Skip to main content

Hasselbackens förskola i Hudiksvall är Qualiscertifierad efter sin andra granskning

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 15:37 CEST

Hasselbackens förskola i Hudiksvall har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2011 och har nu blivit granskade för andra gången. 

På Hasselbackens förskola är värdegrunden väl förankrad och synliggörs i förskolans verksamhet. Lärmiljöerna är inspirerande och stödjer barnens utveckling och lärande. Barnen är delaktiga och har inflytande i verksamheten och alla pedagoger i organisationen har ett tydligt ansvar och uppdrag. Samverkan mellan arbetslagen, funktionen med lärledare samt den öppna kommunikationen är av stor betydelse för förskolans framgångsrika och systematiska kvalitetsarbete.

Efter den externa granskningen får Hasselbackens förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis
Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.