SVENSKAR UNDERSKATTAR HÄLSOEFFEKTER AV DÅLIG INOMHUSLUFT

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 07:45 CET

I stora delar av Asien och delar av Europa, som till exempel Warszawa och Oslo där halterna av miljöföroreningar varit extremt höga de senaste veckorna, är befolkningen medveten om vilket stort hälsoproblem luftföroreningar utgör och skyddar sig därför aktivt. I Sverige är bilden helt annorlunda. En färsk undersökning visar att svenskarna grovt underskattar luftföroreningarnas skadeverkningar på folkhälsan i Sverige. Det är dessutom väldigt få som gör något aktivt för att minska luftföroreningarnas skadeverkningar.

I Sverige pratas det inte så mycket om dålig luft. Detta trots att FN-organet WHO bedömer att luftföroreningar idag är den enskilt största hälsorisken i världen och att

5 000 personer som årligen dör en för tidig död i sjukdomar orsakade av luftföroreningar.

Riskerna är störst inomhus då inomhusluften, enligt en rapport från EU-kommissionen, innehåller upp till 50 gånger mer skadliga partiklar än utomhusluften. I Sverige tillbringar invånarna i genomsnitt 90 procent av tiden inomhus.

- Luftkvalitet är uppenbarligen en mycket viktig hälsofråga i Sverige och vi ville därför undersöka hur det ligger till med svenskarnas kunskaper och vad de gör för att minska exponeringen för luftföroreningar, säger Mats Rydsund, VD på Artex som har utvecklat Pure Air Zone som är ett koncept för lokal luftrening.

I undersökningen, som opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov har gjort på uppdrag av Artex, är det tydligt att svenskarna inte har kännedom om hur stor påverkan luftföroreningar har på folkhälsan i Sverige. Totalt intervjuades 1 002 personer från 18 år och uppåt.

Av de svarande är det 11 procent som tror att luftföroreningar är den enskilt största hälsorisken. Istället svarar mer än hälften (53 procent) att det är dåligt vatten som orsakar flest skador, sjukdomar och dödsfall följt av rökning (16 procent). Fyra procent av de tillfrågade svarar att de inte vet.

På frågan hur många personer som årligen dör i förtid av sjukdomar orsakade av luftföroreningar i Sverige svarar 17 procent 100 personer, 22 procent 500 personer och 20 procent 1 500 personer. En stor andel (22 procent) svarar att de inte vet. Det betyder att 18 procent tror att 5 000 personer eller fler dör varje år i Sverige till följd av sjukdomar orsakade av luftföroreningar.

- Det innebär att svenskarna tror att antalet personer som dör till följd av luftföroreningar ligger på ungefär samma nivå som antalet dödade i trafiken i Sverige, det vill säga i genomsnitt 263 personer per år under de senaste åren, säger Rydsund.

Undersökningen visar dock att svenskarna har koll på att inomhusluften är sämre än luften utomhus då 76 procent svarar nej på frågan om de tror att luftkvaliteten är bättre inomhus. Trots det är det väldigt få som aktivt gör något för att förbättra luftkvaliteten i sin bostad.

- Så många som 21 procent svara att det inte gör någonting trots att vädring fanns med som svarsalternativ. Totalt 55 procent svarar att de vädrar då och då alternativt ofta. Bara 24 procent svarar att de har någon form av luftreningen hemma, säger Rydsund.

För nedladdning av hela undersökningen och bilder: http://www.mynewsdesk.com/se/pureairzone

För mer information, kontakta: Mats Rydsund, VD och initiativtagare, tel: 070-665 94 00, e-mail: mats.rydsund@artex.se

Pure Air Zone® är ett patenterat koncept för lokal luftrening som integreras i möbler och inredningsdetaljer. Konceptet skapar en tyst, kontinuerlig och kontrollerad tillförsel av luft där den farliga partikelhalten i andningszonen reduceras med mer än 90 procent. 


Pure Air Zone® är ett patenterat koncept för lokal luftrening som integreras i möbler och inredningsdetaljer. Konceptet skapar en tyst, kontinuerlig och kontrollerad tillförsel av luft där den farliga partikelhalten i andningszonen reduceras med mer än 90 procent. 

Pure Air Zone® levererar kontinuerligt ren luft i låg hastighet. Ren luft förbättrar produktivitet och hälsa och ökar välbefinnandet. Den inbyggda teknologin kännetecknas av hög reningsgrad, luften levereras dragfritt, med låg ljudnivå och energiförbrukning. Pure Air Zone® teknologi är tillämplig för både kontors- och hemmamiljöer.

En färsk undersökning visar att svenskarna grovt underskattar luftföroreningarnas skadeverkningar på folkhälsan i Sverige. Det är dessutom väldigt få som gör något aktivt för att minska luftföroreningarnas skadeverkningar.

Läs vidare »

KONTORSMÖBLER MED INBYGGD LUFTRENING – NY TREND

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2016 07:30 CET

Den kanske allra hetaste trenden på Stockholm Furniture & Light Fair 2016 är kontorsmöbler och inredningsdetaljer med inbyggd luftrening. På mässan visas möbler och inredningsdetaljer där det svenskutvecklade och patenterade konceptet Pure Air Zone för luftrening är integrerat.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD och initiativtagare
  • Innovation
  • maxztsqf.rqqydussuovndgq@ahurtfyexkn.saqepw
  • 070-665 94 00

Om Pure Air Zone®

Ren luft för bättre hälsa och produktivitet.

Pure Air Zone® levererar kontinuerligt ren luft i låg hastighet. Idén med Pure Air Zone® är att skapa lokala zoner av renad luft där nivån av hälsovådliga partiklar ligger mycket lågt. Med Pure Air Zone® integrerat i en möbel eller inredningsdetalj filtreras de hälsovådliga partiklarna bort. Ren luft förbättrar produktivitet och hälsa och ökar välbefinnandet. Pure Air Zone® fungerar som ett komplement till central luftrening eller portabla luftrenare för att uppnå riktigt ren luft där vi befinner oss - vid skrivbordet, i soffan eller sängen. Den inbyggda teknologin kännetecknas av hög reningsgrad, dragfri leverans av ren luft, låg ljudnivå och låg energiförbrukning. Pure Air Zone® är ett patenterat koncept som är tillämpligt för både kontors- och hemmamiljöer.