Skip to main content

Mörbyskolan i Danderyd är fortsatt Qualiscertifierad efter sin andra granskning

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 12:53 CET

Mörbyskolan i Danderyd är fortsatt certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2012 och har nu blivit granskade för andra gången.

Mörbyskolan har sedan föregående Qualisgranskning 2012 skapat påtagliga kvalitetsförbättringar. Skolledning och personal har under dessa år arbetat systematiskt och målmedvetet med skolans utvecklingsområden och kunskapsresultaten ligger högt. Skolan har också utvecklat väl förankrade metoder bland annat för att följa upp kunskapsresultaten och för att öka elevernas ansvar för det egna lärandet. Skolmiljön präglas av arbetsro och goda relationer mellan eleverna och mellan elever och personal. Både elever och lärare visar ett starkt engagemang.

Efter den externa granskningen får Mörbyskolan en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis
Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 45

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy