Skip to main content

WSP Management kvalitetssäkrar med Byggprocessmätning™

Nyhet   •   Maj 22, 2014 09:33 CEST

- Byggbranschen måste bli mycket bättre på att jobba med förbättringsprocesser. Idag är vi väldigt ingenjörsdrivna och fokuserar alldeles för mycket på tekniken istället för att se till helheten i projekten. Kvaliteten i byggprojekten skapas genom att säkerställa god funktion och samverkan i alla led.

Fredric Jacobson borde veta. Med en bakgrund både från undersökningsbranschen och från ledande befattning på entreprenörssidan har han sett det mesta. Han har också hunnit fundera en hel del över framgångsfaktorer i byggprojekt allt sedan han 2008 började på WSP Management där han nu är gruppchef och projektledare. När han testade Byggprocessmätning™ i ett av sina projekt för Lidingö stad föll många bitar på plats.

- Jag har alltsedan min tid i undersökningsbranschen varit nyfiken på att mäta och jag har också sett många exempel på projektmätning. Tyvärr brukar de ofta inte vara särskilt verkningsfulla. De är för statiska och genomförs ofta för sent i projekten eller så mäter de bara vissa delar såsom samverkan eller hur nöjd beställaren är. Man får varken informationen i tid eller det helhetsperspektiv som behövs för att styra projekten.

”Som projektledare tvingas man vara mån om att hela
projektet fungerar vilket gör att man tänker till lite extra”

- Med Byggprocessmätning™ fick vi för första gången ett helhetsgrepp om projektet eftersom vi nu, under pågående projekt, mäter hur projektet upplevs fungera i alla led. Mätningarna omfattar alla parter och alla personer som är involverade. Tillämpar man Byggprocessmätning™ tvingas man som projektledare att vara mån om att hela projektet fungerar vilket gör att man tänker till lite extra. Dessutom får man tidiga varningssignaler om något inte fungerar vilket gör att man kan åtgärda i tid.

Fredric lyfter även fram det han kallar för en ”sedelärande effekt”, d v s att man genom att mäta samma framgångsfaktorer över tid kommunicerar vad som är viktigt, och att detta i sig har en fostrande effekt på projektorganisationen.

- På WSP Management har vi funnit att Byggprocessmätning™ är ett enormt bra redskap för att kontrollera kvaliteten i projekten. Det märks tydligt att modellen har en vetenskaplig grund och inte är något som hafsats ihop vilket känns väldigt tryggt. De proffsiga verktygen i kombination med att vi vid workshops får stöd av Prifloats erfarna processledare att identifiera förbättringsområden i processerna ökar nyttan ännu mer, menar Fredric Jacobson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera