Skip to main content

SÄNGGAVEL MED INBYGGD LUFTRENING RÄDDNING FÖR ALLERGIKER, HÄLSOMEDVETNA OCH SNARKARE

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 07:44 CET

Miljontals mikroskopiska partiklar av luftföroreningar och allergener som finns i inomhusluften är ett stort problem för alla som snarkar, har allergier, astma eller för dem som inte vill drabbas av hjärt- och lungsjukdomar. För att minska exponeringen för dessa partiklar i den miljö som vi tillbringar en tredjedel av dygnet – sängen – har världens första sänggavel med inbyggd luftrening tagits fram. Efter någon minut skapar sänggaveln en zon med ren luft där 90 procent av de minsta och farligaste partiklarna är bortfiltrerade och närmare 100 procent partiklar som kvalster och pollen.

Sedan tidigare finns flera studier som kopplat luftföroreningar med de allra minsta partiklarna – så kallade PM 2,5 – till ökad dödlighet i hjärtsjukdomar.

- Det här är ett stort problem som har tydlig koppling till effekter på hälsan på både kort och lång sikt. Samtidigt är effekterna av den dåliga inomhusluften brutal för personer med allergier och snarkningsproblem. Renare luft räddar liv, säger Mats Rydsund VD på Artex som har utvecklat Pure Air Zone som är ett koncept för lokal luftrening.

Det är mot denna bakgrund som svenska Artex har skapat världens första sänggavel med integrerad luftrening som filtrerar bort nästan alla skadliga partiklar i den zon där sängens användare har huvudet. Labbtester visar att de något större allergena partiklarna - PM 5 och PM 10 - helt filtreras bort mycket snabbt efter det att sänggavelns filtreringssystem slås på. Av de minsta och farligaste partiklarna - PM 2,5 - är 90 procent bortfiltrerade efter några minuter och nivåerna fortsätter sedan att sjunka. När full effekt har nåtts är 99 procent av alla farliga partiklar bortfiltrerade i zonen.

- Efter snart tre års utvecklingsarbete är sänggaveln färdig och lanseras nu på marknaden. Våra tester med försökspersoner som har använt sänggaveln under en längre period har gett mycket goda resultat. Bland annat har ett par där båda har svår astma och allergirelaterade problem som orsakar sömnapné märkt stor skillnad speciellt under pollensäsongen, säger Mats Rydsund.

Pure Air Zone fungerar så att en fläkt drar in förorenad luft från omgivningen genom ett förfilter och ett finfilter. Den rena luften tar sig sedan genom en flödesutjämnande konstruktion och blåser ut genom tyget på sänggavelns framsida med låg hastighet och sprider sig ljudlöst framför möbeln och trycker bort förorenad luft. Hela processen sker dragfritt och är mycket energisnålt och kostar enligt beräkningar 5 kronor i månaden vid drift dygnet runt.

FN-organet WHO bedömer att luftföroreningar är den enskilt största hälsorisken i världen och enligt Svenska miljöinstitutet (IVL), dör 5 000 personer i Sverige årligen en för tidig död i sjukdomar orsakade av luftföroreningar. Riskerna är störst inomhus då inomhusluften, enligt en rapport från EU- kommissionen, innehåller upp till 50 gånger mer skadliga partiklar.

- Det här är allvarligt och fick oss att utveckla en lösning som komplement till central luftrening eller portabla luftrenare för att uppnå riktigt ren luft där vi befinner oss - vid skrivbordet, i soffan eller sängen. Mätningar har visat att det inte räcker med traditionell luftrening, säger Rydsund.

För mer information, kontakta:

Mats Rydsund, VD och initiativtagare, tel: 070-665 94 00, e-mail: mats.rydsund@artex.se 

För bilder, illustrationer, teknisk specifikation, bakgrundstext och annan information:

http://www.mynewsdesk.com/se/pureairzone

Pure Air Zone® är ett patenterat koncept för lokal luftrening som integreras i möbler och inredningsdetaljer. Konceptet skapar en tyst, kontinuerlig och kontrollerad tillförsel av luft där den farliga partikelhalten i andningszonen reduceras med mer än 90 procent.

Pure Air Zone® levererar kontinuerligt ren luft i låg hastighet. Detta bygger upp en zon av filtrerad luft där användaren befinner sig. Ren luft förbättrar produktivitet och hälsa och ökar välbefinnandet. Den inbyggda teknologin kännetecknas av hög reningsgrad, luften levereras dragfritt, med låg ljudnivå och energiförbrukning. Pure Air Zone® teknologi är tillämplig för både kontors- och hemmamiljöer.