Skip to main content

Väsby förskola i Höganäs är Qualiscertifierad efter sin första granskning

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 11:40 CET

Väsby förskola i Höganäs kommun har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2010 och har nu blivit granskade för första gången. 

På Väsby förskola är pedagogerna lyhörda och har fokus på barnens språk och kommunikation i alla situationer. I sitt värdegrundsarbete arbetar förskolan för att varje barn ska utveckla förståelse för allas lika värde. Metoderna för att hantera konflikter och förhindra diskriminering och kränkande behandling utvärderas kontinuerligt. Det interna och externa samtalsklimatet är öppet och förtroendefullt och förskolan har en väl etablerad kommunikation med socialtjänsten, myndigheter och närsamhället. Den grundliga strukturen, pedagogernas vilja till utveckling och förskolechefens medvetna och utmanande ledarskap skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

Efter den externa granskningen får Väsby förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy