Skip to main content

Fortsatt tillväxt och stark avslutning på 2017

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2018 08:30 CET

Projektengagemang fortsätter sin tillväxtresa och avslutar 2017 med ökande omsättning och resultat. Jämfört med nettoomsättningen proforma för 2016 uppvisar koncernen en tillväxt, både i fjärde kvartalet såväl som på helåret. Det justerade rörelseresultatet ökar också jämfört med proformasiffrorna för 2016, både i det avslutande kvartalet och på helåret. Projektengagemang når det finansiella mål om en rörelsemarginal på åtta procent över en konjunkturcykel, både mätt över kvartalet och på helåret.

FJÄRDE KVARTALET, 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 319 (271) mkr, en tillväxt motsvarande cirka 18 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
 • Nettoomsättningen uppgick till 319 mkr vilket motsvarar en tillväxt på 7 procent jämfört med proforma 2016 som uppgick till 299 mkr
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 (-3) mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 38 (14) mkr
 • Jämfört med proforma 2016 uppgick resultat före avskrivningar (EBITDA) till 29 (33) mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 38 (33) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22 (-34) mkr och rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster till 31 (7) mkr
 • Jämfört med proforma 2016 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 22 (27) mkr och justerat för jämförelsestörande kostnader till 31 (27) mkr
 • Jämförelsestörande kostnader uppgick till totalt 9 (41*) mkr
 • Periodens resultat uppgick till 12 (-26) mkr
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,97 (-4,36) kr
 • Under fjärde kvartalet ingick Projektengagemang avtal om att förvärva konsultföretaget Sture Byberg Ingenjörsbyrå konsultföretaget och Energi & VVS-planering i Helsingborg AB. Förvärven slutfördes under första kvartalet 2018.

PERIODEN, 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 171 (833) mkr, en tillväxt motsvarande 41 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 171 mkr vilket motsvarar en tillväxt på 3 procent jämfört med proforma 2016 som uppgick till 1 138 mkr
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 91 (49) mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 120 (68) mkr
 • Jämfört med proforma 2016 uppgick resultat före avskrivningar (EBITDA) till 91 (106) mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 120 (106) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 65 (0) mkr och rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster till 94 (48) mkr
 • Jämfört med proforma 2016 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 65 (82) mkr och justerat för jämförelsestörande kostnader till 94 (82) mkr
 • Jämförelsestörande kostnader uppgick till totalt 29 (48) mkr
 • Periodens resultat uppgick till 38 (-5) mkr
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 6,38 (-0,88) kr
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 2 kr (0) per aktie

Här finner du rapporten i sin helhet.

Projektengagemang, i dagligt tal PE, är en av landets ledande konsultkoncerner inom samhällsbyggnad och industri. Vi är idag över tusen medarbetare och omsätter drygt en miljard kronor varje år. Vi erbjuder tjänster inom fyra olika segment – Arkitektur, Bygg & Anläggning, Industri & Energi samt Installation. Läs mer på www.pe.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.