Mer fokus på fritidshemmet ska bidra till ökad måluppfyllelse

Nyheter   •   Feb 01, 2018 08:42 CET

​Bättre samverkan mellan skola och fritidshem ska bidra till ökad måluppfyllelse för elever. Det är det övergripande målet med den långsiktiga fritidsstrategi som Pysslingen Skolor jobbar efter. Utgångspunkten i satsningen är att elever lär sig under hela dagen.

Pysslingen Skolor beviljas 1,1 miljoner kronor till insatser för hälsofrämjade arbete

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 14:40 CET

Skolverket ger grönt ljus till det hälsofrämjande projektet Praktisk värdegrund. Stadsbidraget på 1,1 miljoner kronor kommer att användas till att utbilda lärare och skolpersonal i skolövergripande positivt beteendestöd. AcadeMedias centrala elevhälsa samordnar insatsen som främst handlar om att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som kan användas på flera skolor.

- Vi kommer att ge skolorna utbildning i analys- och processverktyget SWPBS (School Wide Positive Behavior Support). Verktyget ska användas för att analysera hur vi kan hjälpa eleverna att tillgodogöra sig kunskap och lära in positiva beteenden med hjälp av anpassningar både i skolmiljön och i lärarnas sätt att ge respons, säger Malin Bruhn som är psykologisk verksamhetschef för AcadeMedias grundskolor.

Efter att ha fått utbildning i verktyget är det lärarna på skolorna som genomför de praktiska delarna av insatsen, med kontinuerlig handledning. Tanken är att eleverna själva ska vara delaktiga i arbetet. Hur man väljer att arbeta med verktyget är därför väldigt kulturellt och lokalt betingat.

- På Lännersta Skola i Nacka, där vi redan infört synsättet med stor framgång, upptäckte pedagogerna att de hade stor frihet att anpassa modellen. Nu är den en naturlig del av det dagliga arbetet, säger Malin Bruhn.

Målet är att skolorna ska få redskap för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på ett sätt som gynnar alla elever på skolan. Arbetssättet ska förstärka det relationella synsättet på elevers behov av stödinsatser, där behoven alltid ska ses i relation till skolans lärmiljö, undervisning och till de vuxnas förhållningssätt.

Anita Wåhlin är samordnande specialpedagog på AcadeMedias grundskolor och en av dem som kommer att realisera projektet på skolorna.

- Genom det här arbetssättet kan vi skapa tillgängliga lärmiljöer, nå eleverna på ett tidigt stadium och på så sätt öka förutsättningarna för alla elever att tillgodogöra sig kunskap, säger hon.

Arbetet med praktisk värdegrund startar i januari 2017 och ska redovisas till Skolverket i höst.

Fakta:

Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att synliggöra att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Huvudmän kan söka bidrag för insatser med syfte att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse. Skolverket har beviljat 99 huvudmän bidraget för hälsofrämjande skolutveckling. Totalt inkom ansökningar från 564 huvudmän. Läs mer på www.skolverket.se/skolutveckling


För mer information, kontakta:
Malin Bruhn, projektledare: 08-794 42 22 eller malin.bruhn@academedia.se

Fakta Pysslingen Skolor

Pysslingen Skolor är en del av Sveriges äldsta utbildningsföretag, Pysslingen, som redan på 1980-talet började driva förskolor i Stockholmsområdet. Sedan höstterminen 2014 består Pysslingen Skolor av Pysslingens grundskolor och integrerade förskolor samt skolorna inom Fenestra, Norrskenets Friskola, PeterSvenskolan, Primaskolan och AcadeMedias fria grundskolor. Totalt är vi 55 skolor från Kalix i norr till Lund i söder med olika pedagogiska inriktningar men med gemensamt fokus på hög kvalitet. www.pysslingen.se

Pysslingen är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. www.academedia.se

Skolverket ger grönt ljus till det hälsofrämjande projektet Praktisk värdegrund. Stadsbidraget på 1,1 miljoner kronor kommer att användas till att utbilda lärare och skolpersonal i skolövergripande positivt beteendestöd. AcadeMedias centrala elevhälsa samordnar insatsen som främst handlar om att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som kan användas på flera skolor.

Läs vidare »

Jenny Kjellberg ny rektor för Vendelsö Hage

Nyheter   •   Aug 18, 2016 09:43 CEST

​Den 8 augusti 2106 tillträdde Jenny Kjellberg tjänsten som rektor för Vendelsö Hage. Jenny Kjellberg har en bakgrund som grundskollärare och kommer närmast från en tjänst som biträdande rektor på Johannes Petri Skola i Nacka.

Utökad idrottsundervisning ska förbättra studieresultaten

Nyheter   •   Jun 21, 2016 15:40 CEST

​Kan utökad idrottsundervisning bidra till förbättrade studieresultat i skolan? Det tror rektorn på Hagabergskolan Västerås, Henrik Lövstedt, som i höst fördubblar undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa.

Helen Ernebäck ny rektor för Växthuset Skola

Nyheter   •   Jun 15, 2016 11:04 CEST

Den 1 augusti 2016 tillträder Helen Ernebäck tjänsten som rektor för Växthuset Skola i Mölndal. Helen Ernebäck har en bakgrund som förskollärare/grundskollärare och kommer närmast från en tjänst som biträdande rektor på samma skola.

Marie Stoltz ny rektor för Jordens Skola

Nyheter   •   Jun 10, 2016 15:50 CEST

Den 24 augusti tillträder Marie Stoltz tjänsten som rektor för Jordens Skola i Norrtälje. Marie Stoltz har en bakgrund som gymnasielärare och kommer närmast från en tjänst som biträdande rektor i Norrtälje kommun.

Milstensskolan vinnare i årets Alfafemman

Nyheter   •   Jun 03, 2016 15:48 CEST

Torsdagen den 2 juni arrangerades matematiktävlingen Alfafemman för tredje året i rad på Alfaskolan i Solna. Segern plockades även detta år hem av Milstensskolan, där klassen Kristallen klarade alla uppgifter och därmed uppnådde maxpoängen 19 poäng av 19 möjliga.

Lyckad invigning av Vällingby Park

Nyheter   •   Maj 19, 2016 15:29 CEST

I höstas öppnade Pysslingen Skolors nyaste skola Vällingby Park och idag var det äntligen dags för den formella invigningen. Under inramning av sommarsånger och ballongsläpp invigde rektor Elisabeth Magnusson skolan genom att för första gången hissa flaggan.

Västra Allé-elev tvåa i stor engelsktävling

Nyheter   •   Maj 16, 2016 15:56 CEST

Den 10 maj tilldelades Viktor Borg, som går i år 8 på Västra Allé i Helsingborg, 2:a pris i den svenska delen av engelsktävlingen The Big Challange.

Tummen upp för Lännersta Skolas värdegrundsarbete

Nyheter   •   Maj 13, 2016 15:04 CEST

På Lännersta Skola i Nacka belönas gott uppförande med tummen upp från lärarna. Det ska vara lätt, märkas och kännas bra att göra rätt, och alla ska få den hjälp de behöver för att nå dit. Så kan man sammanfatta den metod för värdegrundsarbete som skolan arbetar med sedan i höstas.

Om Pysslingen Skolor

Pysslingen Skolor

Pysslingen Skolor är en del av Sveriges äldsta utbildningsföretag, Pysslingen, som redan på 1980-talet började driva förskolor i Stockholmsområdet. Sedan höstterminen 2014 består Pysslingen Skolor av Pysslingens grundskolor och integrerade förskolor samt skolorna inom Fenestra, Norrskenets Friskola, PeterSvenskolan, Primaskolan och AcadeMedias fria grundskolor. Totalt är vi 55 skolor från Kalix i norr till Lund i söder med olika pedagogiska inriktningar men med gemensamt fokus på hög kvalitet.

Adress

  • Pysslingen Skolor
  • Adolf Fredriks kyrkogata 2
  • 111 37 Stockholm
  • Vår hemsida

Koncern