Skip to main content

Dåliga cykelbanor och hög olycksrisk: Det hindrar svenskarna från att cykla mer

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 08:30 CEST

Våren är äntligen här och det innebär att många nu har dammat av sina cyklar för att ge sig ut på vägarna. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs nya rapport Samhällsbarometern visar att var fjärde svensk cyklar flera gånger i veckan. Samtidigt vill hela 57 procent cykla mer än vad de gör i dag. Många hindras dock av dåliga cykelbanor, för långa avstånd och hög olycksrisk.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. Resultatet visar att 24 procent av svenskarna cyklar flera gånger i veckan, men samtidigt vill mer än hälften cykla mer än vad de gör i dagsläget. Det främsta skälet är att man vill förbättra sin hälsa och få mer motion.Varannan person uppger också att de vill använda cykeln för att det är miljövänligt.

Dåliga cykelbanor är en av de vanligaste anledningarna till att svenskarna väljer att lämna cyklarna hemma. Nästan var tredje svensk önskar fler och bättre cykelvägar
i deras städer och i Jönköping är behovet av förbättring störst. Där önskar hela 40 procent fler cykelvänliga vägar.

– Många svenskar tar sig i dag runt både till fots och på cykel i sina städer. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter utveckla och förbättra städerna för att göra de mer promenad- och cykelvänliga. Vi måste också satsa på att hitta fler hållbara och miljövänliga lösningar för transport genom nära samarbete med såväl näringsliv som kommuner och invånare, säger Per-Arne Gustavsson, vd på Projektengagemang.

Topplista – Här cyklas det mest
1. Uppsala
2. Östergötland
3. Skåne
4. Örebro
5. Västerbotten

Topplista – Här cyklas det minst
1. Västernorrland
2. Stockholm
3. Norrbotten
4. Blekinge
5. Halland

Om undersökningen
Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Hela rapporten finns att ladda ned här.

Hur ofta cyklar du i genomsnitt i din stad under året?

Varje dag 7 %
Flera gånger i veckan 17 %
En gång i veckan 10 %
En gång i månaden 9 %
Mer sällan än en gång i månaden 22 %
Aldrig 35 %
Vet ej 1 %
Vill du cykla mer än vad du gör i dag?
Ja 57 %
Nej 32 %
Vet ej 12 %
Varför vill du cykla mer än du gör i dag?
Av hälsoskäl/vill få motion 77 %
Miljövänligt 52 %
Ekonomiskt 47 %
Går snabbt att ta sig fram 41 %
För nöjes skull 27 %
Säkert färdmedel 3 %
Annat 2 %
Vet ej 0 %
Vad hindrar dig från att cykla oftare?
För långa avstånd 30 %
Går snabbare med andra färdmedel 26 %
Är bekvämare med andra färdmedel 25 %
För dåliga/få cykelbanor 23 %
Äger ingen cykel 16 %
Stöldrisken 15 %
Olycksrisken 12 %
Orkar inte 11 %
Brist på cykelparkeringar 6 %
Annat 26 %
Vet ej 2 %

Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur samt projektledning. Vår projektmetodik och unika samarbetsmodell skapar varje dag mervärden för koncernens kunder runt om i Sverige. Läs mer på www.pe.se


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy