Skip to main content

Hög ljudvolym vid utlösning av släckanläggningar skapar driftstörningar på hårddiskar

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 14:42 CEST

Ett gassläcksystem installerat i ett datorrum

Det höga ljudnivån vid utlösning av släckanläggningar skapar kostsamma driftstörningar på moderna hårddiskar i dator- och telekommunikationsrum. Problemet har uppmärksammats och identifierats - och som tur är finns det lösningar!

Bakgrund Inertgas

Inertgas är en gas som används i släcksystem för skydd av dator- och telekommunikationsrum. Gasen är ett mycket effektivt, miljöneutralt och modernt släckmedel som använts flitigt världen över sedan 1990-talet. Släckmedlet verkar genom att sänka syrehalten i rummet för att på så sätt kväva branden.

Problematik med hårddiskar

I takt med allt större krav på platseffektiv lagringskapacitet har toleranserna minskat på hårddiskar både i datorer och servrar under de senaste åren. Eftersom mer data lagras på mindre yta är felmarginalerna mindre vilket gjort hårddiskarna känsligare för vibrationer och det är just detta som är huvudorsaken till problemen.

När ett Inertgassläcksystem utlöses utvecklas ett högt ljud på upp till 130 dB vid munstyckena. Tester visar att detta höga ljud är huvudorsaken till att hårddiskar stängs av, förlorar prestanda eller i värsta fall kraschar helt. Det finns ingen officiell statistik på om olika fabrikat och modeller av hårddiskar är mer/mindre känsliga än andra.

Hur kan problemet undvikas?

EUROFEU, en europeiska branschorganisationen, har föreslagit flera åtgärder. Nedan finns dessa sammanställda samt våra kommentarer på detta. 

EUROFEUs rekommendation


Vår kommentar
Stänga ned driften av datorrummet innan släckanläggningen aktiveras


Detta går inte att tillämpa i normal drift utan endast vid fulleskaleprov
Montera hårddiskar i ljuddämpade skåp


Svårt att genomföra samt svårt att bedöma hur effektiv denna åtgärd är
Ändra position och antal munstycken eftersom ökat avstånd till munstycket minskar ljudet avsevärt Svårt att genomföra samt svårt att bedöma hur effektiv denna åtgärd är
Akustisk ljuddämpning av installationer i rummet (exempelvis ljuddämpningsbafflar och takplattor) Det är vår rekommendation att genomföra dessa åtgärder.
Installera ljuddämpare på munstyckena


Det är vår rekommendation att genomföra dessa åtgärder.
Andra alternativ
Att byta släckmedel till en typ som genererar mindre ljud är ett alternativ. Novec 1230 är ett bra alternativ i detta fall.

Informationsmöten/seminarier

För att informera om problemet och hur det kan åtgärdas håller Presto flera kostnadsfria seminarier under maj och juni. Seminarierna är öppna för anmälningar via adressen www.presto.se/seminarium/

Presto kan självklart även hjälpa till med exempelvis installation av ljuddämpare på munstycken.

Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner av säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Företaget är svenskägt och startade i Katrineholm 1959. Presto hjälper idag alla olika typer av företag och organisationer att ta fram ett anpassat och effektivt brandskydd. Med över 50 års erfarenhet och stor lokal räckvidd är Presto idag en ledande aktör i branschen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.