: VD Ole Nielsen 0709 43 34 38 eller on@winefinder.dk

 

Bifogade filer

PDF-dokument