Dljboqp0w9wly80um1sp
Pqstig9newq8tn5ygkh9

PE handplockas för prestigeuppdrag i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 08:45 CET

Teknik- och arkitektkoncernen PE har fått i uppdrag att vara med och projektera den nya fastigheten Platinan i Centralområdet i Göteborg. Arbetet pågår och PE har varit med genom hela projektet. Avtalet omfattar bygghandlingar inom rör, luft och sprinkler samt klimat- och energisimuleringar. Den uppskattade beställningsvolymen uppgår till 30 miljoner kronor över de två kommande åren.

Rzoescfxhaslvmvt2a2z
Pqstig9newq8tn5ygkh9

PE förvärvar Göteborgsföretag

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 12:45 CET

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang förvärvar det Göteborgsbaserade konsultföretaget Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av att utföra konstruktionshandlingar.

Clkilco9vcnbpvnpn6uo
Pqstig9newq8tn5ygkh9

PE förvärvar Helsingborgsföretag

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 11:45 CET

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang förvärvar konsultföretaget Energi & VVS-planering i Helsingborg AB, i dagligt tal EVP. Bolaget har en bred kompetens inom installationssystem VVS, energi samt besiktning och blir PEs bas i Helsingsborgsområdet.

Cvpf2psspu9uu6wnupvi
Pqstig9newq8tn5ygkh9

Svenskarna oroar sig för naturkatastrofer – majoriteten hade bara klarat en vecka i hemmet

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 12:00 CET

Hösten har hittills kantats av många naturkatastrofer världen över och även Sverige har drabbats av såväl översvämningar som skogsbränder det senaste året. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern visar att var fjärde svensk nu har förberett sig för en eventuell naturkatastrof. Över hälften uppger dock att de inte hade klarat sig hemma längre än en vecka.

Media no image
Pqstig9newq8tn5ygkh9 Zwxr6wh22qnntk5nayxg

Fortsatt omsättningstillväxt

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:15 CET

Som en följd av de förvärv som gjordes under 2016 fortsatte trenden från årets första halvår med en stark tillväxt i nettoomsättning. Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 56 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppvisade en marginell nedgång.

TREDJE KVARTALET, 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 249 (160) mkr, en tillväxt motsvarande 56 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 (9) mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 15 (9) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 (3) mkr och rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster till 9 (5) mkr
 • Jämförelsestörande poster avseende kostnader för integrationsarbete och börsförberedelser uppgick i kvartalet till totalt 7 (2) mkr och har belastat både EBITDA och EBIT
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 0,03 (­0,37) kr
 • Under tredje kvartalet har Projektengagemang vunnit ett uppdrag att verka som generalkonsult i framtagandet av Lidls nya butikskoncept. Lidl har idag cirka 170 butiker runt om i landet och målet är att nå 200 butiker fram till 2020. Det nya butikskonceptet fokuserar på hållbarhet och miljö och målet att samtliga butiker miljöcertifieras

PERIODEN, 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 851 (562) mkr, en tillväxt motsvarande 51 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 (53) mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 82 (53) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 (34) mkr och rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster till 63 (41) mkr
 • Jämförelsestörande poster avseende kostnader för integrationsarbete och börsförberedelser uppgick i perioden totalt till 20 (7) mkr och har belastat både EBITDA och EBIT
 • Periodens resultat uppgick till 26 (21) mkr
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 4,41 (3,48) kr
 • Projektengagemangs styrelse har utsett Per Hedebäck till ny Vd och koncernchef. Per Hedebäck tillträdde den 1 oktober och efterträdde dåvarande Vd och koncernchef Per-Arne Gustavsson

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Projektengagemangs Vice vd och operativ chef Per Göransson lämnar sina uppdrag för att gå i pension i inledningen av 2018. Per Göransson kommer fortsatt att vara engagerad i Projektengagemang i rollen som styrelseledamot

Här finner du rapporten i sin helhet.

Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur samt projektledning. Vår projektmetodik och unika samarbetsmodell skapar varje dag mervärden för koncernens kunder runt om i Sverige. Läs mer på www.pe.se


Som en följd av de förvärv som gjordes under 2016 fortsatte trenden från årets första halvår med en stark tillväxt i nettoomsättning. Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 56 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppvisade en marginell nedgång.

Läs vidare »
Media no image
Pqstig9newq8tn5ygkh9

PE samlar fler dotterbolag under gemensamt varumärke

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 08:00 CEST

Arkitekt- och teknikkoncern Projektengagemang slår nu samman ytterligare bolag under ett gemensamt varumärke. – Vi bygger en stabil grund för vår fortsatta tillväxt, säger Per Hedebäck, vd och koncernchef på PE.

Sedan PE grundades år 2006 har bolaget vuxit snabbt och omsätter idag omkring 1,2 miljarder kronor. Företaget har vuxit organiskt och till stor del genom förvärv. Att samla dotterbolagen under ett gemensamt varumärke har pågått under ett par års tid. Nu sker ytterligare en förändring, den här gången inom PEs affärsområde VVS där man nu integrerar samtliga bolag. Det är dotterbolagen Agera VVS-Design, Inspector, Installation i Eskilstuna, Installation i Uppsala, Torsten Palmqvist, VVS i Stockholm och VVS i Örebro som nu sammanförs. Affärsområde VVS består av cirka 100 medarbetare.

En annan strukturförändring inom koncernen är att projektledningsverksamheten inom dotterbolaget Tema nu blir en helt integrerad del av PEs. Inom projektledning har Tema en stark position i Uppsala och sammanslagningen stärker PE i regionen avsevärt.

­– Ett gemensamt varumärke och en tydligare struktur gör att vi bättre kan utnyttja vår storlek för att växa och utveckla vår affär. Det ger också ökad tydlighet i kontakt med kunder, potentiella medarbetare samt andra intressenter, säger Per Hedebäck, vd och koncernchef på Projektengagemang.

Projektengagemang, i dagligt tal PE, är en av landets ledande konsultkoncerner inom samhällsbyggnad och industri. Vi är idag över tusen medarbetare och omsätter drygt en miljard kronor varje år. Vi erbjuder tjänster inom fyra olika segment – Arkitektur, Bygg & Anläggning, Industri & Energi samt Installation. Läs mer på www.pe.se.

Arkitekt- och teknikkoncern Projektengagemang slår nu samman ytterligare bolag under ett gemensamt varumärke. – Vi bygger en stabil grund för vår fortsatta tillväxt, säger Per Hedebäck, vd och koncernchef på PE.

Läs vidare »
Media no image
Pqstig9newq8tn5ygkh9

Projektengagemangs vice vd går i pension

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 16:45 CEST

Per Göransson som 2006 var med och startade Projektengagemang lämnar sina uppdrag som vice vd och operativ chef för att gå i pension strax efter årsskiftet. Arbetsuppgifterna tas över av vd och koncernchef Per Hedebäck. Per Göransson kommer fram till pensionering att vara senior rådgivare till företagets ledning.

Per Göransson har varit med ända från starten av Projektengagemang för drygt tio år sedan. Företaget omsätter idag drygt en miljard kronor och har cirka 1100 medarbetare.

– Per Göranssons betydelse för Projektengagemang går inte att underskatta. Han har varit med från start och format PE till vad det är idag. Å hela företagets vägnar vill jag rikta ett stort tack till Per för hans otroliga arbete, säger Per Hedebäck, vd och koncernchef på Projektengagemang.

– Med all den expertis och ambition som finns i organisationen idag är jag övertygad om att PE går en mycket ljus framtid till mötes. Det har varit en otrolig resa och jag är oerhört tacksam över att ha fått arbeta med så kompetenta och trevliga kollegor. PE har varit en stor del av mitt liv de senaste tio åren och det känns nu naturligt att varva ned och lämna över till nya krafter, säger Per Göransson, senior rådgivare på Projektengagemang.

Som stor ägare i företaget kommer Per Göransson att fortsatt vara engagerad genom arbete i PEs styrelse.

Projektengagemang, i dagligt tal PE, är en av landets ledande konsultkoncerner inom samhällsbyggnad och industri. Vi är idag över tusen medarbetare och omsätter drygt en miljard kronor varje år. Vi erbjuder tjänster inom fyra olika segment – Arkitektur, Bygg & Anläggning, Industri & Energi samt Installation. Läs mer på www.pe.se.

Per Göransson som 2006 var med och startade Projektengagemang lämnar sina uppdrag som vice vd och operativ chef för att gå i pension strax efter årsskiftet. Arbetsuppgifterna tas över av vd och koncernchef Per Hedebäck. Per Göransson kommer fram till pensionering att vara senior rådgivare till företagets ledning.

Läs vidare »
Cvpf2psspu9uu6wnupvi
Pqstig9newq8tn5ygkh9

Svenskarna i ny undersökning: ”Vi kan inte påverka våra städers utveckling – politikerna bryr sig inte”

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 09:15 CEST

Svenskarna har många tankar kring deras städers utveckling och majoriteten vill främst se fler grönområden, uteserveringar och parker. Två av tre invånare känner dock att de inte har möjlighet att påverka hur städerna i Sverige ska utvecklas. De flesta anser nämligen att beslutsfattarna inte alls bryr sig om deras åsikter. Det visar Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern.

Lrtnqpe0eymyixbgb3f6
Pqstig9newq8tn5ygkh9

PE utvecklar helt nytt vågkraftsystem

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 08:00 CEST

Projektengagemang är som partner till Waves4Power med och tar fram helt nya lösningar för att utvinna elektricitet från vågor. PE har gjort all styrning av kommunikation i vågkraftverket och Hans Majestät Kung Harald invigde i september det nya systemet i norska Fosnavåg.

Cvpf2psspu9uu6wnupvi
Pqstig9newq8tn5ygkh9

Östergötlands företag bäst på miljö och hållbarhet – Norrbotten och Gotlands sämst

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 08:30 CEST

Under de senaste åren har arbetet med CSR på svenska företag ökat lavinartat och majoriteten anser att deras arbetsgivare tar ansvar både samhällsmässigt- och socialt. Det visar Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern. Samtidigt tycker många att det finns utrymme för förbättringar. Nästan hälften vill nämligen att deras arbetsplatser ska satsa mer på miljö- och hållbarhet.

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • PR- & pressansvarig
 • Areivitcttyyskflsfdrd.Linder@pqqe.se
 • 070-779 58 98

 • Presskontakt
 • VD och koncernchef
 • per.hedeckwb@pe.usse
 • 010-516 00 00

Om Projektengagemang

Vi förnyar vår bransch

Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur samt projektledning. Vår projektmetodik och unika samarbetsmodell skapar varje dag mervärden för koncernens kunder runt om i Sverige. Läs mer på www.pe.se

Adress

 • Projektengagemang
 • Årstaängsvägen 11
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar