Gbd7dve2cpqug1ux4ybn

Bostadsbyggandet fortsätter att lyfta den svenska byggmarknaden

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 16:42 CET

Efter några svagare år vände den totala husbyggnadsmarknaden upp under 2013, främst drivet av ett starkare bostadsbyggande. Vi förväntar oss mot bakgrund av en stabilare omvärld och stabilare ekonomisk utveckling att byggandet fortsätter uppåt under de närmsta åren.

D0td7txt2mulyggrvago

Badrumsmarknaden väntas öka 2014

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 15:00 CET

2013 var det tredje året i rad med minskad försäljningen av badrumsprodukter på den svenska marknaden. Nedgången stannade på 3 % för året som helhet. Orsakerna var dels ett minskat färdigställande av bostäder (enligt våra beräkningar) men även en försvagad konsumenthandel under våren.

Bjzvdrtfjdfakppcdbps

Bostadsutvecklarna slår rekord – JMs kunder fortsatt mest nöjda

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 14:14 CET

Bostadsutvecklaren JM AB har för femte året i rad Sveriges nöjdaste bostadsköpare. JM uppvisar en hög kundnöjdhet med ett NKI-värde på 77. Nöjdheten i branschen har ökat och ligger nu på rekordhög nivå med ett branschindex på 74. Detta visar Prognoscentrets branschmätning – en årlig nöjdkundundersökning bland bostadsutvecklarnas kunder.

Eghkfkddxrhzh3xit5pe

I år blir julen 33 procent godare!

Pressmeddelanden   •   2013-12-13 13:51 CET

För andra året i rad har Prognoscentret analyserat pepparkakshusmarknadens utveckling. Vi kan nu för första gången rapportera om hur denna marknad utvecklar sig över tid. Mycket tyder på att pepparkakshusbyggandet följer utvecklingen på bostadsmarknaden, varför det finns det anledning att följa utvecklingen för svenskt pepparkakshusbyggande på nära håll.

U78pq9dlfo74sasc23id

Tydligare tecken på att den Europeiska byggbranschen vänder

Pressmeddelanden   •   2013-12-02 09:30 CET

Bygginvesteringarna i Europa förväntas ökar något nästa år och tillväxten håller i sig fram till 2016. Tillväxttakten är dock svag och vändningen kommer efter en nedgång på nästan 22 procent sedan finanskrisen. Det som gör den Euroconstructrapport som publicerades i fredags, (29/11) ovanlig är att prognosen inte justerats ned sedan junikonferensen, utan upp.

Media-no-image

Prognoscentret rekryterar analytiker

Nyheter   •   2013-10-14 14:23 CEST

Erika Knutsson är disputerad företagsekonom och har forskat inom marknadsföring och konsumentbeteende. Som marknadsanalytiker kommer Erika att arbeta med frågor som rör NKI och konsumentinsikt.

Prognoscentret rekryterar marknadsanalytikern Erika Knutsson

Läs vidare »
Media-no-image

Prognoscentret rekryterar applikationsprogrammerare

Nyheter   •   2013-10-11 15:17 CEST


Anton Söderstedt kommer direkt från Stockholms Universitet där han har studerat data-systemvetenskap under tre år. Hos Prognoscentret kommer Anton arbeta med bland annat Confirmit samt företagets IT.

Prognoscentret rekryterar applikationsprogrammeraren Anton Söderstedt

Läs vidare »
Media-no-image

Prognoscentret rekryterar analytiker

Nyheter   •   2013-10-11 15:11 CEST

Joel Jönsson är en nyutexaminerad masterstudent i nationalekonomi från Uppsala universitet. Vid sidan av studierna har Joel jobbat deltid hos oss på Prognoscentret. Som marknadsanalytiker kommer Joel att följa utvecklingen för byggnader och byggnadsmaterial på den nordiska marknaden.

Prognoscentret rekryterar marknadsanalytikern Joel Jönsson

Läs vidare »
Bmb0qpufwgeubw5chjej

Internet allt viktigare för badrumsprodukter

Pressmeddelanden   •   2013-09-18 11:16 CEST

Internethandels betydelse när det gäller inköp av byggvaror har under de senaste åren blivit ett hett diskussionsämne i branschen. En ny undersökning genomförd av Prognoscentret visar att inköp via internet blir allt vanligare bland svenska hushåll. Däremot varierar internets betydelse beroende på vilken typ av produkt som efterfrågas.

Media-no-image

Solen börjar bryta igenom molntäcket på den svenska byggmarknaden.

Pressmeddelanden   •   2013-09-04 13:30 CEST

Den svenska byggmarknaden (exklusive anläggning) visar tecken på en återhämtning i år. Det är främst byggandet av nya lägenheter i flerbostadshus som bidrar med en tillväxt på 21 procent jämfört med 2012. En lika kraftig vändning ser vi inte för småhusmarknaden och övrigt lokalbyggande går tillbaka något. ROT-verksamheten, (Reparation Ombyggnad Tillbyggnad) har även påverkats av den svaga konjunkturen men låga räntor, stabila vakansgrader och hyror tillsammans med bättre resurstillgång har bidragit till att marknaden lyckats hålla igång aktiviteten bättre.

Den uppgång vi ser för flerbostadshus pekar på ett trendbrott i år, speciellt då antalet beviljade bygglov ökat med drygt 60 procent under det första halvåret jämfört med samma period 2012. Byggandet blir allt mer fokuserat mot storstadsregionerna och kapacitetsbristen kan göra sig påmind igen närmare 2015 då branschen återhämtar sig på bred front. ”Då blir det konkurrens om byggkompetensen från den övriga byggsektorn, speciellt då millionprogramsrenoveringarna kommer att behöva mer arbetskraft än vad som var fallet 2006 och 2007 då man senast byggde relativt gott om bostäder” säger Thomas Ekvall, Marknadsanalytiker på Prognoscentret. För småhusfabrikanterna är utvecklingen dystrare men även de påverkas trots allt positivt av bättre konjunkturutsikter. De grundläggande förutsättningarna har däremot inte förändrats varför tillväxttakten blir låg och småhusbranschen kommer att behöva många goda år innan den når upp till de byggvolymer vi såg innan finanskrisen.

Gör-Det-Självmarknaden går fortfarande trögt men en spirande optimism bland hushållen, stigande inkomster och starkare tillväxt i privat konsumtion bör göra avtryck under de kommande åren. Lägre arbetslöshet leder även till ökad omsättning på bostäder vilket stimulerar renoveringsaktiviteten. Den övriga s.k. Proffs-ROT sektorn, dvs. arbeten upphandlade av fastighetsägare som representerar resten av det svenska byggnadsbeståndet, är mer stabil. Även om man inte är opåverkad av omvärldskonjunkturen så är ändå perioder av låga räntor, god resurstillgång, stabila vakansgrader och hyror normalt positivt för den sektorn av byggbranschen.

För övrigt lokalbyggande förväntar vi oss däremot en fortsatt tillbakagång i år efter ett förhållandevis bra 2012, (en blygsam nedgång på 1,0 procent i antal påbörjade kvadratmeter). Den senaste statistiken för påbörjade och beviljade bygglov bekräftar den bilden. Lokalbyggnader är normalt mer sencykliska samtidigt som svag industriproduktion och sysselsättning har svårt att motiverar en ökning av kapacitetshöjande investeringar. En spirande tillväxt bör påverka investeringsviljan under nästa år men konjunkturutsikterna har inte reviderats upp mer än att vändningen blir blygsam, knappt 6 procent. Den offentliga ekonomin tillåter heller inga excesser och det är först 2015 som det finns förutsättningar för en återhämtning på bred front.

Önskas mer
information är ni välkommen att kontakta Thomas Ekvall, Marknadsanalytiker,
Prognoscentret AB: 08-440 93 67, Mail: thomas.ekvall@prognoscentret.se

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Den svenska byggmarknaden visar tecken på en återhämtning i år. Det är främst byggandet av nya lägenheter i flerbostadshus som ökar medan övrigt lokalbyggande går tillbaka något. ROT-verksamheten, (Reparation Ombyggnad Tillbyggnad) har även påverkats av den svaga konjunkturen men där har stora behov och fördelaktigare upphandlingsläge bidragit till att hålla igång aktiviteten bättre.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig och Makroekonom
  • Byggmarknadsanalyser Norden
  • te@prognosdfcocentppllretct.lepczndvnsse
  • 08-4409367

Om Prognoscentret AB

Prognoscentrets filosofi är enkel: Vi bidrar med kunskap, analyser och prognoser till alla som arbetar eller har intressen inom bygg- och fastighetsbranschen i Norden.

Prognoscentret har sedan 1978 som oberoende marknadsanalysföretag erbjudit strategiska och
operativa beslutsunderlag till aktörer inom den Nordiska byggmarknaden. Vi har idag flertalet av
marknadens ledande aktörer som kunder och har utvecklat en mycket spännande produktportfölj
med en kombination av generell marknadsinformation och skräddarsydda analyser utifrån våra två
marknadsområden: Övervakning och Insikt. Inom Övervakning kan vi beskriva byggmarknadens
storlek, utveckling och struktur och inom Insikt vill vi stärka och utveckla kunskapen om kunders
beteende, preferenser och nöjdhet inom olika delar av byggbranschen. Med våra varierande analyser
tillgodoser vi kunder inom såväl producent- som entreprenadled men även inom handel, bank och
consulting. Prognoscentret representerar idag både Norge och Sverige i Euroconstruct, ett europeiskt
nätverk bestående av de 20 ledande instituten/analys/forskningsmiljöerna inom byggbranschen i EU-
området (www.euroconstruct.org). Genom detta nätverk har vi kunskap om, och kan uttala oss om
utvecklingen i den Europeiska byggmarknaden.

Våra kontor ligger i Stockholm och Oslo och här arbetar totalt 28 medarbetare.

Adress

  • Prognoscentret AB
  • Tulegatan 11
  • 113 53 Stockholm