Mshl1cqxn8o4bredfc1d

Byggmarknaden ökar även i år

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 09:20 CET

Vi har nu sett en stark tillväxt i den svenska byggmarknaden för andra året i rad (anläggning exkluderat). Under 2014 ökade bygginvesteringarna med 10 % och det var främst nya bostäder och lokaler som bidrog positivt. Förutsättningarna för en ökande aktivitet ser fortsatt goda ut men en begynnande kapacitetsbrist och en oro kring amorteringskravet är faktorer som riskerar att vända utvecklingen.

Sao7rm4kjpz9mwljqevf

JM får sällskap av Besqab, HSB och NCC i NKI-toppen

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 13:00 CET

Bostadsutvecklaren JM AB har för sjätte året i rad Sveriges nöjdaste bostadsköpare. Detta visar Prognoscentrets nöjdkundundersökning bland bostadsutvecklare som redovisas på ett seminarium i Stockholm idag. För första gången presenteras också de företag som ligger på andra och tredje plats i NKI-ligan. Tre aktörer delar på andraplatsen i år - Besqab, HSB ProjektPartner och NCC.

L0o1of2mritf9azzdfmj

Hemmets utseende och stil styr våra renoveringar under 2015

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 11:42 CET

Svenska hushåll vill helst renovera köket och badrummet om de får önska fritt. Detta enligt en färsk undersökning från Prognoscentret där 500 svenskar svarat på vilka som är de troligaste samt mest önskvärda renoveringsåtgärderna i bostaden.

Kmxcg3w489phmgflzer4

Den Europeiska byggbranschen kämpar på i motvinden

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 10:00 CET

Euroconstruct har justerat ned förväntningarna på den årliga ekonomiska tillväxten med 0,4 procentenheter jämfört med den rapport som publicerades i början av juni. Detta får konsekvenser för de Europeiska bygginvesteringarna som i år ökar med 1 procent jämfört med tidigare bedömda 1,3 procent. Förväntningarna de kommande åren ligger dock oförändrade på en tillväxttakt strax över 2 procent per år.

Swu3wlzla6vyw3ycdnab

Tydlig uppgång i försäljningen av badrumsprodukter

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 15:46 CET

Under 2014 har värdet av sålda badrumsprodukter ökat med 9 procent, som en konsekvens av både ökad nybyggnation och högre renoveringstakt. Under 2015 förväntas en fortsatt uppgång med men en svagare tillväxttakt.

Swu3wlzla6vyw3ycdnab

Tydlig uppgång i försäljningen av badrumsprodukter

Nyheter   •   2014-11-10 10:43 CET

Under 2014 har värdet av sålda badrumsprodukter ökat med 9 procent, som en konsekvens av både ökad nybyggnation och högre renoveringstakt. Under 2015 förväntas en fortsatt uppgång med men en svagare tillväxttakt.

Drhgbj7yjdmjqsj6xgw6

Svensk byggmarknad är på uppgång

Pressmeddelanden   •   2014-09-03 17:56 CEST

Bygginvesteringarna vände upp förra året och tillväxten håller i sig i år. Lägenheter i flerbostadshus drog igång den positiva utvecklingen men i år får branschen även draghjälp av nya lokaler, framför allt industri, lager och kommersiella byggnader. Ljusare konjunkturutsikter, låga räntor och god sysselsättningsutveckling bidrar positivt men kapacitetstaket hämmar tillväxten redan nästa år.

Pmtcco77qtacphhzsfkd

Den Europeiska byggbranschen når stabilare grund

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 09:30 CEST

Den Euroconstructrapport som publicerades den 13 juni visar att utsikterna ljusnat något och att den Europeiska byggbranschen har det värsta bakom sig. Det är främst bostadsbyggandet som inledningsvis agerar draglok men med tiden förväntas en vändning inom alla sektorer. Den fortsatt svaga ekonomin håller dock ned tillväxtpotentialen trots att uppgången kommer från mycket låga nivåer.

Yuogkr64l1d2mcu6wflw

Stor variation i hur nöjda småhusköparna är med sin hustillverkare

Pressmeddelanden   •   2014-05-26 11:24 CEST

Bostadskvaliteten är hög men pålitligheten brister bland Sveriges småhusleverantörer. Branschen skulle vinna mycket på bättre bemötande och pålitlighet. Det visar resultat från Prognoscentrets unika undersökning om nöjdhet bland köpare av styckebyggda småhus. Branschen fläckas av dåligt rykte och en förklaring är att vissa leverantörer agerar på ett sätt som gör att köparna känner sig otrygga.

Gbd7dve2cpqug1ux4ybn

Bostadsbyggandet fortsätter att lyfta den svenska byggmarknaden

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 16:42 CET

Efter några svagare år vände den totala husbyggnadsmarknaden upp under 2013, främst drivet av ett starkare bostadsbyggande. Vi förväntar oss mot bakgrund av en stabilare omvärld och stabilare ekonomisk utveckling att byggandet fortsätter uppåt under de närmsta åren.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig och Makroekonom
  • Byggmarknadsanalyser Norden
  • jhmxteue@proxsgnoshmcedlntdzerawrevnhycuzwrtt.mrse
  • 08-4409367

Om Prognoscentret AB

Prognoscentrets filosofi är enkel: Vi bidrar med kunskap, analyser och prognoser till alla som arbetar eller har intressen inom bygg- och fastighetsbranschen i Norden.

Prognoscentret har sedan 1978 som oberoende marknadsanalysföretag erbjudit strategiska och
operativa beslutsunderlag till aktörer inom den Nordiska byggmarknaden. Vi har idag flertalet av
marknadens ledande aktörer som kunder och har utvecklat en mycket spännande produktportfölj
med en kombination av generell marknadsinformation och skräddarsydda analyser utifrån våra två
marknadsområden: Övervakning och Insikt. Inom Övervakning kan vi beskriva byggmarknadens
storlek, utveckling och struktur och inom Insikt vill vi stärka och utveckla kunskapen om kunders
beteende, preferenser och nöjdhet inom olika delar av byggbranschen. Med våra varierande analyser
tillgodoser vi kunder inom såväl producent- som entreprenadled men även inom handel, bank och
consulting. Prognoscentret representerar idag både Norge och Sverige i Euroconstruct, ett europeiskt
nätverk bestående av de 20 ledande instituten/analys/forskningsmiljöerna inom byggbranschen i EU-
området (www.euroconstruct.org). Genom detta nätverk har vi kunskap om, och kan uttala oss om
utvecklingen i den Europeiska byggmarknaden.

Våra kontor ligger i Stockholm och Oslo och här arbetar totalt 28 medarbetare.

Adress

  • Prognoscentret AB
  • Tulegatan 11
  • 113 53 Stockholm