Oej2iher3lpgwcr3kbh2w

IQ vinner Stora pr-priset med Fyllefilter och Kaloriprofil

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2011 15:04 CEST

Vinnaren av Stora pr-priset 2011 är IQ som idag, vid en prisceremoni på Clarion Sign i Stockholm, fick ta emot priset av Svenska pr-företagen, initiativtagare till priset och arrangör av tävligen i samarbete med Mynewsdesk och Dagens Media.

62rfo1eq1wxuczshlf8pw

Stora pr‐priset – Juryns första framträdande

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2011 15:59 CET

Välkommen att närvara efter Svenska pr‐företagens årsmöte den 10 februari, när juryn presenterar sig och för en öppen diskussion inför arbetet med att utse en vinnare av Stora prpriset. Efteråt finns också möjlighet att intervjua jurymedlemmar samt representanter för Svenska pr‐företagen som är initiativtagare till Stora pr‐priset.

Wzy7ezizc6fhv1yyab6oyg

Svenska pr-företagen inleder samarbete med praktikförmedling

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2011 16:47 CET

Nu inleder branschorganisationen Svenska pr-företagen ett samarbete med praktikförmedlingen Learning by doing. Detta för att underlätta för studenter att komma in i pr-branschen och för Svenska pr-företagens medlemmar att hitta praktikanter.

Media no image

Ska medietränare få Stora Journalistpriset – eller ett kok stryk?

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2010 08:00 CEST

Inbjudan till Svenska pr-företagens pr-pub måndag 24 maj kl 17 på Pressklubben

Ska medietränare få
Stora Journalist­priset
– eller ett kok stryk?

Många journalister ser på medieträning som omväxlande ett hot mot deras yrkesutövning, onödigt trams eller ren manipulation från det besuttna etablissemanget.

Andra hävdar att medieträning går ut på att lära intervjuade att tala sanning, uttrycka sig begripligt, förstå mediernas arbetsvillkor och i största allmänhet få företag och organisationer att ha en öppnare attityd.

Gör medieträningen journalistens jobb lättare, och nyhetsflödet ärligare och mer begripligt? Eller leder den till färre avslöjanden för journalisten?

På Svenska PR-företagens pr-pub måndagen den 24 maj på Press­klubben, Vasagatan 50 i Stockholm, debatterar vi frågan om medie­träning – berättigad arbetsmetod eller hot mot demokratin.

I ena ringhörnan: Staffan Dopping, tidigare journalist och medie­personlighet som i dag arbetar med medieträning.
I andra ringhörnan: Björn Häger, journalist på TV4 Kalla Fakta, och med en tydlig uppfattning om medietränade intervjuoffer.

Insläpp klockan 17.00. Debatten börjar 17.30. Som vanligt bjuder Pressklubben på lokalhyran, mot att vi beställer generöst i baren...

Välkommen!

Läs vidare »
Media no image

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Svenska pr-företagen

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2010 09:03 CEST

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm har inlett ett samarbete med branschföreningen Svenska pr-företagen. Idag arrangerar de tillsammans en ERFA-konferens om pr och strategisk kommunikation, ”Kundstrategier i nytt affärslandskap”. Det är ett led i IFLs uppdrag från Tillväxtverket att hjälpa medelstora företag att växa genom ledarskapsutveckling och att stärka företagsledningarnas kompetens.

Pr ökar i betydelse som strategiskt ledningsverktyg och IFL vill nu bidra till att öka kunskapen om detta hos företag.

– Det är nödvändigt för företagsledare och chefer att förstå det nya medielandskapet och hur man kan styra och påverka bilden av företaget med hjälp av pr och strategisk kommunikation. De nya samhällstrenderna påverkar radikalt medarbetare, konsumenter och marknader, säger Peter Hägglund, vd för IFL.

Tillsammans med branschföreningen Svenska pr-företagen, arrangerar idag IFL vid Handelshögskolan i Stockholm seminariet ”Kundstrategier i nytt affärslandskap”.

Experter och föredragshållare belyser tre aktuella områden där företagens sätt att förhålla sig och kommunicera på blir allt angelägnare såsom; hållbarhet och grön kommunikation, nya medier samt framtida näringslivs- och samhällsförändringar. Idag tillämpas för första gången ERFA-metodiken i ett öppet seminarium, en framgångsrik metodik för erfarenhetsutbyte i mindre grupper som utvecklats på IFL under deras trettioåriga verksamhet.

­– ERFA är en strukturerad form av erfarenhetsutbyte i grupp som hela tiden relaterar till ett företags problematik och de utmaningar som de står inför, och här tar vi in ett verkligt företagsfall och låter kommunikatörer som arbetar dagligen med den här typen av frågor att ge sina infallsvinklar på detta, säger Peter Hägglund, vd för IFL.

Seminariet den 28 april samlar några av Sveriges ledande experter från pr-branschen, näringsliv och akademi.

– Det är positivt och viktigt att IFL nu belyser vikten av kompetens inom strategisk kommunikation i ledningsgrupperna, säger Jenny Öijermark, vice ordförande för Svenska pr-företagen. För branschen betyder det oerhört mycket att få det här tillfället att nå ut till fler företag och att kunna bidra till utvecklingen av pr-kompetensen tillsammans med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Medverkande talare och panel: Lars Ola Nordqvist från Comvision, Per Grankvist redaktör CSR i Praktiken, Magdalena Öhrn, informationschef på Ving, Mats Georgson varumärkesstrateg och lektor i PR från Stockholms universitet, Pernilla Petrelius Karlberg, ek.dr från Handelshögskolan, Peter Paunovic vd, d2d, Bengt Wahlström, författare och trendanalytiker. Moderator är Jenny Öijermark och processledare Lennart Myhrman.

För ytterligare information, se www.ifl.se:

Christina Schollin-Borg, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, 070-600 76 92, christina.schollin-borg@ifl.se

Jenny Öijermark, JOI communication, 070-340804, jenny.oijermark@joi.se

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm har inlett ett samarbete med branschföreningen Svenska pr-företagen. Idag arrangerar de tillsammans en ERFA-konferens om pr och strategisk kommunikation, ”Kundstrategier i nytt affärslandskap”. Det är ett led i IFLs uppdrag från Tillväxtverket att hjälpa medelstora företag att växa genom ledarskapsutveckling och att stärka företagsledningarnas kompetens.

Läs vidare »
Media no image

PR mer jämställt än reklam

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2009 10:00 CET

Den 11 december 2008 publicerades en artikel i Dagens Nyheter som visar dystra siffror när det gäller jämställdheten inom reklambranschen. Bara 16 procent av de högsta maktpositionerna som vd:ar och byråledare är kvinnor.

PR-branschen är betydligt mer jämställd visar en nygjord undersökning. Studien utgår från siffror hämtade från Svenska PR-företagen, Precis och Konsultguiden där 100 byråer har studerats. Dessa företag representeras av 45 kvinnliga och 55 manliga vd:ar, och omfattar mer än 1600 anställda.

Den största, Citat Journalistgruppen med 130 anställda, har en manlig vd, Henrik Johansson, och Kreab, som är näst störst med 127 anställda, leds av en kvinna, Charlotte Erkhammar. Undersökningen visar att det är fler kvinnliga vd:ar i företag med 5 till 10 anställda.

  • De 8 största företagen med 50 till 130 anställda, representeras av 3 kvinnliga och 5 manliga vd:ar.
  • De 24 företagen med 11 till 20 anställda har fördelningen 9 kvinnliga och 15 manliga vd:ar.
  • Bland de 37 företagen med 5 till 10 anställda avviker mönstret. Där är 24 av vd:arna kvinnor mot bara 13 män.

- Public Relations är traditionellt en bransch där många kvinnor är verksamma. En av orsakerna till att fler kvinnor nu också blir höga chefer kan vara ett modernt relationsledarskap, att kvinnor är bra på att skapa trevligt arbetsklimat, där fler får möjlighet att utvecklas och där omsorgen om kunder och medarbetare är viktig, säger Gabriella Finnborg, styrelseledamot i Svenska PR-företagen och själv vd och ägare till Prat PR med 10 anställda.

I brittisk media har det rapporterats att män är något av en utdöende art inom PR. Enligt en undersökning gjord av The Institute of Public Relations (IPR i Storbritannien) så gick andelen kvinnor inom PR från 20 till otroliga 60 procent mellan åren 1987 och 2004.

En av förklaringarna man hänvisar till är att det inom PR är lättare att frilansarbeta eller jobba hemifrån när man skaffar barn och familj och därmed vill ha en mer flexibel arbetstid. Chefredaktören Gidon Freeman på PR Week har också uttryckt att PR kanske till och med skulle ligga närmre den kvinnliga mentaliteten: "PR handlar om att utveckla relationer och hitta sätt att övertyga - något som kvinnor historiskt sätt alltid varit bättre på än män".

Se hela undersökningen på www.svenskaprforetagen.se/

För mer information, kontakta:
Gabriella Finnborg, ledamot i Svenska PR-företagen, vd Prat PR, tel. 0708-64 44 15

PR-branschen är mer jämställd än reklambranschen. Hela 45 procent av VD-posterna inom PR är upptagna av kvinnor visar en ny undersökning från Svenska PR-företagen. I reklambranschen är bara 16 procent av byråledarna kvinnor enligt en artikel i DN.

Läs vidare »
Jjz47h3puo1ujzkzp3aa

Ny styrelse i branschförening: Karin Pontén ny ordförande i Svenska PR-företagen

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2008 18:00 CET

Karin Pontén tar över efter Gabriella Finnborg som ordförande för Svenska PR-företagen. Det står klart efter branschföreningens årsmöte onsdagen den 23 januari. – Vi har kommit långt på de två år vi funnits och är redan 35 medlemsföretag. Ambitionen är att fortsätta växa, och nu fokuserar vi på att sätta PR på kartan och höja statusen för PR-yrket, säger Karin Pontén.

Media no image

PR-Företagen i nytt samarbete med Newsdesk

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2006 10:00 CEST

Svenska PR-Företagen har slutit avtal med nyhetsbyrån Newsdesk för att kunna erbjuda föreningens medlemmar en spännande kanal att nå media. Newsdesk (www.newsdesk.se) är en ny form av nyhetsbyrå som erbjuder journalister verktyg för att bevaka och söka efter intressanta nyhetstips.

-Detta är klockrent för oss säger Peter Ingman, VD på Newsdesk, eftersom vi är intresserade av att bättre nå ut till PR-konsulter för att de ska lära känna oss och våra tjänster. Tidigare har det verkat som att mediebearbetning enbart via svåruppdaterade sändlistor sitter i ryggmärgen på svenska PR-specialister. Utvecklingen mot att låta journalisterna själva välja ut vad som är intressanta nyheter är betydligt mer utbredd på andra marknader och jag ser framför mig att detta samarbete leder till ökad kännedom om varför merparten av sveriges journalistkår vill slippa spamrelaterade utskick men fortfarande få tillgång till nyheter direkt ifrån källan. En effektiv förmedling av pressinformation är en viktig ömsesidig aktivitet som såväl PR-konsulter som media drar nytta av.


Ett av syftena med att bilda PR-Företagen är att kunna samordna attraktiva erbjudanden för våra medlemmars räkning och det är därför glädjande att vi fått klart med en intressant aktör som Newsdesk säger Gabriella Finnborg på Prat PR som också är ordförande i Svenska PR-Företagen. Newsdesk kliver även in som annonsör på föreningens nya webbsida, www.prforetagen.se och kommer framöver att vara aktiva i sin kommunikation mot våra medlemmar med vilka former av tjänster de kan erbjuda.


Samarbetet innebär att de till PR-företagen anslutna byråerna får kostnadsfri tillgång till Newsdesks tjänster för eget bruk och att deras kunder får möjlighet att prova Newsdesk till förmånliga villkor. Dessutom är det ett sätt för att få PR-byråerna att själva informera media om vad som pågår i den egna rörelsen.

För mer information kontakta Gabriella Finnborg:

Gabriella Finnborg, ordförande Svenska PR-företagen
Mobil: 0708-644415
E-mail: gabriella.finnborg@prat.se
www.prforetagen.seOm PR-Företagen...

Svenska PR-företagen är branschförening som välkomnar landets alla PR-företag.

I Sverige finns omkring 170 stycken företag med PR som huvudsaklig verksamhet som i dagsläget inte är medlem i någon branschorganisation. Några avstår frivilligt men vi tror att flertalet upplever att det saknas en renodlad organisation för PR-företag som välkomnar alla - oavsett storlek och omsättning.

PR konsulter kan bli bättre på att själva kommunicera sin verksamhet till media. Nytt samarbete med nyhetsbyrån Newsdesk syftar till att få medlemmar bekväma med ny affärsmodell. Ömsesidig modell för att upprätta relationer melllan media och PR konsulter samt deras kunder.

Läs vidare »
Media no image

Gabriella Finnborg vald att leda PR-branschen

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2006 14:19 CET

Den nyligen bildade branschföreningen för landets alla PR-byråer ”Svenska PR-företagen” valde vid sitt första årsmöte igår kväll Gabriella Finnborg, vd och ägare till Prat PR, som sin första ordförande.

Övriga som valdes in i styrelsen var Inger Lindström, Vox PR, Heinz Paul, Connect PR, Göran Sachs, Göran Sachs Kommunikation och Karin Pontén, Vår PR-byrå.

Svenska PR-företagen formades under hösten 2005 och har fram till årsmötet drivits av en interimsstyrelse. Föreningen har redan samlat 23 medlemsföretag och representerar över 100 konsulter.

- Nu får äntligen landets alla PR-företag chansen att ingå i en rikstäckande branschförening. Målet är en stabil och långsiktig verksamhet som är till nytta för såväl medlemmarna som för kunder och andra med intresse för PR och PR-branschen, säger Gabriella Finnborg.

I verksamhetsplanen som antogs av årsmötet anges flera viktiga uppgifter för föreningen:

- Generellt är kunskapen om PR mycket bristfällig vilket ofta leder till missvisande beskrivningar. En orsak är att vi i PR-branschen varit dåliga på att berätta vad vi gör och låtit andra stå för beskrivningarna. Nu ska vi ändra på detta.

- Vi vill också hjälpa reklambranschen att förstå skillnaden mellan PR och reklam. Idag tar reklambyråer ofta PR-uppdrag utan kunskap om vad det innebär, vilket leder till misslyckande som drabbar både dem själva, kunderna och oss. Lyckas vi ändra på detta så gynnar det alla.

- En annan uppgift är att bli ett livaktigt forum där alla i PR-branschen kan mötas och utvecklas. Nästan alla konsulter vi mött saknar ett sådant forum men nu skapar vi det.

Andra frågor som togs upp på mötet var synen på prestationsbaserad ersättning, olika former för fortbildning, hur pr-branschen ska definieras samt hur ska de etiska normerna utvecklas. Det är något av det styrelsen nu har i uppdrag att arbeta med framöver.


För mer information:
Gabriella Finnborg, ordförande Svenska PR-företagen
Mobil: 0708-644415
E-mail: gabriella.finnborg@prat.se
www.prforetagen.se

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Svenska PR-företagen

Vi välkomnar landets alla PR-företag

I Sverige finns omkring 170 stycken företag med PR som huvudsaklig verksamhet som i dagsläget inte är medlem i någon branschorganisation. Några avstår frivilligt men vi tror att flertalet upplever att det saknas en renodlad organisation för PR-företag som välkomnar alla - oavsett storlek och omsättning.

Adress

  • Svenska PR-företagen
  • Sveavägen 90, 6 vån (Prat PR)
  • 113 59 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar