Skip to main content

Priveq - ny tillväxtpartner till 4C Strategies

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 16:17 CET

4C Strategies, som erbjuder risk- och krishanteringslösningar till offentliga, militära och privata organisationer, tar in Priveq Investment (”Priveq”) som ny minoritetsägare för att stötta bolaget i den fortsatta tillväxtresan.

4C Strategies har sedan grundandet år 2000 arbetat med att öka riskmedvetenhet och beredskap inom organisationer. Från starten, när bolaget levererade tjänster till svenska Försvarsmakten, har man successivt ökat fokus på att leverera mjukvara till sina kunder samt även leverera till privata organisationer. Det senaste räkenskapsåret omsatte 4C Strategies ca 115 MSEK med kunder främst i norra Europa. Bolaget har ca 100 anställda och kontor i Sverige, Storbritannien och USA.

”Vi är imponerade av 4C Strategies förmåga att erbjuda relevanta och effektiva lösningar med hög kundnytta till kunder i vitt skilda segment och geografier. Vi är övertygade om att bolagets position utgör en god grund för fortsatt expansion och vi ser fram emot att aktivt stötta 4C Strategies i den spännande resa som bolaget har framför sig.” säger Mats Hjerpe, Partner på Priveq.

4C Strategies har de senaste åren ökat fokus på att utveckla och leverera sin mjukvarulösning, Exonaut, som kompletterar bolagets konsulttjänster och möjliggör fortsatt skalbar expansion i Europa. Dessutom har bolaget nyligen startat ett kontor i USA för att ta vara på möjligheterna på den amerikanska marknaden. I och med partnerskapet med Priveq skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt - både på befintliga och nya marknader.

”Vi är mycket nöjda med att få in Priveq som ny partner i 4C Strategies. Priveqs erfarenhet från över 100 tillväxtbolag i en internationell miljö kombinerat med dess finansiella styrka kommer gynna 4C Strategies i den fortsatta tillväxtresan.” säger Andreas Hedskog, ordförande i 4C.

För ytterligare information kontakta:

Mats Hjerpe, Partner och investeringsansvarig, Priveq
Tel: +46 (0)8 459 67 60
mats.hjerpe@priveq.se

Andreas Hedskog, ordförande 4C Strategies
Tel: +46 (0) 70 886 34 10
andreas.hedskog@4cstrategies.com


Om 4C Strategies
4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av risk- och krishanteringslösningar. Bolaget erbjuder kundanpassade lösningar som kombinerar det bästa av expertis och innovation för att dess kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. 4C Strategies integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att dess kunder har rätt förmåga och beredskap för att hantera det oväntade. På så vis får bolagets kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål. Det senaste räkenskapsåret omsatte 4C Strategies cirka 115 MSEK med kunder främst i norra Europa. Bolaget har ca 100 anställda och kontor i Sverige, Storbritannien och USA.
Besök www.4cstrategies.com för ytterligare information.

Om Priveq Investment
Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 120 investeringar samt lotsat 24 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 15 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och med ca 1.700 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Crem International, Ports Group, Mediaplanet och QleanAir Scandinavia. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF).
För ytterligare information, se www.priveq.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy