PULS partner Jan Törnell ansluter till PULS management som Chief Medical Scientist

Nyheter   •   Aug 28, 2018 15:15 CEST

Jan Törnell är PULS partner sedan 2012 och har vidare varit projektledare för PULS projektbolag Oncorena. Han är även styrelseordförande i Glactone Pharma, också ett PULS projektbolag, och i LIDDS, ett tidigare PULS projektbolag, samt styrelseledamot i Diaprost och NeuroVive Pharmaceuticals. Jan har tidigare en internationell karriär inom AstraZeneca bland annat som globalt strategiansvarig för forskningsområdet onkologi & infektion och som professor på institutionen för Neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

- Vi är glada över att Jan har valt en än mer aktiv roll i PULS och att han nu blir en del av vårt management. Han kommer att ha ansvar för medicinska frågeställningar i utvärdering av nya projektmöjligheter från tidig forskning och framåt i utvecklingsprocessen. Jag är övertygad om att Jan med sin erfarenhet och expertis kommer att bli ett viktigt stöd i utvecklingen av PULS befintliga projektportfölj och inte minst till ledningen av PULS verksamhet framöver, säger PULS VD Sarah Fredriksson.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se. 

- Vi är glada över att Jan har valt en än mer aktiv roll i PULS och att han nu blir en del av vårt management. Han kommer att ha ansvar för medicinska frågeställningar i utvärdering av nya projektmöjligheter från tidig forskning och framåt i utvecklingsprocessen, säger PULS VD Sarah Fredriksson.

Läs vidare »

Tankar från samtalet om framtidens life science näring i Sverige

Nyheter   •   Jul 02, 2018 13:45 CEST

- Jag är övertygad om att vi i branschen själva måste forma vår framtid. Vi måste söka globalt kapital likväl som vi självklart arbetar med kunder på en global marknad, även om vi verkar nationellt. Vi i PULS ser fram emot att ta del av dem och vara en aktiv spelare i den svenska life science industrins framtid, säger Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB.

The Swedish oncology company Oncorena appoints new CEO

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 09:00 CEST

Oncorena AB announces that a new full-time CEO has been appointed effective July 1. 
Lars Grundemar will lead the company in the intense development phase ahead.

Oncorena develops a completely new and potentially groundbreaking treatment for patients with metastatic kidney cancer. The company is approaching a more intense development phase that will require a full-time CEO. Lars Grundemar has served as the Chief Scientific Officer of Oncorena and he will now assume the CEO position on July 1, 2018.

Dr. Jan Törnell has successfully led Oncorena since 2013 as part-time CEO. Because of other ongoing commitments, he is unable to fill this position full-time.

Lars Grundemar, M.D., Ph.D., has more than 20 years leadership experience from the global pharmaceutical industry with assignments in major corporations and different countries in Europe and in the US. Dr. Grundemar has been leading multiple drug development projects across various therapeutic areas, including oncology. He has established new departments and introduced novel ways to improve research and development functions.

“We are excited to work with Lars Grundemar as CEO to bring Oncorena into the clinical phase in the near future,” says Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board of Oncorena. “We would also like to thank Jan Törnell for his excellent leadership through the company’s preclinical development phase.”

“I am very honored over this trust and look forward to this challenge. It’s a great privilege to be able to contribute to the development of a novel therapeutic principle to combat cancer and to improve the quality of life for patients suffering from kidney cancer,” says Lars Grundemar, new CEO of Oncorena.

“I strongly believe in the success for Oncorena and I’m certain that the company is in the best of hands moving forward. I will make every effort to contribute to a smooth transition for Lars Grundemar into his new role as CEO,” says Jan Törnell, currently CEO of Oncorena.

For further information, please contact
Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board, Oncorena AB,bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se,
phone +46 (0)70 746 0000

Lars Grundemar, CEO of Oncorena from July 1, lars.grundemar@oncorena.com,
phone +46 (0) 76 209 5518

Jan Törnell, CEO, Oncorena AB, jan.tornell@pulsinvest.se
phone +46 (0)70 676 0008

About kidney cancer
Approximately 1,000 patients are affected by kidney cancer annually in Sweden and around 600 of them die. 80% of the patients are between 40 and 69 years of age when they are diagnosed (median age 63 years). The disease can often be cured with surgery if detected in time, but unfortunately the diagnosis is often made when the tumor has already spread to other organs. The prognosis is then considerably less favorable and certain groups have a median survival of only approx. 1.5 years. Today the disease is treated with various types of targeted and immuno-active drugs, often with severe side effects, and standard chemotherapy drugs have only very limited effect. There is therefore a great need for new, effective and safe drugs.

About the project
The substance, orellanine, originally emanates from a mushroom and has been ingested by mistake by a number of people. The effects are well documented and are limited to the kidneys. As the target group for the treatment is patients with metastatic kidney cancer who are undergoing dialysis the side effect profile is believed to be relatively mild. Experimental studies indicate that the effect may be dramatically positive. The preclinical studies will be completed during 2018, whereupon the clinical study is expected to start in the spring of 2019. Learn more at www.oncorena.com.

About Oncorena
Oncorena develops a completely new and potentially revolutionizing treatment for patients with metastatic kidney cancer. The treatment is based on research at the University of Gothenburg, Sweden, led by professors Börje Haraldsson and Jenny Nyström. The project was initially developed with support from Vinnova, Sweden’s Innovation Agency, and GU Ventures and is now mainly financed by PULS AB, and HealthCap,a family of venture capital funds investing globally in life sciences.  

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena AB announces that a new full-time CEO has been appointed effective July 1. Lars Grundemar will lead the company in the intense development phase ahead.

Läs vidare »

PULS har ny styrelseordförande och fokuserar på förändringsarbetet

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:35 CEST

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) höll årsstämma den 12 juni 2018 i Helsingborg. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Michael Oredsson och Karin Wingstrand. Till nya styrelseledamöter valdes Roland Andersson, Johan Lund och Andreas Segerros. Johan Lund valdes till ny styrelseordförande.

Styrelseledamoten Roland Andersson är professor i kirurgi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Han har sitt kliniska- och forskningsfokus på bukspottkörtel-, lever- och gallvägsmaligniteter och leder en translationell forskningsgrupp. Han har ett extensivt internationellt nätverk och har som entreprenör bildat sex bolag.

Styrelseledamoten Andreas Segerros är sedan april 2018 Venture Partner på Sunstone och dessförinnan, från 2012, var han partner på Sunstone Capital med fokus på investeringar inom läkemedelsbehandlingar och ”drug delivery”. Han har varit verksam inom Sunstone sedan 2007. Han har över 20 års erfarenhet från affärsutveckling och operativ planering inom läkemedelsindustrin med internationell erfarenhet från positioner i Europa, USA och Japan.

Styrelseordförande Johan Lund, MD, PhD, har en bred och gedigen vetenskaplig erfarenhet från forskning och utveckling av innovativa behandlingar inom områdena inflammation, immunologi, andning och CNS/smärta från ledande positioner på bland annat Celgene och Pfizer i Cambridge, Massachusetts, i USA samt AstraZeneca i Sverige och England.

En presentation (på engelska) av hela styrelsen finns på PULS hemsida.

Ändrad strategi och aktivt förändringsarbete
PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

– PULS befinner sig i ett spännande skede med en portfölj med projekt i både tidig och sen utvecklingsfas, men med utrymme för flera nya projekt. Vår ändrade strategi ska säkerställa förändringsarbetet och vidareutvecklingen av PULS till ett framgångsrikt life science-bolag som levererar innovativa produkter, hållbar tillväxt och god avkastning till våra aktieägare, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS.

Läs gärna mer i PULS årsredovisning 2017 på bolagets hemsida.

För mer information
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

​P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) höll årsstämma den 12 juni 2018 i Helsingborg. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Michael Oredsson och Karin Wingstrand. Till nya styrelseledamöter valdes Roland Andersson, Johan Lund och Andreas Segerros. Johan Lund valdes till ny styrelseordförande.

Läs vidare »

PULS rekryterar Fredrik Lindgren som Chief Business Officer

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 15:00 CEST

Den 1 juli 2018 tillträder Fredrik Lindgren som Chief Business Officer, CBO, i PULS. I sin nya roll kommer Fredrik arbeta med den strategiska och operativa affärsutvecklingen av PULS portfölj samt bidra med stöd till utvecklingen av respektive projektbolag.

Närmast kommer Fredrik Lindgren från rollen som Senior Director, Head of Global Business Development, på LEO Pharma. Han har en gedigen erfarenhet från affärsutvecklingsprocesser genom flera tidigare roller på bland annat AstraZeneca och Umetrics AB. Fredrik har en doktorsexamen och en masterexamen inom kemi från Umeå universitet.

- Det är glädjande att välkomna Fredrik Lindgren till vårt team. PULS har som en del i bolagets strategi att stärka organisationen med stort fokus på affärsutveckling av vår projektportfölj. Vi är därför nu nöjda med att ha nyrekryteringen på plats vilket har varit en av våra målsättningar under våren. Fredriks breda industriella och internationella erfarenhet från affärsutveckling, partnerfinansierade projekt, uppköp och försäljning av större läkemedelsprojekt och produktportföljer kompletterar PULS-teamet på ett utmärkt sätt, säger Sarah Fredriksson, PULS VD.

PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Den 1 juli 2018 tillträder Fredrik Lindgren som Chief Business Officer, CBO, i PULS. I sin nya roll kommer Fredrik att arbeta med den strategiska och operativa affärsutvecklingen av PULS portfölj samt bidra med stöd till utvecklingen av respektive projektbolag.

Läs vidare »

PULS hires Fredrik Lindgren as Chief Business Officer

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 15:00 CEST

On July 1, 2018 Fredrik Lindgren will assume the position of Chief Business Officer (CBO) at PULS. In his new role Fredrik will work with strategic and operational business development of the PULS portfolio, as well as contribute with support to the development of the individual project companies.

Most recently Fredrik Lindgren held the position of Senior Director, Head of Global Business Development, at LEO Pharma. He has extensive experience of business development processes through several earlier positions at companies such as AstraZeneca and Umetrics AB. Fredrik holds both a PhD and a Master’s degree in chemistry from Umeå University.

“We are excited to welcome Fredrik Lindgren to our team. Part of the strategy at PULS is to strengthen the organization with a major focus on business development in our project portfolio. We are therefore pleased to have completed the recruitment process, which has been one of our objectives during the spring. Fredrik’s extensive industrial and international experience of business development, partner-financed projects, purchases and sales of major pharmaceutical projects and product portfolios is a brilliant complement to the PULS team,” says Sarah Fredriksson, CEO of PULS.

The PULS business concept is to develop innovative treatment methods with great patient benefit and sell them to industrial partners for further development and distribution to patients on a global market. We strive to ensure that our customers on the global market choose PULS projects based on quality, patient benefit and market potential. Our goal is to provide solid returns for our shareholders by maximizing the value of product ideas together with innovators in pharma and medtech, where PULS provides clear business-oriented entrepreneurial knowhow, broad scientific expertise and long-term financing.

For more information, please contact:
Sarah Fredriksson, CEO, P.U.L.S. AB, +46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

About PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences / Partners for Development investments in the Life Sciences) is a Swedish life science company with a unique combination of researchers and industry representatives who work together with innovators to commercialize ideas through capital, know-how and a committed partnership. PULS invests in early projects and develops them in close collaboration with innovators, shepherding them all the way from idea to completed attractive project for industry. Since 2002 PULS has started eleven project companies: two were sold, one was discontinued, two were floated on the stock market (AcuCort and LIDDS), and one was outlicensed. PULS has its headquarters in Helsingborg. Current PULS projects: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena and Trophea. www.pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

On July 1, 2018 Fredrik Lindgren will assume the position of Chief Business Officer (CBO) at PULS. In his new role Fredrik will work with strategic and operational business development of the PULS portfolio, as well as contribute with support to the development of the individual project companies.

Läs vidare »

Glactone Pharma erhåller finansiering från Swelife och Medtech4health

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:45 CEST

I stark konkurrens och efter extern granskning har Glactone Pharma i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet tilldelats ett anslag på 1,000,000 SEK från Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Glactone Pharmas finansierade projekt, STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer, syftar till att undersöka mekanismen bakom kombinationseffekten av STAT3 blockering och immunterapi. Att utröna mekanismen är ett viktigt steg i utvecklingen av en effektiv immunterapi för prostatacancer. Utlysningen syftade till att främja projekt med stor innovationspotential som kan adressera betydande behov och efterfrågan från patienter, vårdgivare och sjukvård.

Glactone Pharma är ett svenskt biotech bolag som utvecklar nya läkemedel som kan inhibera transkriptionsfaktorn STAT3, en väldigt lovande måltavla i cancer. Projektet är ett samarbete med Dr Andreas Lundqvist, docent, Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology och Professor Anders Bjartell, Department of Translational Medicine, Lunds universitet. Glactone Pharma kommer att bidra med expertis inom läkemedelsutveckling samt tillgång till bolagets kandidatsubstans. Dr Lundqvists och Professor Bjartells forskningsgrupper kommer att bidra med expertis inom tumör-immunologi respektive prostatacancer.

Målsättningen med projektet är att undersöka mekanismen som kopplar STAT3 blockering med en ökad effekt av “checkpoint inhibition” immunterapi i prostatacancer. Genom att använda avancerade modeller av prostatacancer kommer interaktionerna mellan immunceller och cancerceller till följd av STAT3 blockering att studeras. Att ha denna kunskap är av stor betydelse för att kunna förutse vilka patienter som kommer att svara på behandling och för att kunna styra den optimala behandlingen, vilket ökar sannolikheten för framgång i framtida kliniska studier.

Martin Johansson, projektledare på Glactone Pharma, säger: “Immunterapi är idag ett av de mest spännande och lovande områdena inom läkemedelsutveckling. Men många begränsningar finns. Med det beviljade finansieringsstödet för det här projektet kan vi tillmötesgå ett stort medicinskt behov och förhoppningsvis ta fram en innovativ och effektiv behandling för prostatacancerpatienter. Vi är mycket tacksamma för erkännandet och vi ser fram emot att få samarbeta med två ledande svenska akademiska institutioner”.

Om immunterapi
Immunterapi är en behandlingsform som aktiverar och utnyttjar kroppens egna immunsystem för att känna igen och angripa tumörer. Det är idag det snabbast växande och mest lovande området inom cancerforskning. Med den stora potential som finns med immunterapi finns det också ett stort intresse.

Om STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett signaleringsprotein som ofta är aktiverat i olika typer av cancer. 

STAT3 är en mycket lovande måltavla för läkemedel i cancer med både preklinisk och klinisk data som stödjer att STAT3 spelar en viktig roll vid uppkomsten och utvecklingen av tumörer. Framförallt är STAT3 involverat i mekanismer som möjliggör att tumörer och cancerceller kan undgå immunsystemet och bli behandlingsresistenta.

STAT3 är en svår måltavla för läkemedel då det är ett intracellulärt protein som saknar enzymatisk aktivitet och som kan aktiveras av flera uppströmsfaktorer. Trots att STAT3 inte är en ”klassisk måltavla”, så har Glactone Pharma utvecklat oralt biotillgängliga småmolekylära substanser som direkt kan inhibera STAT3.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biotech bolag inom PULS och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. PULS är ett life science bolag med en unik kombination av forskare och företagare som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att bidra med kapital, kunnande och samarbete.

Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för användning med immunterapier och för behandling av läkemedelsresistenta cancertyper. STAT3 är direkt involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot riktade cancerbehandlingar, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas vision är att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland. Uppgiften är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer. Läs gärna mer på www.vinnova.se.

För mer information, vänligen kontaktaJan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma AB, +46 (0)70 676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, projektledare, Glactone Pharma AB, +46 (0)76 006 60 29 eller martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Glactone Pharma har i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet tilldelats ett anslag på 1,000,000 SEK från Swelife och MedTech4Health. Glactone Pharmas finansierade projekt, STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer, syftar till att undersöka mekanismen bakom kombinationseffekten av STAT3 blockering och immunterapi.

Läs vidare »

Glactone Pharma receives funding from Swelife and Medtech4health

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:45 CEST

In strong competition and after external examination, Glactone Pharma in collaboration with researchers from Karolinska Institutet and Lund University has been awarded a SEK 1,000,000 (approx. USD 115,000) grant from Swelife and Medtech4health, two Swedish national life-science innovation programs funded by Vinnova, Sweden’s Innovation Agency. Glactone Pharma’s funded project, STAT3 inhibition as immunotherapy for the treatment of prostate cancer, aims to investigate the mechanism behind the combination effect of STAT3 inhibition and immunotherapy. Unravelling the mechanism is an important step in the development towards an effective immunotherapy for prostate cancer. The call for applications was aimed towards projects that have a strong innovation potential and that address unmet medical needs and demands from patients, caregivers and healthcare systems.

Glactone Pharma is a Swedish biotech company developing novel drugs that can inhibit the transcription factor STAT3, a highly relevant drug target in cancer. The project is a collaboration with Dr Andreas Lundqvist, Associate Professor, Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology and Professor Anders Bjartell, Department of Translational Medicine, Medical Faculty, Lund University. Glactone Pharma will provide expertise in drug development as well as access to the company’s candidate drug. The groups of Dr Lundqvist and Professor Bjartell will provide expertise in the areas of tumor immunology and prostate cancer respectively.

The objective for this project is to investigate the mechanism that links STAT3 inhibition to increased efficacy of checkpoint inhibition immunotherapy in prostate cancer. Using advanced models of prostate cancer, the interactions between immune cells and prostate cancer cells following STAT3 inhibition will be studied. Having this information is very important in order to predict which patients might respond and to guide the optimal treatment, thereby increasing the chances of success in future clinical trials.

Martin Johansson, CEO of Glactone Pharma, says: “Immunotherapy is one of the most exciting and promising areas of drug development today. However, many limitations exist. With the funding for this project, we can address a great unmet medical need and potentially bring forward an innovative and effective treatment for prostate cancer patients. We are very grateful to be recognized in this way and we look forward to collaborating with two leading Swedish academic institutions.”

About immunotherapy
Immunotherapy is a treatment modality that activates and utilizes the body’s own immune system to recognize and attack tumors and is today the fastest growing and most promising area of cancer research. With the great potential that immunotherapies offer for cancer patients, a large interest in novel immunotherapies has arisen.

About STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) is a transcription factor/signaling protein that is frequently activated in many forms of cancer.

STAT3 is a highly promising target in cancer with both preclinical and clinical data supporting the important roles that STAT3 plays in cancer occurrence and progression. In particular, STAT3 is involved in mechanisms that enable tumors and cancer cells to evade the immune system and become treatment resistant.

STAT3 is an intractable drug target as it is an intracellular protein with no enzymatic activity and is activated by multiple upstream factors. Despite STAT3 not being a “classic drug target”, Glactone Pharma has developed orally bioavailable small molecule inhibitors that can directly inhibit the function of STAT3.

About Glactone Pharma
Glactone Pharma is a biotech company within PULS and is based on ground-breaking science from Lund University in Sweden. PULS is a Swedish life science company with a unique combination of scientists and industrialists who together with innovators are commercializing ideas by providing capital, know-how and committed partnership.
Glactone Pharma has developed a pipeline of novel potential drugs that target the STAT3 transcription factor for the use in immuno-oncology and for the treatment of advanced treatment resistant cancers.STAT3 is directly involved in tumor mediated immune suppression and in treatment resistance making it an ideal target in combination treatments. To read more, visit www.glactone.com and www.pulsinvest.se.

About Vinnova
Vinnova is Sweden's government agency for innovation.Vinnova's vision is for Sweden to become a leading global player in research and innovation. The mission is to contribute to sustainable growth by improving the conditions for innovation. Vinnova does this mainly by funding innovation projects and the research needed to develop new solutions. Vinnova also invests long term in strong research and innovation environments. Learn more at www.vinnova.se.

For more information, please contact
Jan Törnell, Chairman of the Board, Glactone Pharma AB, +46 (0)70 676 00 08 or jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, CEO, Glactone Pharma AB, +46 (0)76 006 60 29 or martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

​Glactone Pharma, in collaboration with researchers from Karolinska Institutet and Lund University, has been awarded a SEK 1,000,000 (approx. USD 115,000) grant from Swelife and Medtech4health. Glactone Pharma’s project, STAT3 inhibition as immunotherapy for the treatment of prostate cancer, aims to investigate the mechanism behind the combination effect of STAT3 inhibition and immunotherapy.

Läs vidare »

PULS kallar till extra bolagsstämma för beslut om en riktad nyemission

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 08:00 CET

PULS kallar till en extra bolagsstämma den 27 mars 2018 för att föreslå beslut om en riktad nyemission av så kallade units, där varje unit består av en aktie och två teckningsoptioner. Emissionsvolymen uppgår till 200 MSEK, varav 100 MSEK i aktier och ytterligare 100 MSEK i teckningsoptioner.

Emissionen riktas till en grupp om sju enskilda investerare: Longbow S/A, Länsförsäkringar Skåne, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Länsförsäkringar Halland, Grevermond Investments Ltd, Grenspecialisten AB och LMK Forward AB. Teckning av units ska ske i början av april och teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den 30 juni 2019.

- PULS styrelse och ledning har antagit en ny strategisk inriktning och en plan som på tre års sikt ska skapa ett starkare kassaflöde och ge utrymme för en god avkastning. För att lyckas krävs både kapital och en dynamisk ägarkonstellation som delar PULS vision. Vi är mycket glada över att våra huvudägare stödjer förändringsarbetet och att vi nu också fått in nya ägare som tillsammans kommer att stärka PULS finansiella position. Detta i sin tur innebär att PULS får förutsättningar för att omsätta bolagets strategi till handling i linje med vår vision, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS.

PULS skapar värde
PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Läs vidare »

Life science-bolaget PULS skapar en mötesplats i Stockholm och Uppsala regionen

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 09:00 CET

PULS öppnar ett kontor i Stockholm för att skapa en mötesplats och öka närheten till innovatörer som har spännande life science projekt på gång i Stockholm och Uppsala regionen.

PULS investerar i och utvecklar tidiga life science projekt och har lång erfarenhet av att attrahera och samarbete med erfarna entreprenörer, forskare och industrimänniskor från den svenska medicinteknik- och läkemedelsindustrin. Rollen för det nya lokalkontoret i Stockholm är att underlätta för innovatörer och entreprenörer att träffas och interagera med PULS. Kontoret ska administreras av PULS partners som är baserade i regionen. PULS partnerskap består av ett 40-tal personer som representerar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och exit av projekt.

Ambitionen är att på lokal nivå stärka PULS närvaro i de svenska life science klustren. Sedan flera år tillbaka har PULS ett lokalkontor i Göteborg, Sahlgrenska Science Park, och sedan tidigare i år har ett samarbete inletts med SmiLe inkubatorn i Lund, Medicon Village. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

– Genom att ha en lokal närvaro i Stockholm och Uppsala regionen skapar vi en mötesplats där PULS kan få kontakt med nya och spännande tidiga projekt. Det hjälper oss att bygga ut vårt nätverk och samtidigt skapa en möjlighet att marknadsföra PULS verksamhet. Kan vi sedan i vår tur bidra med erfarenhet från vår verksamhet och få till nya konstellationer så är vi självklart glada för det, säger Sarah Fredriksson, vd för PULS.

PULS nya mötesplats ligger i Mörby Centrum:
PULS Stockholm
Svärdvägen 3B
SE-182 33 Danderyd

Läs gärna mer om PULS på bolagets hemsida.

För mer information
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2003 har PULS startat elva projektbolag, fem projekt har avyttrats varav två är börsintroducerade (AcuCort och LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

PULS öppnar ett kontor i Stockholm för att skapa en mötesplats och öka närheten till innovatörer som har spännande life science projekt på gång i Stockholm och Uppsala regionen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • sasfrajnh.tffruwedumriiiksixsoorn@jhpulelsnwinvyvebustko.sdnemc
  • 070 261 4575

Om P.U.L.S. AB

Partners for Development Investments in Life Sciences

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel för behandling av den smittsamma ögoninfektionen epidemisk keratokonjunktivit (EKC). EKC förekommer över hela världen men är mera vanlig i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. www.adenovir.com

Belina Pharma utvecklar en produkt för behandling av bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och drabbar årligen 1,7 miljoner kvinnor globalt.

Glactone Pharma utvecklar ett nytt läkemedel mot kastrationsresistent prostatacancer, ett skede av sjukdomen då cancern uppnått resistens mot hormonell läkemedelsbehandling. Idag saknar dessa patienter, cirka 40 procent av alla prostatacancerdrabbade, en effektiv behandling. www.glactone.com

Oncorena utvecklar en behandling mot metastaserad njurcancer, baserad på den naturliga substansen orellanin. Orellanin finns i svamp och leder till stora njurskador vid oavsiktlig förtäring. Idag är prognosen för patienter med metastaserad njurcancer mycket dålig. De behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag förlänger livet i snitt i sex månader. www.oncorena.com

Trophea kombinerar två kända substanser som har visat sig ha positiva effekter avseende hudatrofi (förtunnad hud). Det finns idag inte någon effektiv behandling mot hudatrofi som är ett känt problem och bieffekt vid långvarig behandling med topikala glukokortikoider.

Adress

  • P.U.L.S. AB
  • Kullagatan 8
  • SE-252 20 Helsingborg, Sweden
  • Vår hemsida