Media no image

AcuCort: Inleder emission inför notering på AktieTorget

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 11:21 CET

Idag inleds teckningstiden i AcuCort AB:s spridningsemission om högst 2 200 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget drygt 15 MSEK, före emissionskostnader. AcuCort har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 6,4 MSEK, motsvarande 42 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv till emissionen
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner, för krupp för barn och kemoterapiinducerat illamående och kräkningar.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa.

Emissionskapitalet skall framförallt användas till:

1. Avslutande produktutveckling och uppskalning av produktionen.

2. Förberedelse för de slutgiltiga kliniska studierna inför registrering i EU och USA.

3. Fortsatt expansion av patentskydd.

4. Bearbetning av potentiella licenstagare/distributörer.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 6 mars – 28 mars 2017.

Teckningskurs: 6,90 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: 15,2 MSEK.

Antal aktier i emissionen: Högst 2 200 000 aktier.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.

Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till cirka 6,4 MSEK, motsvarande 42 procent av emissionen.

Värdering: Värderingen av AcuCort är cirka 32,9 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 9 MSEK.

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017.

Planerade presentationer av AcuCort

6/3 Stockholm Aktiedagen, Operaterrassen, Karl XII:s torg, kl 8.00 – 20.30
Arrangör: Aktiespararna, Anmälan; www.aktiespararna.se

8/3 Göteborg Life Sciencedagen, Wallenberg Conference Centre, kl 08.00 – 18.00
Arrangör: InWest/Finewire, Anmälan: www.lifesciencedagen.se

9/3 Stockholm Investerarträff, Mäster Samuelsgatan 42 plan 3, kl 12.00 – 13.30
Arrangör: AktieTorget, Anmälan: inbjudan@aktietorget.se

14/3 Stenungsund Aktieträff, Munkeröds Utbildningscenter, Mejselvägen 2, kl 18.30-21.00
Aktiespararna i Stenungsund, Anmälan: www.aktiespararna.se

15/3 Lund Aktiedagen, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, kl 08.00 – 21.00
Arrangör: Aktiespararna, Anmälan; www.aktiespararna.se

15/3 Helsingborg Investerarträff P.U.L.S., Kullagatan 8, kl 18.30
Arrangör: P.U.L.S.

16/3 Kungsbacka Aktieträff, Tölö Församlingshem, Smidesvägen 34, kl 18.30-21.00
Arrangör: Aktiespararna i Kungsbacka, Anmälan: www.aktiespararna.se

20/3 Stockholm Aktiedagen, Café Opera, 17.00 – 21.00
Arrangör: Aktiespararna, Anmälan: www.aktiespararna.se

21/3 Uddevalla Aktiespararna, Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18, kl 18.30 – 21.00
Arrangör: Aktiespararna i Uddevalla, Anmälan: Ingen föranmälan krävs

23/3 Malmö Investerarträff, Börshuset Malmö, Skeppsbron 2, Kl 17.30 – 20.00
Arrangör: Herslow & partner, Anmälan: mailto:inbjudan@herslowpartners.se

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: 070-790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

www.acucort.com

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Idag inleds teckningstiden i AcuCort AB:s spridningsemission om högst 2 200 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget drygt 15 MSEK, före emissionskostnader. AcuCort har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 6,4 MSEK, motsvarande 42 procent av emissionsbeloppet.

Läs vidare »
Media no image

Sarah Fredriksson ny VD i P.U.L.S. AB

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 09:00 CET

Sarah Fredriksson har utsetts till ny VD i PULS och efterträder Pontus Ottosson. Hon kommer att tillträda sin befattning senast vid halvårsskiftet.

Sarah Fredriksson har en civilingenjörsexamen inom bioteknik och är för närvarande VD på bioteknikbolaget Edvince AB, Lund. Hon har en doktorsexamen från Lunds universitet och efter sin examen grundade Sarah bioteknikbolaget Genovis AB, som senare börsnoterades. Sarah ledde verksamheten som VD fram till 2015. Sarah är även engagerad i branschen genom olika styrelseuppdrag inom Life Science och som affärsutvecklare vid SmiLe incubator i Lund. Hon har ett stort personligt intresse för innovationer och entreprenörskap inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

- Vi är mycket glada över att ha kunnat knyta Sarah Fredrikssons betydande erfarenheter, kompetens och ledarskap till PULS för genomförandet av bolagets strategiska inriktning och satsning mot en ökad portfölj av innovativa projekt, kommenterar Ragnar Lindqvist, styrelseordförande i PULS.

- Läkemedelsutveckling är hårt styrd av regulatoriska krav och därför relativt förutbestämd, varför den tidiga fasen i projekten är mest spännande. Då kan en strategisk analys av ett erfaret team göra stor skillnad för projektets framtid från idé till patient. PULS har valt en mycket intressant position på marknaden och lyckats väldigt bra med de projekt de tagit sig an hittills med goda möjligheter till väl genomförda exits. Jag är glad att jag fått förtroendet att få vara med att leda PULS tillsammans med ett kunnigt och framgångsrikt team och medlemmarna i PULS unika partnerskap, kommenterar Sarah Fredriksson.

Bolagets nuvarande VD, Pontus Ottosson, kommer att sluta sin anställning i PULS i månadsskiftet april/maj för att övergå till annan anställning i sin hemort Göteborg.

- Det har varit inspirerande att vara med att bygga PULS till att bli en väletablerad och ledande aktör inom Life Science. Med den breda och djupa kompetens som finns inom PULS partnerskap har det varit en ynnest att få jobba med alla duktiga och engagerade personer. Efter 13 år är det dags för mig att gå vidare med nya utmaningar i mitt närområde, säger Pontus Ottosson.

- Pontus Ottosson har under sina år i PULS starkt bidragit till bolagets nuvarande position som en betydande aktör för utveckling och kommersialisering av produktidéer inom Life Science. Vi riktar ett stort tack till Pontus och önskar honom lycka till med framtida uppgifter, avslutar Ragnar Lindqvist.

P.U.L.S. AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Ragnar Lindqvist, styrelseordförande, 0709-777 217
Sarah Fredriksson, tillträdande VD, 0702-614 575
Pontus Ottosson, avgående VD, 0705-359 334

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt bolag inom life science som investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Sarah Fredriksson har utsetts till ny VD i PULS och efterträder Pontus Ottosson. Hon kommer att tillträda sin befattning senast vid halvårsskiftet.

Läs vidare »
Media no image

Recipharm and Laccure agree commercial collaboration

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 10:30 CET

Leading contract development and manufacturing organisation (CDMO) Recipharm is entering into a collaboration with Laccure AB for the commercial manufacture and delivery of Laccure® Pessary.

The new product, which has been developed to help women suffering from bacterial vaginosis, will be manufactured, packaged and distributed globally from Recipharm’s facility in Karlskoga that specialises in the production of semi-solid products.

Over the past years, Laccure AB has successfully taken the product from innovation through clinical studies to commercial manufacturing. The development work was focused on creating a highly effective antibiotic-free product that was also user-friendly in terms of being easy to apply and not messy to use.

Recipharm and Laccure AB have now signed an agreement for commercial production of Laccure® Pessary and the exact date for the launch will be announced next year.

Laccure AB is a project company within the life science development organisation Partners for Development Investments in Life Sciences (P.U.L.S.). As it prepares for launch, the owner is endeavouring to sell the company to a buyer with the substantial resources required to bring the product to market.

Jeanette Robertsson, CEO of Laccure AB, said: “We are delighted to be collaborating with Recipharm, they are an expert partner that we can rely on for the commercial supply of our new product.

“Given the potential market for the product, a major benefit of partnering with Recipharm is that they have a high level of production capacity, which of course gives us the possibility to further scale up the batch size to meet market requirements in the future.”

It is estimated that more than 300 million women throughout the world suffer from bacterial vaginosis every year however, there are currently no effective and safe products available that are also user-friendly and can be used with low frequency dosages.

Laccure® Pessary is based on a patented substance that releases lactic acid, and only needs to be administered once to treat a bacterial vaginosis infection and then once a month to prevent a recurrence.

Ingela Palmkvist, General Manager at Recipharm in Karlskoga, said: “We are really looking forward to the commercial launch of this product, and contributing to something that will make a major difference to the lives of many women across the globe.”

Contact information
Ingela Palmkvist, General Manager, ingela.palmqvist@recipharm.com, +46 (0)8 602 52 00
Erik Haeffler, Vice President Manufacturing Services & Head of CSR, erik.haeffler@recipharm.com, + 46(0) 8 6025 285

Sven-Inge Svensson, Chairman of the board, Laccure AB, sven-inge.svensson@laccure.com
Jeanette Robertsson, CEO, Laccure AB, jeanette.robertsson@laccure.com

For media enquiries, please contact Lindsay Baldry at ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com, + 44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, LinkedIn: /ramarketing

About Recipharm
Recipharm is a leading Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO) (in the pharmaceutical industry employing around 3,500 employees. Recipharm offers manufacturing services of pharmaceuticals in various dosage forms, production of clinical trial material and APIs, and pharmaceutical product development. Recipharm manufactures several hundred different products to customers ranging from big pharma to smaller research and development companies. Recipharm’s turnover is approximately SEK 5.0 billion and the Company operates development and manufacturing facilities in France, Germany, India, Israel, Italy, Portugal, Spain, Sweden, the UK and the US and is headquartered in Jordbro, Sweden. The Recipharm B-share (RECI B) is listed on Nasdaq Stockholm.

For more information on Recipharm and its services, please visit www.recipharm.com

About Laccure
Laccure AB was founded in 2007 and is based in Helsingborg. Laccure is a project company within the life science development company P.U.L.S. (Partners for Development Investments in Life Sciences). The initial development of the company’s product was carried out at Lund University in Sweden and the University of Gdansk in Poland. Further pharmaceutical development and GMP manufacturing for preclinical and clinical studies was performed in collaboration with a number of contract research companies. Laccure AB is certified according to ISO13485 and the product is CE-marked.

For further information visit www.laccure.com and www.pulsinvest.se

Recipharm AB (publ)Corporate identity number 556498-8425Address Lagervägen 7, SE-136 50 Jordbro, Sweden, Telephone 46 8 602 52 00, Fax 46 8 81 87 03
www.recipharm.com

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Leading contract development and manufacturing organisation (CDMO) Recipharm is entering into a collaboration with Laccure AB for the commercial manufacture and delivery of Laccure® Pessary.

Läs vidare »
Media no image

Recipharm och Laccure inleder samarbete om kommersiell tillverkning

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 10:30 CET

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), inleder samarbete om kommersiell tillverkning och leverans av produkten Laccure® Vagitorium.

Den nya produkten, som har utvecklats för att hjälpa kvinnor med bakteriell vaginos, kommer att tillverkas, packas och distribueras globalt från Recipharms anläggning i Karlskoga som är specialiserad på tillverkning av halvfasta beredningsformer.

Laccure AB har framgångsrikt tagit sin patenterade produkt Laccure® Vagitorium hela vägen från innovation till kliniska studier och slutligen till uppskalad tillverkning. Fokus i utvecklingsarbetet har legat på att utveckla en användarvänlig, antibiotikafri produkt som inte kladdar, är lätt att applicera och mycket effektiv.

Recipharm och Laccure har nu slutit ett avtal om kommersiell tillverkning av Laccure® Vagitorium och exakt datum för produktlanseringen meddelas under nästa år.

Laccure AB är ett projektbolag inom life science utvecklingsbolaget P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences). Bolagets ägare arbetar nu för att avyttra företaget till en köpare med starka resurser för kommersialisering av Laccure® Vagitorium.

”Vi är mycket glada och positiva till att ha etablerat ett samarbete med Recipharm, en kompetent partner för tillverkning av vår produkt. En stor fördel är att Recipharm har hög produktionskapacitet och möjlighet att ytterligare skala upp satsstorleken för att möta marknadsbehovet” säger Jeanette Robertsson, VD för Laccure AB.

Uppskattningsvis drabbas varje år mer än 300 miljoner kvinnor världen över av bakteriell vaginos. Idag saknas effektiva och säkra produkter som också är användarvänliga och som kan doseras med låg frekvens.

Laccure® Vagitorium är baserad på en patenterad substans som avger mjölksyra och behöver bara administreras en gång för att behandla en BV-infektion och en gång i månaden för att förebygga återfall.

Ingela Palmkvist, General Manager på Recipharm i Karlskoga: ”Vi ser verkligen fram emot lansering av produkten och att kunna bidra till någonting som kommer att göra stor skillnad för många kvinnor.”

Kontaktinformation
Ingela Palmkvist, General Manager, ingela.palmqvist@recipharm.com, +46 (0)8 602 52 00
Erik Haeffler, Vice President Manufacturing Services & Head of CSR, erik.haeffler@recipharm.com, + 46 (0) 8 6025 285

Sven-Inge Svensson, Styrelseordförande, Laccure AB, sven-inge.svensson@laccure.com
Jeanette Robertsson, VD, Laccure AB, jeanette.robertsson@laccure.com

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com, + 44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 3 500 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Om Laccure
Laccure AB bildades 2007 och är baserat i Helsingborg. Laccure är ett projektbolag inom life science utvecklingsbolaget P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences). Det ursprungliga utvecklingsarbetet av företagets produkt gjordes vid Lunds universitet och universitetet i Gdansk i Polen. Ytterligare farmaceutisk utveckling och GMP-tillverkning för prekliniska och kliniska studier genomfördes i samarbete med ett antal kontraktforskningsföretag. Laccure AB är certifierat enligt ISO13485 och produkten är CE-märkt.

För mer information besök www.laccure.com och www.pulsinvest.se

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00, Fax 46 8 81 87 03www.recipharm.com

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), inleder samarbete om kommersiell tillverkning och leverans av produkten Laccure® Vagitorium.

Läs vidare »
Media no image

Oncorena strengthens its Board

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 08:00 CET

Oncorena Holding AB today announces that the company at an extra shareholder’s meeting decided to strengthen the board following the capitalization earlier this autumn.

Björn Odlander is elected as new member of the board. Co-founder of HealthCap where he is managing partner since the start in 1996. Before that leading ABB Aros Securities Health Care Equity Research Team. MD, PhD from Karolinska Institutet with extensive experience from multiple boards in the life-science sector including Q-Med AB, NicOx SA, Jerini AG, Nordic Nanovector ASA and BoneSupport AB.

Ann-Charlotte Rosendahl is elected as deputy member of the board. Many years of experience from drug development and commercialization internationally, lately as Global Product VP in AstraZeneca and before that Global Commercial Lead for Nexium. Based in the US 2002-2008 with responsibilities including branding in oncology. B.Sc. of Economy from Lund University. She is now working at GU Ventures with Business Development.

In September, Oncorena Holding AB announced that the company through a new share issue had secured capital to conduct clinical studies of a completely new treatment principle for kidney cancer. The capital has been raised from Oncorena’s current largest owner P.U.L.S. AB and through an investment by HealthCap.

“The already strong board is now complemented with competence facilitating the upcoming clinical trials and the planned exit,” says Jan Törnell, CEO of Oncorena. 

“At this stage it’s strategically important for Oncorena to get a new strong owner like HealthCap, which in addition to capital also contributes great knowledge and a broad contact network,” says Pontus Ottosson, CEO of PULS.

“Oncorena has a drug candidate under development that could meet a big medical need in a field lacking adequate treatment. The product has the potential to be classified as an orphan drug and HealthCap has gained substantial experience in this area,” says Björn Odlander, managing partner at HealthCap.

“It’s encouraging that Oncorena enjoys such a great confidence among investors. We welcome the new members of the board and look forward to a fruitful collaboration,” says Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board of Oncorena.

For further information, please contact
Jan Törnell, CEO, Oncorena Holding AB, jan.tornell@pulsinvest.se,
phone +46 (0)70 676 0008.

Björn Odlander, partner, HealthCap, bjorn.odlander@healthcap.eu, phone +46 (0)8 442 5850.

Pontus Ottosson, CEO, P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se,
phone +46 (0)70 535 9334.

Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board, Oncorena Holding AB,
bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, phone +46 (0)70 746 0000.

About kidney (renal) cancer
Approximately 1,000 patients are affected by kidney cancer annually in Sweden and around 600 of them die. 80% of the patients are between 40 and 69 years of age when they are diagnosed (median age 63 years). The disease can often be cured with surgery if detected in time, but unfortunately the diagnosis is often made when the tumor has already spread to other organs. The prognosis is then considerably less favorable and certain groups have a median survival of only approx. 1.5 years. Today the disease is treated with various types of targeted drugs, often with severe side effects, and standard chemotherapy drugs have only very limited effect. There is therefore a great need for new, effective and safe drugs.

About Oncorena
Oncorena develops a completely new and potentially revolutionizing treatment for patients with metastasized kidney cancer. The treatment is based on research from the University of Gothenburg led by professors Börje Haraldsson and Jenny Nyström. The project was initially developed with support from Vinnova and GU Ventures. Oncorena is a part of the P.U.L.S. AB portfolio since 2013 and PULS remains the largest shareholder after the recent financing. The substance, orellanine, originally emanates from a mushroom and has been ingested by mistake by a number of people. The effects are well documented and are limited to the kidneys. As the target group for the treatment is patients with metastasized kidney cancer who are undergoing dialysis the side effect profile is believed to be relatively mild. Experimental studies indicate that the effect may be dramatically positive. The preclinical studies will be completed in the autumn of 2016, whereupon the clinical study is expected to start in the spring of 2017. www.oncorena.com.

About HealthCap
HealthCap was founded in 1996 and is today one of the largest specialized VC firms in Life Science in Europe. HealthCap has raised more than EUR 1 billion in capital, invested in over 100 companies and carried out more than 30 stock market IPOs around the world. HealthCap’s portfolio companies have brought more than 20 drugs and 40 med tech devices to the market. www.healthcap.eu.

About PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) is a unique life science development company. PULS invests in projects at an early stage and develops the innovations in close collaboration with the innovators from ideas to an attractive investment opportunity for the pharmaceutical industry. Since 2002 PULS has started 10 companies and exited three, one of which (LIDDS) has been listed. PULS has its headquarters in Helsingborg, Sweden. Active project companies are: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena and Trophea. www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena Holding AB today announces that the company at an extra shareholder’s meeting decided to strengthen the board following the capitalization earlier this autumn.

Läs vidare »
Media no image

Oncorena stärker styrelsen

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 08:00 CET

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget på en extra bolagsstämma förstärkt styrelsen efter den kapitalisering som utfördes tidigare i höst.

Björn Odlander väljs in som ordinarie ledamot av styrelsen. Medgrundare av HealthCap där han varit partner och VD sedan starten 1996. Ledde dessförinnan ABB Aros Securities Health Care Equity Research Team. Disputerad läkare från Karolinska Institutet med erfarenhet från ett flertal bolagsstyrelser inom life science-sektorn, bland annat Q-Med AB, NicOx SA, Jerini AG, Nordic Nanovector ASA och BoneSupport AB.

Ann-Charlotte Rosendahl väljs in som suppleant i styrelsen. Mångårig erfarenhet av läkemedelsutveckling och kommersialisering internationellt, senast som Global Product VP inom AstraZeneca och dessförinnan Global Commercial Lead för Nexium. Baserad i USA, 2002-2008, med bland annat ansvar för att bygga varumärken inom onkologi. B.Sc. inom ekonomi från Lunds universitet. Hon arbetar nu som affärsutvecklare på GU Ventures.

Oncorena Holding AB meddelade i september att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny behandlingsprincip mot spridd njurcancer. Kapitalet har rests från Oncorenas nuvarande störste ägare P.U.L.S. AB samt via en större emission till HealthCap.

”Den tidigare starka styrelsen blir nu kompletterad med kompetens som underlättar de kliniska prövningarna och en planerad exit”, säger Jan Törnell, CEO, Oncorena.

”Det är strategiskt viktigt för Oncorena att i detta skede få en ny stark ägare som HealthCap som förutom kapital tillför stort kunnande och bidrar med ett brett kontaktnät”, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

”Oncorena har en läkemedelskandidat under utveckling som kan fylla ett stort medicinskt behov inom ett område där det idag saknas fullgod behandling. Produkten har potential att klassificeras som särläkemedel och HealthCap kan bidra med omfattande erfarenhet inom området”, säger Björn Odlander, VD och partner i HealthCap.

"Det är glädjande att Oncorena åtnjuter mycket stort förtroende bland investerare. Vi välkomnar de nya ledamöterna in i styrelsen och ser fram mot ett fruktbart samarbete”, säger Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande i Oncorena.

För ytterligare information vänligen kontakta
Jan Törnell, CEO, Oncorena Holding AB, jan.tornell@pulsinvest.se, telefon 070 676 0008.

Björn Odlander, VD och partner, HealthCap, bjorn.odlander@healthcap.eu
telefon 08 442 5850.

Pontus Ottosson, VD, PULS AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.

Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande, Oncorena Holding AB,
bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, telefon 070 746 0000.

Om njurcancer
Cirka 1 000 patienter drabbas varje år av njurcancer i Sverige och av dessa avlider cirka 600 årligen. 80% av patienterna är mellan 40 och 69 år vid insjuknandet (medianålder 63 år). Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr ställs diagnosen ofta först sedan tumören spridit sig till andra organ. Prognosen är då betydligt sämre och vissa grupper har endast en medianöverlevnad på cirka 1,5 år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade läkemedel med ofta svåra biverkningar och vanliga cellgifter har endast en mycket begränsad effekt. Det finns därför ett stort behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena utvecklar en helt ny och potentiellt revolutionerade behandling för patienter med spridd njurcancer. Behandlingen bygger på forskning från Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Vinnova och GU Ventures. P.U.L.S. AB tog över Oncorena 2013 i rollen som Lead Investor och är fortsatt den största ägaren efter emissionen nyligen. Substansen, orellanin, kommer ursprungligen från en svamp och har av misstag ätits av ett antal människor. Effekterna är väl dokumenterade och är begränsade till njurarna. Då målgruppen för behandlingen är patienter med spridd njurcancer som är i dialys antas biverkningsprofilen vara förhållandevis mild. Experimentella studier tyder på att effekten kan vara dramatiskt positiv. De prekliniska studierna avslutas under hösten 2016 varefter den kliniska studien beräknas starta under våren 2017. www.oncorena.com.

Om HealthCap
HealthCap grundades 1996 och är idag ett av de största specialiserade venturekapital-bolagen inom life science i Europa. HealthCap har rest mer än 1 miljard EUR i kapital, investerat i mer än 100 bolag och genomfört över 30 börsnoteringar runt om i världen. HealthCaps portföljbolag har tagit fler än 20 läkemedel och fler än 40 medicintekniska produkter till marknaden. 
www.healthcap.eu.

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget på en extra bolagsstämma förstärkt styrelsen efter den kapitalisering som utfördes tidigare i höst.

Läs vidare »
Media no image

Oncorena secures MSEK 24 for clinical studies of metastasized kidney cancer

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 14:45 CEST

Oncorena Holding AB today announces that the company through a new share issue has secured capital to conduct clinical studies of a completely new treatment principle for kidney cancer. The capital has been raised from Oncorena’s current largest owner
P.U.L.S. AB and through an investment by HealthCap. Furthermore, several wealthy private investors, including new as well as current shareholders in Oncorena, have contributed substantially.

The capital infusion is aimed at covering costs for the final preclinical preparations and conducting a clinical Phase 1/2a trial. In the study, which will be conducted in Sweden and in the US, dialysis patients with metastatic kidney cancer will be treated with the potential new drug orellanine. Orellanine is a substance that is taken up specifically by kidney cancer cells and kidney cells and experimental studies have shown very promising results.

“It’s very encouraging for the severely ill patients who are waiting for an effective treatment that this capital infusion now can accelerate the project into clinical studies,” says Jan Törnell, CEO of Oncorena.

“At this stage it’s strategically important for Oncorena to get a new strong owner like HealthCap, which in addition to capital also contributes with great knowledge and a broad contact network,” says Pontus Ottosson, CEO of PULS.

“Oncorena has a drug candidate under development with the potential to radically improve the treatment of severely ill kidney cancer patients. HealthCap’s investment ensures that the first clinical studies can be performed and that this medically important project can develop further,” says Björn Odlander, partner at HealthCap.

“It’s encouraging that Oncorena enjoys such a great confidence among investors. We welcome HealthCap as a new major shareholder in the company,” says Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board of Oncorena.

For further information, please contact

Jan Törnell, CEO, Oncorena Holding AB, jan.tornell@pulsinvest.se,
phone +46 (0)70 676 0008

Björn Odlander, partner, HealthCap, bjorn.odlander@healthcap.eu, phone +46 (0)8 442 5850

Pontus Ottosson, CEO, P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se,
phone +46 (0)70 535 9334

Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board, Oncorena Holding AB,
bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, phone +46 (0)70 746 0000

About kidney cancer
Approximately 1,000 patients are affected by kidney cancer annually in Sweden and around 600 of them die. 80% of the patients are between 40 and 69 years of age when they are diagnosed (median age 63 years). The disease can often be cured with surgery if detected in time, but unfortunately the diagnosis is often made when the tumor has already spread to other organs. The prognosis is then considerably less favorable and certain groups have a median survival of only approx. 1.5 years. Today the disease is treated with various types of targeted drugs, often with severe side effects, and standard chemotherapy drugs have only very limited effect. There is therefore a great need for new, effective and safe drugs.

About Oncorena
Oncorena develops a completely new and potentially revolutionizing treatment for patients with metastatic kidney cancer. The treatment is based on research from the University of Gothenburg led by professors Börje Haraldsson and Jenny Nyström. The project was initially developed with support from Vinnova and GU Ventures. Oncorena is a part of the P.U.L.S. AB portfolio since 2013 and PULS remains the largest shareholder after this financing. The substance, orellanine, originally emanates from a mushroom and has been ingested by mistake by a number of people. The effects are well documented and are limited to the kidneys. As the target group for the treatment is patients with metastatic kidney cancer who are undergoing dialysis the side effect profile is believed to be relatively mild. Experimental studies indicate that the effect may be dramatically positive. The preclinical studies will be completed in the autumn of 2016, whereupon the clinical study is expected to start in the spring of 2017. www.oncorena.com.

About HealthCap
HealthCap started its operations in 1996 and makes focused investments in Life Science. HealthCap has raised more than EUR 1 billion in capital, invested in over 100 companies and among other things carried out more than 30 stock market IPO’s around the world. www.healthcap.eu.

About PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) is a unique life science development company. PULS invests in projects at an early stage and develops the innovations in close collaboration with the innovators from ideas to an attractive investment opportunity for the pharmaceutical industry. Since 2002 PULS has started 10 companies and exited three, one of which (LIDDS) has been listed. PULS has its headquarters in Helsingborg, Sweden. Active project companies are: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena and Trophea. www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena Holding AB today announces that the company through a new share issue has secured capital to conduct clinical studies of a completely new treatment principle for kidney cancer.

Läs vidare »
W2argb1fpfi4ijgum6dh

Framgångsrik nyemission i AcuCort

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 08:05 CEST

AcuCort AB genomförde under augusti och september en företrädesemission omfattande 6 miljoner kronor som övertecknades. Emissionen genomfördes för att tillföra kapital till verksamheten och bredda ägandet inför en planerad notering under 2017.

W2argb1fpfi4ijgum6dh

Successful new share issue in AcuCort

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 08:00 CEST

During August and September AcuCort AB implemented a preferential new share issue amounting to MSEK 6, which was over-subscribed. The share issue was implemented in order to provide capital for the operations and to broaden the ownership in preparation for a planned listing in 2017.

Media no image

Oncorena säkrar 24 MSEK för kliniska studier mot spridd njurcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 10:15 CEST

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny behandlingsprincip mot spridd njurcancer. Kapitalet har rests från Oncorenas nuvarande störste ägare P.U.L.S. AB samt via en större emission till HealthCap. Vidare har ett antal kapitalstarka privata investerare, såväl tidigare som nya ägare i Oncorena, bidragit avsevärt. Den ursprungliga nyemissionen övertecknades kraftigt och kompletterades med en riktad emission.

Kapitaltillskottet är avsett att täcka kostnader för avslutande prekliniska förberedelser samt för att genomföra en klinisk fas 1/2a prövning. I studien, som kommer att utföras i Sverige och USA, kommer dialyspatienter med spridd njurcancer att behandlas med det tänkta läkemedlet orellanin. Orellanin är ett ämne som specifikt tas upp av njurcancerceller och njurceller och de experimentella studier som utförts visar mycket lovande resultat.

”Det är mycket glädjande för de svårt sjuka patienter som väntar på en effektiv behandling att denna kapitalinjektion nu kan accelerera projektet in i kliniska prövningar”, säger Jan Törnell, CEO, Oncorena.

”Det är strategiskt viktigt för Oncorena att i detta skede få en ny stark ägare som HealthCap som förutom kapital tillför stort kunnande och bidrar med ett brett kontaktnät”, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

”Oncorena har en läkemedelskandidat under utveckling som har potential att radikalt förbättra behandlingen av svårt njurcancersjuka patienter. HealthCaps investering säkerställer att de första kliniska studierna kan genomföras och att detta medicinskt viktiga projekt kan utvecklas vidare”, säger Björn Odlander, partner i HealthCap.

"Det är glädjande att Oncorena åtnjuter mycket stort förtroende bland investerare. Vi välkomnar HealthCap som ny storägare i bolaget”, säger Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande i Oncorena.

För ytterligare information kontakta

Jan Törnell, CEO, Oncorena Holding AB, jan.tornell@pulsinvest.se, telefon 070 676 0008

Björn Odlander, partner, HealthCap, bjorn.odlander@healthcap.eu, telefon 08 442 5850

Pontus Ottosson, VD, PULS AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334

Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande, Oncorena Holding AB,
bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, telefon 070 746 0000

Om njurcancer
Cirka 1000 patienter drabbas varje år av njurcancer i Sverige och av dessa avlider cirka 600 årligen. 80% av patienterna är mellan 40 och 69 år vid insjuknandet (medianålder 63 år). Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr ställs diagnosen ofta först sedan tumören spridit sig till andra organ. Prognosen är då betydligt sämre och vissa grupper har endast en medianöverlevnad på cirka 1.5 år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade läkemedel med ofta svåra biverkningar och vanliga cellgifter har endast en mycket begränsad effekt. Det finns därför ett stort behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena utvecklar en helt ny och potentiellt revolutionerade behandling för patienter med spridd njurcancer. Behandlingen bygger på forskning från Göteborgs Universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Vinnova och GU Ventures. P.U.L.S. AB tog över Oncorena 2013 i rollen som Lead Investor. Substansen, orellanin, kommer ursprungligen från en svamp och har av misstag ätits av ett antal människor. Effekterna är väl dokumenterade och är begränsade till njurarna. Då målgruppen för behandlingen är patienter med spridd njurcancer som är i dialys antas biverkningsprofilen vara förhållandevis mild. Experimentella studier tyder på att effekten kan vara dramatiskt positiv. De prekliniska studierna avslutas under hösten 2016 varefter den kliniska studien beräknas starta under våren 2017. www.oncorena.com.

Om HealthCap
HealthCaps verksamhet grundades 1996 och investerar fokuserat inom Life Science. HealthCap har rest mer än EUR 1 miljard i kapital, investerat i mer än 100 bolag och bland annat genomfört över 30 börsnoteringar runt om i världen. www.healthcap.se.

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny behandlingsprincip mot spridd njurcancer. Kapitalet har rests från Oncorenas nuvarande störste ägare P.U.L.S. AB samt via en större emission till HealthCap.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • Pontus.ottosson@pulsinvest.se
  • + 46 (0)42 387418
  • +46 (0) 705 35 93 34
M.Sc. från Chalmers och reservofficer. Pontus Ottosson är sedan september 2003 VD i P.U.L.S. AB.

Om P.U.L.S. AB

Partners for Development investments in Life Sciences

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science bolag som investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophera. www.pulsinvest.se.

AcuCort utvecklar en användarvänlig, lättlöslig film för applicering i munnen för användning vid akuta allergiska och astmatiska tillstånd. Produkten ska vara enkel att använda för patienten själv, eller en icke-medicinskt utbildad person, eller till en medvetslös person eller personer med sväljsvårigheter. www.acucort.com

Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel för behandling av den smittsamma ögoninfektionen epidemisk keratokonjunktivit (EKC). EKC förekommer över hela världen men är mera vanlig i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. www.adenovir.com

Glactone Pharma utvecklar ett nytt läkemedel mot kastrationsresistent prostatacancer, ett skede av sjukdomen då cancern uppnått resistens mot hormonell läkemedelsbehandling. Idag saknar dessa patienter, cirka 40 procent av alla prostatacancerdrabbade, en effektiv behandling. www.glactone.com

Laccure utvecklar en behandling mot bakteriell vaginos, den vanligaste gynekologiska infektionen som drabbar 10-30% av alla kvinnor i fertil ålder världen över. Detta motsvarar 45 miljoner kvinnor i den utvecklade delen av världen. www.laccure.com

Oncorena utvecklar en behandling mot metastaserad njurcancer, baserad på den naturliga substansen orellanin. Orellanin finns i svamp och leder till stora njurskador vid oavsiktlig förtäring. Idag är prognosen för patienter med metastaserad njurcancer mycket dålig. De behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag förlänger livet i snitt i sex månader. www.oncorena.com

Trophea kombinerar två kända substanser som har visat sig ha positiva effekter avseende hudatrofi (förtunnad hud). Det finns idag inte någon effektiv behandling mot hudatrofi som är ett känt problem och bieffekt vid långvarig behandling med topikala glukokortikoider.

Adress

  • P.U.L.S. AB
  • Kullagatan 8
  • SE-252 20 Helsingborg, Sweden
  • Vår hemsida