Trophea’s topical combination product against skin atrophy progresses into clinical Phase I

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 12:00 CEST

The Danish Medicines Agency and the Ethics Committee in Region Sjaelland have both given Trophea Development approval to initiate the first clinical study, a Phase I study, with an innovative combination product against skin atrophy. The clinical study will be performed at Sjaelland’s University Hospital in Roskilde in Denmark.

The development program has progressed according to plan. Trophea’s topical combination product has been developed and manufactured according to Good Manufacturing Practice (GMP), the preclinical phase has been completed and the project is now progressing into the clinical phase. The project is based on an innovative combination of two well-documented and studied substanceswith different mode of actions of which both seem to reverse skin atrophy.

A recognized problem in connection with long-term treatment with corticosteroids is that patients may develop skin atrophy as a side-effect. The innovator group has shown that a combination of two well-known substances increases the formation of procollagen in the skin, promoting the regeneration of the damaged atrophied skin.

“A product that effectively can treat skin atrophy is highly asked for since there are no such treatments today. People that are at risk for developing skin atrophy, and may be helped by this new treatment, would be psoriasis, atopic dermatitis and eczema patients with long time exposure to glucocorticoids,” says Jan Faergemann, innovator and Professor in Dermatology at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg in Sweden.

“I am very pleased that our development program has reached this important milestone enabling us to initiate the company’s first clinical trial with Trophea topical combination gel against skin atrophy,” says Jeanette Robertsson, project leader at Trophea Development AB.

About Trophea
Trophea is a start-up company developing an innovative medication against skin atrophy. Trophea AB and its subsidiary Trophea Development AB were founded in 2016. The companies are part of the group of the Swedish company PULS (Partners for Development Investments in Life Sciences, P.U.L.S. AB) and are based in Helsingborg, Sweden. For further information about Trophea and the project, see www.tropheadevelopment.com.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

The Danish Medicines Agency and the Ethics Committee in Region Sjaelland have both given Trophea Development approval to initiate the first clinical study, a Phase I study, with an innovative combination product against skin atrophy. The clinical study will be performed at Sjaelland’s University Hospital in Roskilde in Denmark.

Läs vidare »

Tropheas kombinationsprodukt för lokalbehandling av hudatrofi går in i klinisk Fas 1

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 12:00 CEST

Det danska läkemedelsverket och etikkommittén för Region Själland har båda beviljat Trophea Development godkännande att starta den första kliniska studien, en Fas 1-studie, med en innovativ kombinationsprodukt mot hudatrofi. Den kliniska studien kommer att genomföras vid Själlands universitetssjukhus i Roskilde i Danmark.

Utvecklingsprogrammet har framskridit enligt plan. Tropheas kombinationsprodukt för lokalbehandling har utvecklats och tillverkats enligt Good Manufacturing Practice (GMP, god tillverkningssed), den prekliniska fasen har fullbordats och projektet går nu vidare in i klinisk fas. Projektet baseras på en innovativ kombination av två väldokumenterade och välstuderade substanser med olika verkningsmekanismer som båda tycks reversera hudatrofi.

Ett känt problem i samband med långvarig behandling med kortikosteroider är att patienter kan utveckla hudatrofi som en biverkan. Gruppen av innovatörer har visat att en kombination av två välkända substanser ökar bildningen av prokollagen i huden, vilket stimulerar regenereringen av den skadade atrofierade huden.

”En produkt som effektivt kan behandla hudatrofi är mycket efterfrågad då det inte finns några sådana behandlingar idag. Personer som riskerar att utveckla hudatrofi, och som kan bli hjälpta av denna nya behandling, kan vara patienter med psoriasis, atopisk dermatit och eksempatienter som exponerats för glukokortikoider under lång tid”, säger Jan Faergemann, innovatör och professor i dermatologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

”Jag är mycket glad att vårt utvecklingsprogram har nått denna milstolpe, som gör det möjligt för oss att starta bolagets första kliniska prövning med Tropheas kombinationsgel för lokalbehandling av hudatrofi”, säger Jeanette Robertsson, projektledare vid Trophea Development AB.

Om Trophea
Trophea är ett start-up bolag som utvecklar en innovativ behandling mot hudatrofi. Trophea AB och dotterbolaget Trophea Development AB grundades 2016. Företagen ingår i den svenska bolagsgruppen PULS (Partners for Development Investments in Life Sciences, P.U.L.S. AB) och är baserade i Helsingborg. För ytterligare information om Trophea och projektet, se www.tropheadevelopment.com.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Det danska läkemedelsverket och etikkommittéen för Region Själland har båda beviljat Trophea Development godkännande att starta den första kliniska studien, en Fas 1-studie, med en innovativ kombinationsprodukt mot hudatrofi. Den kliniska studien kommer att genomföras vid Själlands universitetssjukhus i Roskilde i Danmark.

Läs vidare »

Intensiv höstglöd i nordisk life science och inte minst i PULS

Nyheter   •   Okt 02, 2018 10:45 CEST

PULS partner Jan Törnell ansluter till PULS management som Chief Medical Scientist

Nyheter   •   Aug 28, 2018 15:15 CEST

Jan Törnell är PULS partner sedan 2012 och har vidare varit projektledare för PULS projektbolag Oncorena. Han är även styrelseordförande i Glactone Pharma, också ett PULS projektbolag, och i LIDDS, ett tidigare PULS projektbolag, samt styrelseledamot i Diaprost och NeuroVive Pharmaceuticals. Jan har tidigare en internationell karriär inom AstraZeneca bland annat som globalt strategiansvarig för forskningsområdet onkologi & infektion och som professor på institutionen för Neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

- Vi är glada över att Jan har valt en än mer aktiv roll i PULS och att han nu blir en del av vårt management. Han kommer att ha ansvar för medicinska frågeställningar i utvärdering av nya projektmöjligheter från tidig forskning och framåt i utvecklingsprocessen. Jag är övertygad om att Jan med sin erfarenhet och expertis kommer att bli ett viktigt stöd i utvecklingen av PULS befintliga projektportfölj och inte minst till ledningen av PULS verksamhet framöver, säger PULS VD Sarah Fredriksson.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se. 

- Vi är glada över att Jan har valt en än mer aktiv roll i PULS och att han nu blir en del av vårt management. Han kommer att ha ansvar för medicinska frågeställningar i utvärdering av nya projektmöjligheter från tidig forskning och framåt i utvecklingsprocessen, säger PULS VD Sarah Fredriksson.

Läs vidare »

Tankar från samtalet om framtidens life science näring i Sverige

Nyheter   •   Jul 02, 2018 13:45 CEST

- Jag är övertygad om att vi i branschen själva måste forma vår framtid. Vi måste söka globalt kapital likväl som vi självklart arbetar med kunder på en global marknad, även om vi verkar nationellt. Vi i PULS ser fram emot att ta del av dem och vara en aktiv spelare i den svenska life science industrins framtid, säger Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB.

The Swedish oncology company Oncorena appoints new CEO

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 09:00 CEST

Oncorena AB announces that a new full-time CEO has been appointed effective July 1. 
Lars Grundemar will lead the company in the intense development phase ahead.

Oncorena develops a completely new and potentially groundbreaking treatment for patients with metastatic kidney cancer. The company is approaching a more intense development phase that will require a full-time CEO. Lars Grundemar has served as the Chief Scientific Officer of Oncorena and he will now assume the CEO position on July 1, 2018.

Dr. Jan Törnell has successfully led Oncorena since 2013 as part-time CEO. Because of other ongoing commitments, he is unable to fill this position full-time.

Lars Grundemar, M.D., Ph.D., has more than 20 years leadership experience from the global pharmaceutical industry with assignments in major corporations and different countries in Europe and in the US. Dr. Grundemar has been leading multiple drug development projects across various therapeutic areas, including oncology. He has established new departments and introduced novel ways to improve research and development functions.

“We are excited to work with Lars Grundemar as CEO to bring Oncorena into the clinical phase in the near future,” says Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board of Oncorena. “We would also like to thank Jan Törnell for his excellent leadership through the company’s preclinical development phase.”

“I am very honored over this trust and look forward to this challenge. It’s a great privilege to be able to contribute to the development of a novel therapeutic principle to combat cancer and to improve the quality of life for patients suffering from kidney cancer,” says Lars Grundemar, new CEO of Oncorena.

“I strongly believe in the success for Oncorena and I’m certain that the company is in the best of hands moving forward. I will make every effort to contribute to a smooth transition for Lars Grundemar into his new role as CEO,” says Jan Törnell, currently CEO of Oncorena.

For further information, please contact
Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board, Oncorena AB,bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se,
phone +46 (0)70 746 0000

Lars Grundemar, CEO of Oncorena from July 1, lars.grundemar@oncorena.com,
phone +46 (0) 76 209 5518

Jan Törnell, CEO, Oncorena AB, jan.tornell@pulsinvest.se
phone +46 (0)70 676 0008

About kidney cancer
Approximately 1,000 patients are affected by kidney cancer annually in Sweden and around 600 of them die. 80% of the patients are between 40 and 69 years of age when they are diagnosed (median age 63 years). The disease can often be cured with surgery if detected in time, but unfortunately the diagnosis is often made when the tumor has already spread to other organs. The prognosis is then considerably less favorable and certain groups have a median survival of only approx. 1.5 years. Today the disease is treated with various types of targeted and immuno-active drugs, often with severe side effects, and standard chemotherapy drugs have only very limited effect. There is therefore a great need for new, effective and safe drugs.

About the project
The substance, orellanine, originally emanates from a mushroom and has been ingested by mistake by a number of people. The effects are well documented and are limited to the kidneys. As the target group for the treatment is patients with metastatic kidney cancer who are undergoing dialysis the side effect profile is believed to be relatively mild. Experimental studies indicate that the effect may be dramatically positive. The preclinical studies will be completed during 2018, whereupon the clinical study is expected to start in the spring of 2019. Learn more at www.oncorena.com.

About Oncorena
Oncorena develops a completely new and potentially revolutionizing treatment for patients with metastatic kidney cancer. The treatment is based on research at the University of Gothenburg, Sweden, led by professors Börje Haraldsson and Jenny Nyström. The project was initially developed with support from Vinnova, Sweden’s Innovation Agency, and GU Ventures and is now mainly financed by PULS AB, and HealthCap,a family of venture capital funds investing globally in life sciences.  

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena AB announces that a new full-time CEO has been appointed effective July 1. Lars Grundemar will lead the company in the intense development phase ahead.

Läs vidare »

PULS har ny styrelseordförande och fokuserar på förändringsarbetet

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:35 CEST

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) höll årsstämma den 12 juni 2018 i Helsingborg. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Michael Oredsson och Karin Wingstrand. Till nya styrelseledamöter valdes Roland Andersson, Johan Lund och Andreas Segerros. Johan Lund valdes till ny styrelseordförande.

Styrelseledamoten Roland Andersson är professor i kirurgi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Han har sitt kliniska- och forskningsfokus på bukspottkörtel-, lever- och gallvägsmaligniteter och leder en translationell forskningsgrupp. Han har ett extensivt internationellt nätverk och har som entreprenör bildat sex bolag.

Styrelseledamoten Andreas Segerros är sedan april 2018 Venture Partner på Sunstone och dessförinnan, från 2012, var han partner på Sunstone Capital med fokus på investeringar inom läkemedelsbehandlingar och ”drug delivery”. Han har varit verksam inom Sunstone sedan 2007. Han har över 20 års erfarenhet från affärsutveckling och operativ planering inom läkemedelsindustrin med internationell erfarenhet från positioner i Europa, USA och Japan.

Styrelseordförande Johan Lund, MD, PhD, har en bred och gedigen vetenskaplig erfarenhet från forskning och utveckling av innovativa behandlingar inom områdena inflammation, immunologi, andning och CNS/smärta från ledande positioner på bland annat Celgene och Pfizer i Cambridge, Massachusetts, i USA samt AstraZeneca i Sverige och England.

En presentation (på engelska) av hela styrelsen finns på PULS hemsida.

Ändrad strategi och aktivt förändringsarbete
PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

– PULS befinner sig i ett spännande skede med en portfölj med projekt i både tidig och sen utvecklingsfas, men med utrymme för flera nya projekt. Vår ändrade strategi ska säkerställa förändringsarbetet och vidareutvecklingen av PULS till ett framgångsrikt life science-bolag som levererar innovativa produkter, hållbar tillväxt och god avkastning till våra aktieägare, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS.

Läs gärna mer i PULS årsredovisning 2017 på bolagets hemsida.

För mer information
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

​P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) höll årsstämma den 12 juni 2018 i Helsingborg. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Michael Oredsson och Karin Wingstrand. Till nya styrelseledamöter valdes Roland Andersson, Johan Lund och Andreas Segerros. Johan Lund valdes till ny styrelseordförande.

Läs vidare »

PULS rekryterar Fredrik Lindgren som Chief Business Officer

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 15:00 CEST

Den 1 juli 2018 tillträder Fredrik Lindgren som Chief Business Officer, CBO, i PULS. I sin nya roll kommer Fredrik arbeta med den strategiska och operativa affärsutvecklingen av PULS portfölj samt bidra med stöd till utvecklingen av respektive projektbolag.

Närmast kommer Fredrik Lindgren från rollen som Senior Director, Head of Global Business Development, på LEO Pharma. Han har en gedigen erfarenhet från affärsutvecklingsprocesser genom flera tidigare roller på bland annat AstraZeneca och Umetrics AB. Fredrik har en doktorsexamen och en masterexamen inom kemi från Umeå universitet.

- Det är glädjande att välkomna Fredrik Lindgren till vårt team. PULS har som en del i bolagets strategi att stärka organisationen med stort fokus på affärsutveckling av vår projektportfölj. Vi är därför nu nöjda med att ha nyrekryteringen på plats vilket har varit en av våra målsättningar under våren. Fredriks breda industriella och internationella erfarenhet från affärsutveckling, partnerfinansierade projekt, uppköp och försäljning av större läkemedelsprojekt och produktportföljer kompletterar PULS-teamet på ett utmärkt sätt, säger Sarah Fredriksson, PULS VD.

PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Den 1 juli 2018 tillträder Fredrik Lindgren som Chief Business Officer, CBO, i PULS. I sin nya roll kommer Fredrik att arbeta med den strategiska och operativa affärsutvecklingen av PULS portfölj samt bidra med stöd till utvecklingen av respektive projektbolag.

Läs vidare »

PULS hires Fredrik Lindgren as Chief Business Officer

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 15:00 CEST

On July 1, 2018 Fredrik Lindgren will assume the position of Chief Business Officer (CBO) at PULS. In his new role Fredrik will work with strategic and operational business development of the PULS portfolio, as well as contribute with support to the development of the individual project companies.

Most recently Fredrik Lindgren held the position of Senior Director, Head of Global Business Development, at LEO Pharma. He has extensive experience of business development processes through several earlier positions at companies such as AstraZeneca and Umetrics AB. Fredrik holds both a PhD and a Master’s degree in chemistry from Umeå University.

“We are excited to welcome Fredrik Lindgren to our team. Part of the strategy at PULS is to strengthen the organization with a major focus on business development in our project portfolio. We are therefore pleased to have completed the recruitment process, which has been one of our objectives during the spring. Fredrik’s extensive industrial and international experience of business development, partner-financed projects, purchases and sales of major pharmaceutical projects and product portfolios is a brilliant complement to the PULS team,” says Sarah Fredriksson, CEO of PULS.

The PULS business concept is to develop innovative treatment methods with great patient benefit and sell them to industrial partners for further development and distribution to patients on a global market. We strive to ensure that our customers on the global market choose PULS projects based on quality, patient benefit and market potential. Our goal is to provide solid returns for our shareholders by maximizing the value of product ideas together with innovators in pharma and medtech, where PULS provides clear business-oriented entrepreneurial knowhow, broad scientific expertise and long-term financing.

For more information, please contact:
Sarah Fredriksson, CEO, P.U.L.S. AB, +46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

About PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences / Partners for Development investments in the Life Sciences) is a Swedish life science company with a unique combination of researchers and industry representatives who work together with innovators to commercialize ideas through capital, know-how and a committed partnership. PULS invests in early projects and develops them in close collaboration with innovators, shepherding them all the way from idea to completed attractive project for industry. Since 2002 PULS has started eleven project companies: two were sold, one was discontinued, two were floated on the stock market (AcuCort and LIDDS), and one was outlicensed. PULS has its headquarters in Helsingborg. Current PULS projects: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena and Trophea. www.pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

On July 1, 2018 Fredrik Lindgren will assume the position of Chief Business Officer (CBO) at PULS. In his new role Fredrik will work with strategic and operational business development of the PULS portfolio, as well as contribute with support to the development of the individual project companies.

Läs vidare »

Glactone Pharma erhåller finansiering från Swelife och Medtech4health

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:45 CEST

I stark konkurrens och efter extern granskning har Glactone Pharma i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet tilldelats ett anslag på 1,000,000 SEK från Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Glactone Pharmas finansierade projekt, STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer, syftar till att undersöka mekanismen bakom kombinationseffekten av STAT3 blockering och immunterapi. Att utröna mekanismen är ett viktigt steg i utvecklingen av en effektiv immunterapi för prostatacancer. Utlysningen syftade till att främja projekt med stor innovationspotential som kan adressera betydande behov och efterfrågan från patienter, vårdgivare och sjukvård.

Glactone Pharma är ett svenskt biotech bolag som utvecklar nya läkemedel som kan inhibera transkriptionsfaktorn STAT3, en väldigt lovande måltavla i cancer. Projektet är ett samarbete med Dr Andreas Lundqvist, docent, Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology och Professor Anders Bjartell, Department of Translational Medicine, Lunds universitet. Glactone Pharma kommer att bidra med expertis inom läkemedelsutveckling samt tillgång till bolagets kandidatsubstans. Dr Lundqvists och Professor Bjartells forskningsgrupper kommer att bidra med expertis inom tumör-immunologi respektive prostatacancer.

Målsättningen med projektet är att undersöka mekanismen som kopplar STAT3 blockering med en ökad effekt av “checkpoint inhibition” immunterapi i prostatacancer. Genom att använda avancerade modeller av prostatacancer kommer interaktionerna mellan immunceller och cancerceller till följd av STAT3 blockering att studeras. Att ha denna kunskap är av stor betydelse för att kunna förutse vilka patienter som kommer att svara på behandling och för att kunna styra den optimala behandlingen, vilket ökar sannolikheten för framgång i framtida kliniska studier.

Martin Johansson, projektledare på Glactone Pharma, säger: “Immunterapi är idag ett av de mest spännande och lovande områdena inom läkemedelsutveckling. Men många begränsningar finns. Med det beviljade finansieringsstödet för det här projektet kan vi tillmötesgå ett stort medicinskt behov och förhoppningsvis ta fram en innovativ och effektiv behandling för prostatacancerpatienter. Vi är mycket tacksamma för erkännandet och vi ser fram emot att få samarbeta med två ledande svenska akademiska institutioner”.

Om immunterapi
Immunterapi är en behandlingsform som aktiverar och utnyttjar kroppens egna immunsystem för att känna igen och angripa tumörer. Det är idag det snabbast växande och mest lovande området inom cancerforskning. Med den stora potential som finns med immunterapi finns det också ett stort intresse.

Om STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett signaleringsprotein som ofta är aktiverat i olika typer av cancer. 

STAT3 är en mycket lovande måltavla för läkemedel i cancer med både preklinisk och klinisk data som stödjer att STAT3 spelar en viktig roll vid uppkomsten och utvecklingen av tumörer. Framförallt är STAT3 involverat i mekanismer som möjliggör att tumörer och cancerceller kan undgå immunsystemet och bli behandlingsresistenta.

STAT3 är en svår måltavla för läkemedel då det är ett intracellulärt protein som saknar enzymatisk aktivitet och som kan aktiveras av flera uppströmsfaktorer. Trots att STAT3 inte är en ”klassisk måltavla”, så har Glactone Pharma utvecklat oralt biotillgängliga småmolekylära substanser som direkt kan inhibera STAT3.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biotech bolag inom PULS och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. PULS är ett life science bolag med en unik kombination av forskare och företagare som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att bidra med kapital, kunnande och samarbete.

Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för användning med immunterapier och för behandling av läkemedelsresistenta cancertyper. STAT3 är direkt involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot riktade cancerbehandlingar, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas vision är att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland. Uppgiften är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer. Läs gärna mer på www.vinnova.se.

För mer information, vänligen kontaktaJan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma AB, +46 (0)70 676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, projektledare, Glactone Pharma AB, +46 (0)76 006 60 29 eller martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Glactone Pharma har i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet tilldelats ett anslag på 1,000,000 SEK från Swelife och MedTech4Health. Glactone Pharmas finansierade projekt, STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer, syftar till att undersöka mekanismen bakom kombinationseffekten av STAT3 blockering och immunterapi.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • savyraioh.fkfrmoedcdrimpkslhsoron@yppugblsaringfvezisttw.sjreht
  • 070 261 4575

Om P.U.L.S. AB

Partners for Development Investments in Life Sciences

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel för behandling av den smittsamma ögoninfektionen epidemisk keratokonjunktivit (EKC). EKC förekommer över hela världen men är mera vanlig i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. www.adenovir.com

Belina Pharma utvecklar en produkt för behandling av bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och drabbar årligen 1,7 miljoner kvinnor globalt.

Glactone Pharma utvecklar ett nytt läkemedel mot kastrationsresistent prostatacancer, ett skede av sjukdomen då cancern uppnått resistens mot hormonell läkemedelsbehandling. Idag saknar dessa patienter, cirka 40 procent av alla prostatacancerdrabbade, en effektiv behandling. www.glactone.com

Oncorena utvecklar en behandling mot metastaserad njurcancer, baserad på den naturliga substansen orellanin. Orellanin finns i svamp och leder till stora njurskador vid oavsiktlig förtäring. Idag är prognosen för patienter med metastaserad njurcancer mycket dålig. De behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag förlänger livet i snitt i sex månader. www.oncorena.com

Trophea kombinerar två kända substanser som har visat sig ha positiva effekter avseende hudatrofi (förtunnad hud). Det finns idag inte någon effektiv behandling mot hudatrofi som är ett känt problem och bieffekt vid långvarig behandling med topikala glukokortikoider.

Adress

  • P.U.L.S. AB
  • Kullagatan 8
  • SE-252 20 Helsingborg, Sweden
  • Vår hemsida