Skip to main content

Alnö fritidsgård är Qualiscertifierad

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 14:35 CET

Alnö fritidsgård har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Fritidsgården har arbetat med Qualis sedan år 2007 och har blivit granskade och certifierade för andra gången.

Fritidsledarna arbetar aktivt för att ge ungdomarna verktyg till att göra medvetna val. Ungdomarnas delaktighet i verksamheten är hög och gynnas av personalens lyhördhet inför deras idéer. Fritidsledarna har en öppen kommunikation, är positiva inför att prova nya arbetssätt och är delaktiga i fritidsgårdens utveckling. Alnö fritidsgård utvecklar kontinuerligt sin kommunikation med ungdomar, vårdnadshavare och med näringsidkarna i närområdet. 

Efter den externa granskningen får Alnö fritidsgård en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar, kulturskolor samt äldreomsorgen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy