Unga svenskar i ny undersökning: ”Bostäder, trädgårdar och underhållning vanligare på jobbet i framtiden”

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 08:00 CEST

Många spenderar majoriteten av sin vakna tid på jobbet. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har därför kartlagt svenskarnas inställning till framtidens arbetsplatser. Mer distansarbete och flexkontor i förorterna med gym och övernattningsrum sammanfattar synen på framtiden. Samtidigt skiljer sig åsikterna tydligt åt mellan yngre och äldre.

För tredje året i rad har Projektengagemang tagit fram rapporten Samhällsbarometern som är baserad från en undersökning från Kantar Sifo. I år har 3 000 svenskar svarat på frågor om utvecklingen av framtidens städer. Enligt undersökningen tror så många som 98 procent att distansarbete kommer bli betydligt vanligare framöver. Och något överraskande är det främst äldre som uppger att detta kommer öka. Dessutom tror hela 67 procent i åldern 60 till 74 år att vi kommer se fler kontor i hemmet år 2050. Medan motsvarande siffra bland de yngre mellan 18 till 29 år ligger på 46 procent. Samtidigt tror de yngre i högre utsträckning än de äldre att vi kommer se mer öppna kontorslandskap, aktivitetsbaserade kontor och även kontorshotell.

Undersökningen visar också att hela 59 procent av svenskarna tror att gym kommer bli vanligare på våra arbetsplatser om 30 år. Därefter följer övernattningsrum och skolor. Jämfört med de äldre tror framtidens arbetstagare att trädgårdar, bostäder, spelrum och massage kommer att bli mer frekventa inslag på jobbet. De äldre är å sin sida mer inställda på att skolor, övernattningsrum och tvättservice kommer ta plats på framtidens kontor.

– Svenskarna är övertygade om att vi kommer arbeta mer flexibelt i framtiden, både i tid och rum. Samtidigt tror de yngre att arbetsplatserna kommer utformas mer som helhetslösningar med både bostäder och underhållning. I konkurrensen om arbetskraft kommer många företag därför behöva profilera sig med annorlunda och nytänkande kontor för att locka talanger. Den nya generationen utmanar därmed de gamla föreställningarna om hur en arbetsplats ska se ut vilket innebär såväl stora möjligheter som spännande utmaningar för oss samhällsbyggare, säger Nicke Rydgren, affärsutvecklingschef på Projektengagemang.

Jobb i storstan för de unga
Fyra av tio svenskar tror att våra arbetsplatser kommer vara belägna i förorter till större städer år 2050. Få tror samtidigt att vi kommer jobba i små städer eller på landsbygden. Majoriteten av de unga menar dock att jobben kommer att finnas belägna i storstäderna. Det uppger hela 53 procent medan motsvarande siffra bland de äldre endast ligger på 28 procent.

Läs hela rapporten här: https://samhällsbarometern.pe.se

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2018 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 3 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Bilaga.

Vilka typer av kontor tror du kommer att bli mer vanliga till år 2050?

Alla 18-29 år 60-74 år
Kontor/arbetsplats i hemmet 57 % 46 % 67 %
Flexkontor utan fasta arbetsplatser (aktivitetsbaserat) 44 % 47 % 41 %
Kombikontor med kombination av egna rum och öppet kontor 38 % 29 % 42 %
Kontorshotell 30 % 34 % 29 %
Helt öppna kontorslandskap 16 % 28 % 9 %
Arbetsplatser i caféer 11 % 12 % 5 %
Kontor med egna rum för varje arbetsplats 10 % 10 % 12 %
Kontor med fasta arbetsplatser 9 % 10 % 8 %
Utomhuskontor 4 % 9 % 1 %

Tror du att det kommer bli vanligare för människor att jobba på distans i framtiden?
Alla 18-29 år 60-74 år
Ja, mycket vanligare än i dag 43 % 41 % 47 %
Ja, vanligare än i dag 55 % 55 % 53 %
Nej, mindre vanligt än i dag 2 % 3 % 0 %
Vi kommer inte alls att jobba på distans i framtiden 1 % 2 % 0 %

Vad av följande tror du kommer bli vanligare på arbetsplatser till år 2050?
Alla 18-29 år 60-74 år
Gym 59 % 60 % 58 %
Övernattningsrum 43 % 41 % 45 %
Förskola/skola 38 % 32 % 42 %
Massage 27 % 28 % 23 %
Restauranger 26 % 31 % 32 %
Caféer 24 % 29 % 24 %
Trädgårdar 23 % 26 % 19 %
Tvättservice 19 % 13 % 18 %
Bostäder 12 % 17 % 9 %
Spa 9 % 10 % 10 %
Spelrum 8 % 12 % 2 %
Barer 3 % 7 % 2 %

Var tror du främst att våra arbetsplatser kommer att vara belägna år 2050?
Alla 18-29 år 60-74 år
I förorter kring storstäderna 40 % 30 % 45 %
Centralt i storstäderna 37 % 53 % 28 %
I medelstora städer 17 % 15 % 22 %
Utanför Sverige 3 % 2 % 3 %
På landsbygden 2 % 0 % 2 %
I mindre städer 1 % 1 % 1 %

På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Många spenderar majoriteten av sin vakna tid på jobbet. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har därför kartlagt svenskarnas inställning till framtidens arbetsplatser. Mer distansarbete och flexkontor i förorterna med gym och övernattningsrum sammanfattar synen på framtiden. Samtidigt skiljer sig åsikterna tydligt åt mellan yngre och äldre.

Läs vidare »

SBR och PE utbildar byggbranschens projektledare

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 08:30 CEST

I en helt nyutvecklad utbildning ska teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang på uppdrag av SBR Byggingenjörerna utbilda byggprojektledare inom samhällsbyggnadsbranschen.

Projektengagemang har på uppdrag av SBR Byggingenjörerna tagit fram och utvecklat den helt nya och omfattande utbildningen. Utbildningen som är den första i sitt slag är speciellt framtagen för att ge byggprojektledare möjlighet att certifiera sig i projektledning. Utbildningstillfällen kommer att hållas av Projektengagemangs erfarna konsulter under ett flertal år framöver.

– Vi är mycket stolta över att ha arbetat med detta prestigefulla uppdrag från idé till genomförande. Det har länge saknats en projektledningscertifiering för byggprojektledare och tillsammans med SBR Byggingenjörerna kan vi nu äntligen erbjuda projektledare möjligheten att utbilda sig för sin certifiering, säger Patric Kjellin, Affärsområdeschef på Projektengagemang.

I anslutning till utbildningen kommer det finnas möjlighet att skriva tentamen som ligger till grund för möjligheten till medlemskap i SBRs expertgrupp för Byggprojektledning samt ansökan om Av SBR godkänd Byggprojektledare och certifiering via RISE.

– Det är väldigt glädjande att vi nu kan erbjuda både utbildningen och certifieringen till våra medlemmar. För oss är det viktigt att möjliggöra utveckling av våra medlemmars yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen. Denna utbildning går helt i linje med det och vi är mycket nöjda över samarbetet med Projektengagemang, säger Linn Bessner, Utbildningsansvarig på SBR Byggingenjörerna.

Utbildningen kommer innehålla fyra fristående kursblock där samtliga block pågår under fyra dagar. De olika kursblocken är uppdelade i de tre kompetensområdena Projektutveckling, Projektering, Produktion samt ett fördjupningsblock inom Byggprojektledning, detta block sträcker sig över samtliga delar av projektet. Detta för att möjliggöra verklig fördjupad kunskap i byggprojekts samtliga delar. Deltagarna kan välja på att gå samtliga block eller enstaka.

Om SBR Byggingenjörerna:
SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer och SBR Byggingenjörerna AB. De utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbete. De främjar också kontakter, erfarenhetsutbyte och nätverkande ingenjörer emellan samt erbjuder en rad medlemsförmåner. Förbundet bildades 1951 och har idag cirka 2 800 medlemmar och 27 lokalavdelningar över hela landet.

På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

I en helt nyutvecklad utbildning ska teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang på uppdrag av SBR Byggingenjörerna utbilda byggprojektledare inom samhällsbyggnadsbranschen.

Läs vidare »

Projektengagemang förvärvar PreCendo AB – stärker erbjudandet inom brand

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 09:00 CEST

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har idag tecknat avtal om att förvärva företaget PreCendo AB. Med förvärvet stärker Projektengagemang sin position inom brandskyddsprojektering och riskhantering.

PreCendo är specialiserade inom brand och säkerhet och utför besiktnings- och konsultuppdrag. Företaget grundades 1990 och har idag 14 medarbetare på kontoren i Göteborg, Stockholm och Lund. Företaget omsatte 2017 omkring 19 miljoner kronor.

– Förvärvet av PreCendo gör oss till en av de ledande aktörerna inom brandskyddsprojektering och riskhantering i Sverige. Det är ett välskött bolag som vi är mycket glada över att ha ombord. De är verksamma i en för oss prioriterad region och de stärker vårt erbjudande till våra kunder med en erfaren besiktningsorganisation för brandlarm, sprinkler och gassläcksystem, säger Johan Renvall, Divisionschef Installation på Projektengagemang.

– Vi är mycket nöjda över att PreCendo blir en del av Projektengagemang. Tillsammans kommer vi att kunna utveckla vårt erbjudande och för våra kunder innebär detta mer kompetens under samma tak. Det här ger oss chansen att få genomföra nya, mer komplexa och mer omfattande projekt med våra kunder, säger Rikard Pook, VD på PreCendo AB.

PreCendo AB kommer att ingå i divisionen Installation.

På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har idag tecknat avtal om att förvärva företaget PreCendo AB. Med förvärvet stärker Projektengagemang sin position inom brandskyddsprojektering och riskhantering.

Läs vidare »

Fortsatt stabil utveckling under andra kvartalet 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 07:30 CEST

Projektengagemang levererar ett stabilt första halvår sett till omsättning och resultat. Omsättningen ökade och en förbättring av rörelseresultat för kvartalet såväl som för halvåret jämfört med föregående år. Grunden för en fortsatt expansion är nu lagd genom notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 324,1 (299,4) Mkr, en tillväxt motsvarande cirka 8 procent
 • EBITA uppgick till 19,7 (15,7) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 26,9 (23,2) Mkr
 • EBIT uppgick till 18,8 (14,8) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 26,0 (22,3) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 13,1 (9,7) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,66 (0,49) kr
 • Projektengagemang noterades på Nasdaq Stockholm den 19 juni
 • I samband med noteringen genomfördes en nyemission som före transaktionskostnader tillförde bolaget 300 Mkr
 • Åsa Holmgren rekryterades under perioden till rollen som HR-direktör

Perioden, 1 januari – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 631,1 (602,1) Mkr, en tillväxt motsvarande cirka 5 procent
 • EBITA uppgick till 49,4 (42,4) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 59,0 (55,7) Mkr
 • EBIT uppgick till 47,5 (40,6) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 57,1 (53,8) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 35,3 (25,6) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,88 (1,38) kr
 • Ny organisationsstruktur infördes under första kvartalet. Projektengagemang organiseras nu utifrån fyra divisioner
 • Projektengagemang har under perioden förvärvat fem bolag med en total beräknad årsomsättning på 70 Mkr

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
På rapportdagen klockan 10:30 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per Hedebäck tillsammans med CFO Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/11396

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: +46 8 56 64 26 62
UK: +44 203 008 9811

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 21 AUGUSTI
2018.

På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Projektengagemang levererar ett stabilt första halvår sett till omsättning och resultat. Omsättningen ökade och en förbättring av rörelseresultat för kvartalet såväl som för halvåret jämfört med föregående år. Grunden för en fortsatt expansion är nu lagd genom notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Läs vidare »

Sifo-undersökning avslöjar: Så kommer svenskarna bo om 30 år

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2018 08:30 CEST

Framtidens boendeformer har blivit ett hett ämne de senaste åren då bomarknaden kantats av såväl bostadsbrist som rekordutbud. Frågan många ställer sig är hur vi kommer bo framöver? Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern 2018 visar att de flesta svenskar tror att självförsörjande hem, gated communities och flyttbara bostäder kommer bli vanligare.

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2018 08:00 CEST

Under juli månad har antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) (”Projektengagemang” eller ”Bolaget”) ökat med 618 456 aktier och röster med anledning av nyemission av 618 456 B-aktier i samband med utnyttjande av övertilldelningsoptionen efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Per den 31 juli 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang till 24 555 677 respektive 74 019 677. 5 496 000 av dessa aktier är A-aktier, representerande 54 960 000 röster, och 19 059 677 är B-aktier, representerande 19 059 677 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 08:00 (CET).

Om Projektengagemang
Projektengagemang är en multidisciplinär aktör inom den svenska teknikkonsultmarknaden och erbjuder tjänster inom bland annat arkitektur, projektledning, stadsplanering, husbyggnad, infrastruktur, industri och energi till kunder både inom den privata och offentliga sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är därutöver representerat på över 35 orter i Sverige på totalt omkring 50 kontor samt i Chennai, Indien genom dotterbolaget PE-Aristi. Per den 31 mars 2018 hade Bolaget 986 anställda. Projektengagemang har sedan etableringen 2006 uppnått stark nettoomsättningstillväxt, både organiskt och via förvärv. Projektengagemang bedriver sin verksamhet inom de fyra divisionerna Arkitektur & Management, Bygg & Anläggning, Installation och Industri & Energi. Under 2017 uppgick Projektengagemangs nettoomsättning till 1 171 miljoner kronor och justerad EBITA till 97 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 8,3 procent.

Under juli månad har antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) (”Projektengagemang” eller ”Bolaget”) ökat med 618 456 aktier och röster med anledning av nyemission av 618 456 B-aktier i samband med utnyttjande av övertilldelningsoptionen efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Läs vidare »

Projektengagemang rekryterar ny gruppchef

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 10:00 CEST

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang rekryterar Christer Karlsson som gruppchef inom El, Tele och Säkerhet till kontoret i Marievik i Stockholm. Christer som tidigare varit anställd på Projektengagemang har under de senaste åren varit verksam som VD på företaget Westin Elcenter.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 19:10 CEST

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada eller USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig.

För fullständigt pressmeddelande följ länken: https://pe.se/ir/borsnotering

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 19:10 CET den 29 juni 2018.

Om Projektengagemang
På PE jobbar cirka tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.


Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada eller USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig.

Läs vidare »

Åsa Holmgren blir ny HR-direktör på Projektengagemang

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:00 CEST

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang rekryterar Åsa Holmgren till rollen som HR-direktör. Hon tillträder tjänsten den 14 september och kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp. Rekryteringen av Åsa är ett viktigt steg i koncernens tillväxtsatsning och målet att skapa branschens bästa arbetsplats.

Svenskarna i ny Sifo-undersökning: ”Det kommer vi göra för att leva mer miljövänligt i framtiden”

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 09:35 CEST

I dag gör många både medvetna och gröna val i sin vardag, men vad tror svenskarna egentligen att vi kommer göra för att leva mer miljövänligt i framtiden? Enligt en ny rapport från Projektengagemang är fler elbilar, minskad plastförbrukning och ökad källsortering svenskarnas framgångsrecept. En stor del är också positivt inställda till att dela fler saker i samhället för miljöns skull.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • PR- & pressansvarig
 • Arlvvihpd.ebLiabndfverzo@pkge.dosegg
 • 070-779 58 98

 • Presskontakt
 • VD och koncernchef
 • peaxr.shheytderovsckvr@pvfe.gmseat
 • 010-516 00 00

Om Projektengagemang

Vi förnyar vår bransch

På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Adress

 • Projektengagemang
 • Årstaängsvägen 11
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar