QBNK genomför sammanläggning av aktier 1:6

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2015 10:52 CEST

Sista dagen för handel i QBNK’s aktier på AktieTorget, före sammanläggningen är den 22 juni 2015. Första dagen för handel i QBNK’s efter sammanläggningen är den 23 juni 2015, vilket innebär att aktiekursen från och med den 23 juni 2015 kommer att avspegla effekten av sammanläggningen. I samband med sammanläggningen kommer QBNK’s aktie att byta ISIN-kod.

Från och med den 23 juni 2015 handlas aktien med en ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0007278726.

De aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier, kommer att erhålla återstående aktier vederlagsfritt från Bolagets huvudägare Tre Liljor Sverige AB.

Tidsplan för sammanläggningen 2015

22 juni Sista dagen för handel i QBNK’s aktier före sammanläggningen

23 juni Första dagen för handel i QBNK’s aktier efter sammanläggningen – Ny aktiekurs och ISIN-kod

24 juni Avstämningsdag för sammanläggningen 

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har vuxit med 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)

Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se 

QBNK Holding AB’s (”QBNK”) årsstämma beslutade den 21 maj 2015 att genomföra en sammanläggning av aktier i Bolaget samt bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag. Med bemyndigandet har styrelsen fastställt avstämningsdagen till den 24 juni 2015.

Läs vidare »

Intracom i Kenya ingår partneravtal med QBNK

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2015 10:51 CEST

Intracom Inc. är ett snabbväxande bolag på en tillväxtmarknad. Bolaget fokuserar på integration och implementering av IT-lösningar åt företag och myndigheter i Kenya och östra Afrika. De kommer nu att erbjuda sina befintliga och nya kunder QBank som plattform för Digital Asset Management. ”Detta är ett mycket spännande partnerskap som ger oss stora möjligheter att expandera vår verksamhet även till Afrika. Vi har redan lämnat en gemensam offert.”, säger Carl Petruson, VD QBNK. QBNK’s partnermodell bygger på att bolagets partners blir återförsäljare av QBank mot en provision.

Om Intracom Inc.

Intracom Inc. erbjuder systemintegration inom sektorerna telekom, finans, energi, hälsa, turism och myndigheter. Deras huvudmarknad är östra Afrika med bas i Nairobi, Kenya. Bolaget har kunder som Safaricom, Ethia Telecom och Airtel. Mer information om bolaget finns på www.intracom.co.ke

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har vuxit med 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)

Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se 

QBNK ingår partneravtal med Intracom Inc., ett snabbväxande IT-integrationsföretag med med bas i Nairobi, Kenya. Intracom Inc. har kunder inom telekom-, finans-, energi-, turist- och myndighetssektorn. Detta blir QBNK’s första partner i Afrika.

Läs vidare »

Listbyte till NASDAQ First North senarelagt

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2015 10:50 CEST

”En hård belastning av kunduppdrag, utdragna administrativa göromål samt säkerställande av rutiner med anledning av den erinran från AktieTorget som QBNK erhöll den 20 maj 2015 och som bolaget tidigare informerat om i en pressrelease per den 4 maj 2015, måste vi flytta fram ansökan om listbytet till efter sommaren.”, säger Carl Petruson, VD på QBNK i en kommentar.

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har vuxit med 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)

Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se 

QBNK har beslutat att avvakta med att ansöka om att byta handelsplats från AktieTorget till First North. En ansökan kommer att lämnas in senare under hösten

Läs vidare »

Nyemission i QBNK Holding AB inbringar 7,7 MSEK

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2015 10:50 CEST

Emissionsbeloppet uppgår till 7 741 369 kronor varigenom aktiekapitalet ökas med 143 358,68 kronor och uppgår efter emissionen till 661 358,68 kronor. Emissionskostnaderna uppgår till 100 000 kronor. Det totala antalet aktier efter genomförd emission uppgår till 33 067 934 stycken.

Avräkningsnotor kommer att utsändas till dem som tecknat aktier den 21 maj 2015. Betalning ska ske enligt instruktioner på avräkningsnotan, likviddag kommer att vara den 26 maj 2015.

QBNK’s vd, Carl Petruson säger i en kommentar:

”QBank är en plattform som kan hjälpa kunder och företag över hela världen. Vi har byggt upp en bra kundbas i Sverige och ser en stor potential utanför landets gränser. Vi har det senaste kvartalet erhållit ett internationellt erkännande av två betydelsefulla analyshus, vilket bl.a. bidragit till att vi landat vår första kund i Australien. Den nyligen genomförda emissionen kommer att göra det möjligt för oss att bättre hantera den efterfrågan vi ser både i Sverige och internationellt. Vi kommer stärka upp vår interna organisation och service gentemot våra partners och återförsäljare. Vi kommer paketera QBank och översätta plattformen till fler språk. Vi kommer att marknadsföra QBank på branschmässor och events i syfte att knyta till oss fler internationella partners, kunder och medarbetare. Vi kommer också kunna göra bättre analyser av förvärvskandidater och arbeta mer proaktivt med vår strategiska tillväxt.” 

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har vuxit med 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)

Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se 

Styrelsen i QBNK beslutade den 20 april 2015 att genomföra en riktad nyemission om totalt 11 000 000 aktier till kursen 1,08 kr/aktie. Vid teckningstidens utgång den 12 maj 2015 hade totalt 7 167 934 aktier tecknats. Några större förändringar i ägarförhållandena sker inte i anledning av emissionen, emissionen medför en utspädning om 22 % för ägare som ej medverkade i emissionen.

Läs vidare »

QBNK’s första kund i Australien blir Australian Gambling

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2015 12:46 CEST

QBank har kommit in down-under genom att ingå avtal med Australian Gambling om att leverera en central DAM-plattform åt deras nätverk av ett 120-tal webbplatser. Behovet av en central plattform för att hantera bilder och filmer är mycket stort och QBank uppfyller alla de krav och önskemål bolaget har på en flexibel och stabil plattform.

”Det var kanske inte högst på listan men det är såklart roligt att få leverera QBank till vår första kund i Australien. Det visar på att QBank är en global plattform i dess rätta mening och att vår marknad plötsligt blev väldigt mycket större. Detta blir en instegsaffär för oss med potential att ge oss fler kunder på den Australiensiska marknaden.” säger Carl Petruson, VD på QBNK.

Om Australian Gambling Australian Gambling är den främsta online-leverantören av spel- och vadslagningsnyheter i Australien. Deras täckning omfattar sport, racing, vadslagning, kasinospel, poker och aktuella frågor relaterade till detta.

Mer information finns på www.australiangambling.com.au

Ladda ned pressmeddelande som PDF »

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har vuxit med 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)

Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se 

QBank har ingått avtal med Australian Gambling om att leverera en central DAM-plattform åt ett 120-tal webbplatser inom spel och vadslagning på den australiensiska marknaden.

Läs vidare »

Star Republic ingår partneravtal med QBNK

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2015 14:14 CEST

Star Republic hjälper företag bygga, förvalta, supporta och vidareutveckla samt optimera e- handelslösningar. De har tidigare byggt lösningar åt företag i Sverige, Finland, Sydafrika, Tjeckien, Kanada, England och USA och har idag kontor centralt belägna i Göteborg och Stockholm samt New York.

De kommer att erbjuda QBank som teknisk plattform för företag i behov av Digital Asset Management inom sina e-handelslösningar.

”QBank passar oss som handen i handsken då vi med vårt Service API jobbar mot att erbjuda cloud-baserade tjänster.” säger Stephan Burman, Senior Consultant PIM på Star Republic.

”Vi bekräftar gång på gång att QBank är en uppskattad DAM-plattform för både kunder och partners. Det här samarbetet flyttar fram våra positioner inom e-handel och produktinformation på den svenska marknaden.” säger Carl Petruson, VD QBNK.

QBNK’s partnermodell bygger på att våra partners blir återförsäljare av QBank mot en provision.

Om Star Republic

Star Republic förvaltar, supportar, vidareutvecklar samt optimera skräddarsydda e- handelslösningar. Star Republic har över tio års erfarenhet av e-handel och har arbetat med mer än 100 e-handelslösningar åt bl.a. Carlsberg, Stora Enso, Kicks, KappAhl, Netonnet, Urb-it, Elite Hotels och Consortio Fashion Group. Fokus ligger på lösningar åt mellanstora och stora företag samt offentlig sektor. Mer information om bolaget finns på www.starrepublic.com

Ladda ned pressmeddelande som PDF »

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har vuxit med 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)

Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se 

QBNK ingår partneravtal med Star Republic, ett konsultföretag specialiserat på att hjälpa företag bygga och optimera sin e-handel.

Läs vidare »

Finskt universitet väljer QBank som DAM-plattform

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2015 14:13 CEST

Ett finskt Universitet har lagt en order på QBank med syfte att dela digitala bilder, filer och dokument med samtliga Universitet i Finland. Det innebär att QBank blir en central plattform för en rad lösningar och webbplatser. QBank kommer också att bli integrerat med Finna, ett centralt sökverktyg som knyter samman olika arkiv hos bibliotek och museum.

Detta avtal innebär att QBank får ytterligare fotfäste på den finska marknaden samt inom utbildningsvärlden. QBNK har tidigare aviserat samarbete med University of California och kommer att tillsammans delta på en internationell mässa i Finland den 9-11 juni för att diskutera teknik och hjälpmedel inom den globala forskningen.

Ordervärde på denna beställning är initialt 0,5 miljoner kronor.

Om Finna

Finna är en sökportal som samlar material från olika arkiv, bibliotek och museer. Finna ger användaren direkt tillgång till bilder, filmer och annat digitalt material. Innehållet utökas kontinuerligt. Mer information om Finna kan hittas på www.nationallibrary.fi

Ladda ned pressmeddelande som PDF »

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har vuxit med 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)

Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se 

QBank har blivit vald som DAM-plattform av ett finskt universitet för hantering av digitala tillgångar. QBank kommer att integreras med Finna, Finlands nationella söktjänst av arkiv hos bibliotek och museum.

Läs vidare »

Styrelsen i QBNK föreslår omvänd split 6:1

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2015 13:42 CEST

QBNK’s styrelse föreslår att aktieägarna vid den extra bolagsstämman beslutar om sammanläggning 6 till 1 varvid 6 aktier läggs samman till 1 aktie.

Ladda ned analysen som PDF »

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har vuxit med 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)

Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se 

QBNK’s styrelse har i kallelse till extra bolagsstämma den 21 maj 2015 föreslagit att aktierna i QBNK läggs samman (s.k. omvänd split). Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla krav vid bolagets notering på Nasdaq First North.

Läs vidare »

iStone ingår partneravtal med QBNK

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2015 12:46 CEST

- Vi ser väldigt positivt på iStone’s snabba tillväxttakt och tror på stora möjligheter till nya affärer tack vare detta samarbete, säger QBNK’s vd, Carl Petruson.

- Vi tar ytterligare en fjäder i hatten vad gäller att erbjuda våra kunder de mest intressanta lösningarna för omnikanal just nu, menar Andreas Olldén, affärsområdesansvarig på iStone Cross Commerce.

iStone och QBank har redan flera gemensamma uppdrag på gång.

Om iStone

iStone är en svensk verksamhets- och IT-koncern med fler än 500 anställda i ett tiotal länder världen över. Våra kompetenta konsulter implementerar och uppgraderar utvalda, marknadsledande system och hjälper kunden utveckla sin affär. Allt utifrån djup system- och branschkunskap, väl beprövade projektmetoder och med långsiktigt helhetsansvar. Bland kunderna finns bland annat Elekta, Seco, Trelleborg, Lantmännen, Spendrups, Mio, Telia Sonera, O’Neill och Toyota. Mer information om bolaget finns på www.istone.com

Ladda ned analysen som PDF »

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har vuxit med 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)

Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se 

iStone har ingått i ett partneravtal med QBNK, en webbaserad mediabank inom Digital Asset Management (DAM) som effektiviserar arbetet med marknadskommunikation. Samarbetet stärker iStones position som en oberoende leverantör av omnikanallösningar gentemot såväl den nordiska som den internationella marknaden.

Läs vidare »

Analysguiden: Fortsatt stark tillväxt för QBNK

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2015 14:24 CEST

Med bolag och myndigheter som målgrupp erbjuder QBNK en molnlösning för hantering och lagring av bilder, filmer och presentationer. Molnlösningen är integrerad med publicerings- och redigeringsprogram och avser att effektivisera användarens verksamhet. QBNK:s produkt har nyligen uppmärksammats av den amerikansk mjukvarurådgivaren Capterra, som baserat på popularitet placerar bolagets lösning som nummer ett i Norden och nummer elva i världen.

Under de senaste fyra åren har QBNK haft en årlig tillväxt mellan 30 och 40 procent och försäljningssiffrorna från årets första kvartal bekräftar en fortsatt tillväxt. Försäljningen ökade med cirka 22 procent jämfört med samma period föregående året. Redovisat koncernresultat var dock negativt och förklaras av avskrivningar, stigande marknadsförings- och försäljningskostnader samt engångskostnader relaterade till bland annat det planerade listbytet från Aktietorget till First North.

Bolaget är aktiv på en växande marknad och har som målsättning att senast år 2017 omsätta 100 miljoner kronor. För att täcka stigande kostnader och möjliggöra fortsatt aggressiv tillväxtstrategi genomför bolaget en nyemission. En fulltecknad nyemission stärker bolagets kassa med cirka 11,9 miljoner kronor.

Vi ser stor potential i bolagets verksamhet som inte avspeglas i dagens aktiekurs (1,03 kronor). Vi håller därför fast vid rekommendationen Köp med en riktkurs på 2,92 kronor.

Länk till analysen ››

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har vuxit med 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)

Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se 

QBNK får internationellt erkännande och årets första kvartal bekräftar fortsatt tillväxt. Vidare genomför QBNK en nyemission och satsar på den internationella marknaden.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om QBNK Holding AB (publ)

Hjälper företag spara tid på sina digitala tillgångar

Den smarta mediabanken
QBank är den smarta mediabanken som effektiviserar arbetet med marknadskommunikation. Det gör vi genom att centralisera arkivet av verksamhetens digitala tillgångar och automatisera processer. Resultatet blir snabbare och bättre kommunikation till en betydligt lägre kostnad. Vi har hundratals kunder och hundratusentals användare över hela världen som vi dagligen hjälper i deras arbete. Kortnamnet för aktien är: QBNK. ISIN-kod för bolagets aktie är SE0005934023 Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90 | E-post: carl.petruson@qbank.se