Skip to main content

Kyrkskolan och Balderskolan i Danderyd är Qualiscertifierade efter sin första granskning

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 14:07 CEST

Kyrkskolan och Balderskolan har blivit certifierade enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2013 och har nu blivit granskade för första gången. 

Skolornas kunskapsresultat är mycket goda och väl utvecklade rutiner finns för att följa elevernas kunskapsutveckling på individ-, grupp- och skolnivå. Det finns väl förankrade rutiner för arbetet med normer och värden och skolorna har en lång tradition där värdegrundsarbetet är högt prioriterat. Eleverna får med stigande ålder och mognad ta allt större ansvar för eget lärande och kan påverka vilka redovisningsformer som ska användas. Skolorna är populära och både elever och föräldrar kan rekommendera dem till andra.

Efter den externa granskningen får Kyrkskolan och Balderskolan en rapport där verksamheternas kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamheternas styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.