Skip to main content

​Bergrumsgaraget vann ROT-pris

Nyhet   •   Maj 30, 2016 07:00 CEST

Foto: Gustav Kaiser

Bergrumsgaraget har utsetts till vinnare av Stockholm Byggmästareförenings ROT-pris 2016. Vin & Sprits gamla lager- och produktionslokaler i Årstadal har förvandlats till ett stort underjordiskt garage. Ett projekt där Projektgaranti skött byggledning för rivning av befintliga installationer och betonginnertak samt varit ansvarig för projekteringsledningen för samtliga bygghandlingar för garaget på uppdrag av JM AB.

- Det känns otroligt kul att vårt projekt lyckades vinna ROT-priset och jag vill speciellt tacka vår beställare JM för förtroendet att få vara med och driva projektet. Jag vill också lyfta fram mina arbetskamrater från Projektgaranti som har varit med i olika faser och roller under projektets gång utan deras fina insats hade detta inte vara möjligt, säger Anders Helgeström, som varit projekteringsledare för Bergrumsgaraget från Projektgarantis sida.

Bergrumsgaraget hittar man i berget bakom Liljeholmskajen i Stockholm. Platsen var tidigare lager- och produktionslokaler för Vin & Sprit men är nu ett garage på cirka 47 000 kvadratmeter som rymmer cirka 1 000 parkeringsplatser för bilar och ett trettiotal parkeringsplatser för motorcyklar. Det är numera Sveriges största bergrumsgarage och genom att utnyttja platsen på bästa möjliga sätt har projektet bidragit till att man kunde öka exploateringsgraden på Liljeholmskajen utan att ta någon extra mark i anspråk. Det resulterade bland annat i att man kunde utöka antalet bostäder i området med cirka 600 stycken.

Juryns motivering lyder:

För ett annorlunda program på en annorlunda plats, där arbete med trygghet och säkerhet varit ledord, tilldelas Bergrumsgaraget Etapp 1, Ekfatet 3 vid Sjöviksvägen 2016 års ROT-pris.

Konverteringen från Vin & Sprits vinlager från 1950–60-talet till ett modernt garage, har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att man kunnat tillskapa cirka 600 fler bostäder än tidigare planerat och därmed en mycket god totalekonomi för området. Garaget medverkar även till ett hållbart samhällsbyggande genom att, utan att ta ny mark i anspråk, skapa en bättre boendemiljö för de 1400 nya hushållen vid Årstadal.

JM AB har som entreprenör och byggherre tillsammans med Janark Arkitekter AB genomfört ett projekt som till sin storlek och komplexitet imponerar. Bergrummen har anpassats för sitt nya ändamål på ett för historien respektfullt och kreativt sätt. Ljus- och färgsättning är omsorgsfullt utfört för att skapa trygghet och underlätta orientering. I vissa delar visar sig bergrummet i tre fulla våningar och rummet blir nästan sakralt.

Byggherre/fastighetsägare: JM AB
Byggentreprenör: JM AB
Arkitekt:Janark Arkitekter AB
Adress:
Sjöviksvägen 22, Liljeholmskajen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy