Skip to main content

Fortsatt positiv utveckling för verkstadssektorn

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 14:27 CET

Under december 2016 har verkstadsföretagen svarat på frågor rörande företagets omsättningsutveckling, personalutveckling och investeringsviljan under det kommande året.

Andelen företag som tror på ökad omsättning för det egna bolaget har ökat från fyrtio till fyrtiofyra procent i den aktuella kartläggningen. De som tror på en oförandrad utveckling minskar med fyra procent från femtioen till fyrtiosju. Endast fyra procent bedömer att företagets omsättning kommer att minska 2017 jämfört med 2016.

Inom svensk verkstadsindustri förekommer skiftarbete i relativt låg omfattning, både i jämförelse med konkurrentländerna och i jämförelse med övriga industrigrupper i Sverige. Fjorton procent av de tillfrågade produktionscheferna inom verkstadssektorn uppger under december 2016 att de kör två eller fler skift i dagsläget vilket bör betraktas som en relativt hög nivå.

Branschen har under senare år haft svårt att hittar rätt arbetskraft för sin verksamhet men andelen företag som planerar att anställa har minskat med tio procent från femtioåtta till fyrtioåtta procent sedan samma period i fjol. Fyra procent av verkstäderna bedömer att de kommer att genomföra förändringar som innebär att de kommer att minska den nuvarande personalstyrkan. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffra för ett år sedan var åtta procent.

Läs hela artikeln på branschstatistik.com

Publikator Branschstatistik publicerar sedan april 2014 nyheter på lokal, regional och riksnivå. Allt publicerat material baseras på egen informationsinhämtning via personliga telefonintervjuer med befattningshavare inom nordiskt näringsliv.

30 års erfarenhet i branschen och årligen mer än 50 000 intervjuer garanterar en hög statistisk säkerhet hos den publicerade informationen.