Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Redaktör
  • pepjo@blpukmblsaikerathworzj.scbeyq
  • +46-70-367 35 60

Om Publikator Branschstatistik AB

Aktuell branschstatistik i din region

Publikator Branschstatistik publicerar sedan april 2014 nyheter på lokal, regional och riksnivå. Allt publicerat material baseras på egen informationsinhämtning via personliga telefonintervjuer med befattningshavare inom nordiskt näringsliv.

27 års erfarenhet i branschen och årligen mer än 50 000 intervjuer garanterar en hög statistisk säkerhet hos den publicerade informationen.

Adress

  • Publikator Branschstatistik AB
  • Atlasgatan 10
  • 80286 Gävle
  • Sverige